Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019

Vážení žiadatelia, predstavujeme Vám novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2019, ktorú Rada Fondu na podporu umenia schválila dňa 13.9.2017 na svojom 14. zasadnutí. Na strane 181 je uvedený predbežný harmonogram výziev pre všetky podprogramy podpornej činnosti. Celé znenie dokumentov nájdete priložené na konci tohto textu alebo v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť. Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť. Kancelária fondu vykonáva momentálne...
17. 09. 2018
Read more

14. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 13.9.2018 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 14. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
12. 09. 2018
Read more

13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 5.9.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
05. 09. 2018
Read more

12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 25.7.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
23. 07. 2018
Read more

Výzva č. 11/2018

Upozornenie! Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha. Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: -...
13. 07. 2018
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105