Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie

V roku 2018 sa kritéria hodnotenia zameriavajú na projektové dokumentácie, pribudli nové prílohy ktoré vyžadujú spoluprácu s architektom alebo dizajnérom.  Milí žiadatelia z múzeí, galérii, knižníc a ďalší! Radi by sme Vám dali do pozornosti 2 hlavné novinky v Programe 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie v rámci podmienok podpory Fondu na podporu umenia Od 8.1.2018 platia nové kritéria hodnotenia Vašich projektov ako stanovujú nové Zásady, spôsob a...
16. 01. 2018
Read more

Výzva č. 6/2018

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium, - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá, - 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá, - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo, - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela...
15. 01. 2018
Read more

2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 17.1.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
10. 01. 2018
Read more

Predĺžená výzva na členov odborných komisií

Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať až do 31.1.2018 pre nasledujúce programy: Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity  Program 6 – Mesto kultúry Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke...
02. 01. 2018
Read more

1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 8.1.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
02. 01. 2018
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105