Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Rozhodnutie riaditeľa - Mimoriadna výzva č. 3/2018 - Podprogram 1.3.5

Dňa 16.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Mimoriadnej výzvy č. 3/2018 v rámci podpory účasti a prezentácie slovenskej hudobnej tvorby na medzinárodnom showcase festivale Eurosonic Noorderslag 2019. - Podprogram 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/349/rozhodnutie-2018-115-1.3.5.pdf
16. 11. 2018
Read more

Výzva č. 4/2019

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/496-vyzva-c-4-2019
12. 11. 2018
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 11/2018

Dňa 9.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 11/2018 pre podprogram: - 6.2 Mesto Kultúry FPU 2019 - iné subjekty Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
09. 11. 2018
Read more

Výzva č. 3/2019

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: Bližšie informácie nájdete na...
29. 10. 2018
Read more

Zatvorená podateľňa FPU

Milí žiadatelia, v piatok 2.11.2018 bude podateľňa Fondu na podporu umenia zatvorená.   Vopred ďakujeme za pochopenie.   FPu.
28. 10. 2018
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105