Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Vianočná výzva FPu.

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie grafických návrhov na vianočný a novoročný pozdrav Fondu na podporu umenia. Odmenou pre víťaza/ku súťaže bude návšteva kancelárie fondu a pripravené bude, samozrejme, aj lákavé prekvapenie. Kritériá: -        musí ísť o jedinečné dielo bez porušenia autorských práv, -        na pozdrav je potrebné použiť logo FPU v súlade s Manuálom pre vizuálnu identitu, ktorý je zverejnený na www.fpu.sk/logo. Autori môžu...
16. 11. 2017
Read more

Výzva č. 4/2018

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice, - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie. Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00...
16. 11. 2017
Read more

Mimoriadna výzva na predklady zo SJ do FJ

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou štipendia výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského do francúzskeho jazyka...
10. 11. 2017
Read more

Výzva č. 3/2018

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre, - 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií, - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba, - 4.4.2 Neprofesionálne umenie, - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry, - 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia, - 4.6 Medzinárodné prezentácie a...
03. 11. 2017
Read more

17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 9.11.2017 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
03. 11. 2017
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105