Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Výzva č. 11/2018

Upozornenie! Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha. Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: -...
13. 07. 2018
Read more

Zatvorená podateľňa FPU

Milí žiadatelia,v piatok 6.7.2018 bude podateľňa Fondu na podporu umenia zatvorená.   Vopred ďakujeme za pochopenie.   FPu.
04. 07. 2018
Read more

Nová verzia Inštrukcií profesionálnych umelcov!

Dňa 03.07.2018 bolo zverejnené nové znenie Inštrukcií pre žiadateľov o zápis do evidencie profesionálych umelcov. Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/98/Instrukcie_profesionalny_umelec.pdf  
03. 07. 2018
Read more

11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 26.6.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
26. 06. 2018
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 10/2018

Dňa 14.6.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 10/2018 pre podprogram: - 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 - celoročné aktivity "Blahoželám Banskej Štiavnici k titulu „Mesto kultúry 2019“ a teším sa na nasledujúci rok. Novým Zámkom a Spišskej Novej Vsi ďakujem za účasť a námahu vynaloženú pri vypracovaní a prezentácii ich projektov. Veľmi si vážim férovosť, profesionalitu a veľkorysý prístup všetkých...
14. 06. 2018
Read more

Nazaradené

1. ART

1.1  Theatre

 • 1.1.1  Production and presentation of scenic art work – independent theatres
 • 1.1.2  Production and presentation of scenic art work – established theatres by municipalities or self-governing regions
 • 1.1.3  Shows, festivals, contests – theatre
 • 1.1.4  Activities of independent theatres and theatre groups
 • 1.1.5  International mobility and presentation - theatre

1.2  Dance

 • 1.2.1  Production and presentation of scenic art work – dance
 • 1.2.2  Shows, festivals, contests, concerts – dance
 • 1.2.3  Activities of independent dance groups
 • 1.2.4  International mobility and presentation - dance

1.3  Music

 • 1.3.1  Production and presentation of works of art - music
 • 1.3.2  Festivals, contests, concerts – classical and experimental activities
 • 1.3.3  Festivals, contests, concerts – jazz and other genres
 • 1.3.4  International mobility and presentation - music

1.4  Visual Art

 • 1.4.1  Creation and production of works of art – visual art
 • 1.4.2  Individual and collective exhibition and presentation activities
 • 1.4.3  Exhibition and presentation activities of independent galleries
 • 1.4.4  International mobility and presentation – visual art

1.5  Literature

 • 1.5.1  Production and publishing of art literature for children and youth
 • 1.5.2  Production and publishing of original Slovak art literature
 • 1.5.3  Publishing of art literature translations
 • 1.5.4  Literature shows, festivals, contests
 • 1.5.5  International mobility and presentation - literature

1.6  Interdisciplinary Activities

 • 1.6.1  Production, publishing, presentation of interdisciplinary project
 • 1.6.2  Interdisciplinary cultural events
 • 1.6.3  Production of multimedia work of art (pilot sub-programme)

 

2.CULTURAL EVENTS, CULTURAL CENTRES AND PERIODICALS

2.1  Grand cultural events, festivals, contests

2.2  Activities of independent cultural and art centres

 • 2.2.1  Activities of large cultural and art centres
 • 2.2.2  Activities of small cultural and art centres

2.3  Periodicals Publishing

 • 2.3.1  Publishing and distribution of printed periodicals
 • 2.3.2  Publishing of internet magazines

 

    

3. RESEARCH AND EDUCATIONAL ACTIVITIES

3.1  Theatre: research and education

 • 3.1.1  Research, publishing and translating activity – theatre
 • 3.1.2  Educational activities - theatre

3.2  Dance: research and education

 • 3.2.1  Research, publishing and translating activity - dance
 • 3.2.2  Educational activities - dance

3.3  Music: research and education

 • 3.3.1  Research, publishing and translating activity - music
 • 3.3.2  Educational activities - music

3.4  Visual art: research and education

 • 3.4.1  Research, publishing and translating activity – visual art
 • 3.4.2  Educational activities – visual art

3.5  Literature: research and education

 • 3.5.1  Research, publishing and translating activity - literature
 • 3.5.2  Educational activities - literature

3.6  Interdisciplinary Activities: research and education

 • 3.6.1  Research, publishing and translating activity – interdisciplinary activities
 • 3.6.2  Educational activities – interdisciplinary activities

3.7  Folk Culture and Culture & Society Activities

 • 3.7.1  Research, publishing and translating activity – folk culture and culture & society activities
 • 3.7.2  Educational activities – folk culture and culture & society activities

3.8  International mobility and presentation– research and educational activities

 

4. TRADITIONAL FOLK CULTURE AND CULTURE & SOCIETY ACTIVITIES

4.1  Inventorying, documentation and spreading information about traditional folk culture

4.2  Production and presentation of creation process

4.3  Cultural events, festivals and contests

 • 4.3.1  Traditional folk culture and folklorism
 • 4.3.2  Non-professional art

4.4  Culture & society activities

 • 4.4.1  Contests of non-professional art activities
 • 4.4.2  Culture & society activities

4.5  International mobility and presentation – folk culture and culture & society activities

 

5. MEMORY AND COLLECTION INSTITUTIONS

5.1  Libraries

 • 5.1.1  Activities of libraries and library infrastructure
 • 5.1.2  Cultural events and educational activities
 • 5.1.3  Acquisition of libraries

5.2  Museums

 • 5.2.1  Scientific & research and presentation activities - museums
 • 5.2.2  Acquisition of museums

5.3  Galleries

 • 5.3.1  Scientific & research and presentation activities - galleries
 • 5.3.2  Acquisition of galleries

5.4  Protection of collection funds

 • 5.4.1  Treatment of collection funds
 • 5.4.2  Protection of collection funds

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105