Oznamy

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre,

- 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

- 4.4.2 Neprofesionálne umenie (prehliadky, festivaly, súťaže),

- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

- 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult-osv. činnosť.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 30.11.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácií: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpo...