Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Zatvorená podateľňa FPU

Milí žiadatelia, vo štvrtok 21.6.2018 a v piatok 22.6.2018 bude podateľňa Fondu na podporu umenia z technických príčin zatvorená.   Vopred ďakujeme za pochopenie.   FPu.
19. 06. 2018
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 10/2018

Dňa 14.6.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 10/2018 pre podprogram: - 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 - celoročné aktivity "Blahoželám Banskej Štiavnici k titulu „Mesto kultúry 2019“ a teším sa na nasledujúci rok. Novým Zámkom a Spišskej Novej Vsi ďakujem za účasť a námahu vynaloženú pri vypracovaní a prezentácii ich projektov. Veľmi si vážim férovosť, profesionalitu a veľkorysý prístup všetkých...
14. 06. 2018
Čítať ďalej

10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 31.5.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
29. 05. 2018
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 9/2018

Dňa 22.5.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 9/2018 pre tieto podprogramy: - 5.1 Knižnice, - 5.2.2 Akvizícia múzeí, - 5.3.2 Akvizícia galérií. Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
22. 05. 2018
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 8/2018

Dňa 11.5.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 8/2018 pre tieto podprogramy: - 1.4 Vizuálne umenie, - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry, - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela, - 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
11. 05. 2018
Čítať ďalej

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: 

4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže 

v termíne od 8.3.2016 do 22.3.2016.

Prioritou fondu v rámci Programu 4 je podporauchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Program bude podporovať festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti. 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva_mimoriadna_2016.pdf)Výzva mimoriadna č. 6/2016

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga