Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 25.10.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
18. 10. 2018
Čítať ďalej

Výzva č. 2/2019

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. dňa 27.9.2018 vyhlásil Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: 2.3.1 Vydávanie...
27. 09. 2018
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 7/2018

Po opätovnom hodnotení žiadosti č. 18-332-03248 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 7/2018 pre podprogram: - 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
27. 09. 2018
Čítať ďalej

Mimoriadna výzva č. 3 - hudba

Fond na podporu umenia vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 3 hudbu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: Mimoriadna výzva č. 3 - hudba: - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba   Termín predkladania žiadostí pre výtvu je stanovený 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Bližšie informácie sa dočítate na odkaze:...
24. 09. 2018
Čítať ďalej

15. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 26.9.2018 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 15. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
24. 09. 2018
Čítať ďalej

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: 

4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže 

v termíne od 8.3.2016 do 22.3.2016.

Prioritou fondu v rámci Programu 4 je podporauchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Program bude podporovať festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti. 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva_mimoriadna_2016.pdf)Výzva mimoriadna č. 6/2016

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga