Zápisnice

Zápisnice

Zápisnice 2016

Stiahnuť tento súbor (2_zapisnica_FPU_27_1_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 01 - 27.01.2016
Stiahnuť tento súbor (7_zapisnica_FPU_14_3_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 02 - 14.03.2016
Stiahnuť tento súbor (8_zapisnica_FPU_18_3_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 03 - 18.03.2016
Stiahnuť tento súbor (10_zapisnica_FPU_1_4_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 04 - 01.04.2016
Stiahnuť tento súbor (11_zapisnica_FPU_7_4_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 05 - 07.04.2016
Stiahnuť tento súbor (13_zapisnica_FPU_18_4_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 06 - 18.04.2016
Stiahnuť tento súbor (21_zapisnica_FPU_18_4_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 07 - 18.07.2016
Stiahnuť tento súbor (22_zapisnica_FPU_16_8_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 08 - 16.08.2016
Stiahnuť tento súbor (23_zapisnica_FPU_14_9_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 09 - 14.09.2016
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_28_11_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 10 - 28.11.2016
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_19_12_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 11 - 19.12.2016
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_23_12_16_perrollam.pdf)Hlasovanie per rollam č. 12 - 23.12.2016
Stiahnuť tento súbor (1_zapisnica_FPU_14_1_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 01 - 14.1.2016
Stiahnuť tento súbor (3_zapisnica_FPU_28_1_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 02 - 28.1.2016
Stiahnuť tento súbor (Hlasovanie_OK_Vyzva 1_2016_P2_P5.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 02 - 28.1.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (4_zapisnica_FPU_10_2_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 03 - 10.2.2016
Stiahnuť tento súbor (Nominanti - Vyzva 1_2016_HLASOVANIE.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 03 - 10.2.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (Zoznam_zvolenych_clenov_pre_vyzvy_1_2.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 03 - 10.2.2016 - príloha č. 2
Stiahnuť tento súbor (5_zapisnica_FPU_24_2_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 04 - 24.2.2016
Stiahnuť tento súbor (Zoznam_clenov_OK - vysledky.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 04 - 24.2.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (Zoznam_zvolenych_clenov_pre_vyzvu_3.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 04 - 24.2.2016 - príloha č. 2
Stiahnuť tento súbor (6_zapisnica_FPU_4_3_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 05 - 4.3.2016
Stiahnuť tento súbor (Nominanti_OK_Vyzva_2_2016 - vysledky_rokovanie.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 05 - 4.3.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (R5-Nominanti_OK_Vyzva_3_2016_vysledky_rokovanie_.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 05 - 4.3.2016 - príloha č. 2
Stiahnuť tento súbor (9_zapisnica_FPU_30_3_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 06 - 30.3.2016
Stiahnuť tento súbor (Nominanti-1.3_1.5_1.6_6.1_volby_vysledky.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 06 - 30.3.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (1.1_1.2_clenovia_vysledky.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 06 - 30.3.2016 - príloha č. 2
Stiahnuť tento súbor (12_zapisnica_FPU_13_04_2016_.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 07 - 13.4.2016
Stiahnuť tento súbor (12_zapisnica_FPU_13_04_2016_priloha1.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 07 - 13.4.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (12_zapisnica_FPU_13_04_2016_priloha2.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 07 - 13.4.2016 - príloha č. 2
Stiahnuť tento súbor (14_zapisnica_FPU_28_4_2016_final.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 08 - 26.4.2016
Stiahnuť tento súbor (15_zapisnica_FPU_4_5_2016_.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 09 - 4.5.2016
Stiahnuť tento súbor (15_zapisnica_FPU_4_5_2016_priloha1.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 09 - 4.5.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (16_zapisnica_FPU_13_5_2016_.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 10 - 13.5.2016
Stiahnuť tento súbor (17_zapisnica_FPU_24_5_2016_.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 11 - 24.5.2016
Stiahnuť tento súbor (17_zapisnica_FPU_24_5_2016_priloha.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 11 - 24.5.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (18_zapisnica_FPU_8_6_2016_.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 12 - 8.6.2016
Stiahnuť tento súbor (Nominanti-1.1_1.4_1.5_volby.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 12 - 8.6.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (18_zapisnica_FPU_8_6_2016_priloha.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 12 - 8.6.2016 - príloha č. 2
Stiahnuť tento súbor (19_zapisnica_FPU_15_6_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 13 - 15.6.2016
Stiahnuť tento súbor (19_zapisnica_FPU_15_6_2016_priloha.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 13 - 15.6.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (20_zapisnica_FPU_28_6_2016_.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 14 - 28.6.2016
Stiahnuť tento súbor (24_zapisnica_FPU_22_9_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 15 - 22.9.2016
Stiahnuť tento súbor (25_zapisnica_FPU_4_10_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 16 - 4.10.2016
Stiahnuť tento súbor (26_zapisnica_FPU_26_10_2016_.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 17 - 26.10.2016
Stiahnuť tento súbor (OK_FPU_2017_nominacie_vysledky.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 17 - 26.10.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (nominanti_2_5_.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 17 - 26.10.2016 - príloha č. 2
Stiahnuť tento súbor (nominanti_1_3.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 17 - 26.10.2016 - príloha č. 3
Stiahnuť tento súbor (27_zapisnica_FPU_11_11_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 18 - 11.11.2016
Stiahnuť tento súbor (OK_FPU_3_4_vysledky.xlsx)Rokovanie Rady FPu č. 18 - 11.11.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (clenovia_OK_vysledky_V1.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 18 - 11.11.2016 - príloha č. 2
Stiahnuť tento súbor (28_zapisnica_FPU_9_12_2016.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 19 - 9.12.2016
Stiahnuť tento súbor (clenovia_OK_V2.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 19 - 9.12.2016 - príloha č. 1
Stiahnuť tento súbor (clenovia_OK_V3.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 19 - 9.12.2016 - príloha č. 2

Zápisnice odbornej komisie pre rok 2016

Stiahnuť tento súbor (OK_P2_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 01/2016 (P 2) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (zapisnica_5_aktual_1.pdf)OK FPu - Výzva č. 02/2016 (P 5) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (zapisnica_5_aktual_2_dodatok.pdf)OK FPu - Výzva č. 02/2016 (P 5) - zápisnica zo zasadnutia - dodatok
Stiahnuť tento súbor (OK_P4.3_zapis2.pdf)OK FPu - Výzva č. 03/2016 (P 4.3) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P4_4_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 03/2016 (P 4.4) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P1.1.2_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 04/2016 (P 1.1.2) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P122_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 04/2016 (P 1.2.2) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P132_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 04/2016 (P 1.3.2) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P142_zapis.pdf)OK Fpu - Výzva č. 04/2016 (P 1.4.2) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P1_5_4_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 04/2016 (P 1.5.4) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P162_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 04/2016 (P 1.6.2) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_OK_4.1_4.2_fin1.pdf)OK Fpu - Výzva č. 05/2016 (P 4.1 a 4.2) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P45_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 05/2016 (P 4.5) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P4_3_V6_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 06/2016 (P4.3) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapis_OK3_20160530_31_upravene1.pdf)OK FPu - Výzva č. 07/2016 (P3) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (FPU_zaznam_OK_zapisnica_6_1.pdf)OK FPu - Výzva č. 08/2016 (P6.1) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_5.pdf)OK FPu - Výzva č. 09/2016 (P 5) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_P2.3_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 10/2016 (P2.3) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.1.pdf)OK FPu - Výzva č. 11/2016 (P 1.1) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.2.pdf)OK FPu - Výzva č. 11/2016 (P 1.2) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.3.1_V11.pdf)OK FPu - Výzva č. 11/2016 (P 1.3) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_141_.pdf)OK FPu - Výzva č. 11/2016 (P 1.4) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_D_2016.pdf)OK FPu - Výzva č. 11/2016 (P 1.5-D) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_stipendia_V11.pdf)OK FPu - Výzva č. 11/2016 (P 1.5-Š) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.6.pdf)OK FPu - Výzva č. 11/2016 (P 1.6) - zápisnica zo zasadnutia
Stiahnuť tento súbor (FPU_P_6.2_6.3_zapis.pdf)OK FPu - Výzva č. 12/2016 (P6.2 a 6.3) - zápisnica zo zasadnutia

Zápisnice odbornej komisie pre rok 2017

Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_11.pdf)Výzva č. 1/2017 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (Zapis_OK_1_2.pdf)Výzva č. 1/2017 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (Zapis_OK_1_6.pdf)Výzva č. 1/2017 - 1.6.2 Medziodborové podujatia
Stiahnuť tento súbor (Zapis_OK_2_1.pdf)Výzva č. 1/2017 - 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
Stiahnuť tento súbor (Zapis_OK_2_2.pdf)Výzva č. 1/2017 - 2.2 Aktivity kult. a umel. centier
Stiahnuť tento súbor (Zapis_OK_2_3.pdf)Výzva č. 1/2017 - 2.3 Vydávanie časopisov
Stiahnuť tento súbor (Zapis_OK_4_4_1.pdf)Výzva č. 1/2017 - 4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.2_017.pdf)Výzva č. 2/2017 - 1.3.2 Klasická a experim. hudba
Stiahnuť tento súbor (Zápis OK_1.4.3, 1.4.4.pdf)Výzva č. 2/2017 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_4.3.2._4.5.pdf)Výzva č. 2/2017 - 4.3.2 a 4.5
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.3_017.pdf)Výzva č. 3/2017 - 1.3.3 Džez a iné žánre
Stiahnuť tento súbor (Zápis OK_1.3.4.pdf)Výzva č. 3/2017 - 1.3.4 Medzinárodné moblity a prezentácie - hudba
Stiahnuť tento súbor (Zápis OK 1.5_2017.pdf)Výzva č. 3/2017 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zápis z OK podpr. 4.4.2-2017.pdf)Výzva č. 3/2017 - 4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity
Stiahnuť tento súbor (Zapis ok 142_pdf.pdf)Výzva č. 4/2017 -1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_3_zapis OK_3_2017.pdf)Výzva č. 4/2017 -3 Vzdelávacie aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_431_zapis zo zasadnutia.pdf)Výzva č. 4/2017 -4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_5.1.2.pdf)Výzva č. 4/2017 -5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_5.2.1.pdf)Výzva č. 4/2017 -5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_5.3.1.pdf)Výzva č. 4/2017 -5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_OK_1.1.pdf)Výzva č. 5/2017 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_OK_1.2.pdf)Výzva č. 5/2017 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (FPU_zaznam_OK_zapisnica_1.3.pdf)Výzva č. 5/2017 - 1.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (Zapis ok 141_final.docx.pdf)Výzva č. 5/2017 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_2-D_2017.pdf)Výzva č. 5/2017 - 1.5.2 Literatúra - dotácie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_2-S_2017.pdf)Výzva č. 5/2017 - 1.5.2 Literatúra - štipendiá
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_5.1.1 a 5.1.3_opravy16.5..docx.pdf)Výzva č. 5/2017 - 5.1 Knižnice
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_x-D_2017_(1-5-5).pdf)Výzva č. 6/2017 - 1.5 Literatúra - dotácie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_x-S_2017.pdf)Výzva č. 6/2017 - 1.5 Literatúra - štipendiá
Stiahnuť tento súbor (FPU_zaznam_OK_zapisnica_1.6.1 final.pdf)Výzva č. 6/2017 - 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodb. diela
Stiahnuť tento súbor (FPU_zaznam_OK_zapisnica_163.pdf)Výzva č. 6/2017 - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
Stiahnuť tento súbor (zápisnica výskum_3.pdf)Výzva č. 6/2017 - 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Stiahnuť tento súbor (zapis O 4.1_4.2_4.5.pdf)Výzva č. 6/2017 - 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_522.pdf)Výzva č. 7/2017 - 5.2.2 Akvizícia múzeí
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_532.docx.pdf)Výzva č. 7/2017 - 5.3.2 Akvizícia galérií
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_5.4.pdf)Výzva č. 7/2017 - 5.4 Ochrana zbierkových fondov
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_casopisy_2018_mimoriadna.pdf)Mimoriadna výzva na časopisy
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171106.pdf)Mimoriadna výzva na preklady zo slovenského do francúzskeho jazyka
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica_DIVADLO 113 a 114 115.pdf)Výzva č. 1/2018 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1_2.pdf)Výzva č. 1/2018 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.2_018.pdf)Výzva č. 1/2018 - 1.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.6.2 final.pdf)Výzva č. 1/2018 - 1.6 Medziodborové umelecké aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2018_2-1.pdf)Výzva č. 1/2018 - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2018_2-2.pdf)Výzva č. 1/2018 - 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171211_vizualne.pdf)Výzva č. 2/2018 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.5 literatúra.pdf)Výzva č. 2/2018 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_casopisy_2018_rš.pdf)Výzva č. 2/2018 - 2.3 Vydávanie časopisov
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-441.pdf)Výzva č. 2/2018 - 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-451.pdf)Výzva č. 2/2018 - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umel. činnosti
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.3_018.pdf)Výzva č. 3/2018 - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncert - džez a iné žánre
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.4 a 1.3.5_018.pdf)Výzva č. 3/2018 - 1.3.4 Aktivity nezávislých hud. org. a 1.3.5 Medz. mobility
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-442_18-460.pdf)Výzva č. 3/2018 - 4.4.2 Neprof. umenie a 4.6 Medz. prezentácie
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-452.pdf)Výzva č. 3/2018 - 4.5.2 Kult.-osv. aktivity v obl. trad. a miestn. kultúry
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-453.pdf)Výzva č. 3/2018 - 4.5.3 Kult.-vzdel. aktivity v oblasti umenia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_512 kniznice_FINAL.pdf)Výzva č. 4/2018 - 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_521.pdf)Výzva č. 4/2018 - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171211_5.3.1.pdf)Výzva č. 4/2018 - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_6.1.1_mesto kultúry 2019.pdf)Výzva č. 5/2018 - 6.1.1 Mesto kultúry 2019 - prípravná fáza
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica_DIVADLO 1.1.1 a 1.1.2 LD OK.pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zápis zo zasadnutia_1.2.1 a 1.2.4.pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.1 a 1.3.5_018.pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.5.1 literatúra.pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.6.1 .pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.6 Medziodborové umelecké aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.5.3.pdf)Výzva č. 7/2018 - 1.5.3 vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_3 (divadlo, tanec, hudba).pdf)Výzva č. 7/2018 - 3A - divadlo, hudba, tanec
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20180416_výskum a vzdelavacie.pdf)Výzva č. 7/2018 - 3B - vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (zápis 3.5 a 3.6_DA.pdf)Výzva č. 7/2018 - 3C - literatúra a medziodborové aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica zasadnutia_54_2018.pdf)Výzva č. 7/2018 - 5.4 Ochrana zbierkových fondov
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171211_1.4.1.+1.4.5.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171211_142.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_2-D_2018.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej lit. D
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_2-S_2018.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej lit. S
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.6.3_018.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-420_18-430_18-460 -.pdf)Výzva č. 8/2018 - 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Stiahnuť tento súbor (zapis 18-4.1.pdf)Výzva č. 8/2018 - 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť