Odborné komisie

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2017

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.2.2

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Novotná Mariana

  3. Lenhart Jozef (nezúčastnil sa z osobných dôvodov)

  4. Kautman Ján

  5. Pekariková Barbora

  PODPROGRAM 5.3.2

  1. Koblišková Zuzana

  2. Mona Chisa Anetta

  3. Bungerová Vladimíra

  4. Jamrichová Andrea (zvolená náhradníčka za Loviškovú D.)

  5. Majdáková Diana

  PODPROGRAM 5.4

  1. Balužinský Jozef

  2. Boroš Rudolf

  3. Letenayová Zdenka

  4. Maráky Peter

  5. Bungerová Vladimíra

  6. Lenhart Jozef

  7. Lovišková Danica

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.5

  1. Belková Zuzana

  2. Jaglová Tatiana (zvolená náhradníčka za M. Musila)

  3. Taranenkova Ivana

  4. Makýšová Volárová Andrea

  5. Lomenčík Július (zvolený náhradník za M. Bilačičovú)

  PODPROGRAM 1.6.1

  1. Ambrózová Jana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Marcelli Miroslav

  4. Mrvová Zuzana

  5. Kupka Valerij

  PODPROGRAM 1.6.3

  1. Ferko Marián

  2. Nagy Peter

  3. Barák Pavel

  4. Buday Pavol

  5. Brojo Maroš

  PODPROGRAM 3

  1. Šoltys Vladislav

  2. Lehocký Ľuboš

  3. Pukan Miron

  4. Feglová Viera

  5. Malíček Juraj (zvolený náhradník za V. Zvaru)

  6. Marcelli Miroslav

  7. Pániková Alena

  PODPROGRAM 4

  1. Voľanská Ľubica

  2. Košová Michaela

  3. Fratričová Oľga

  4. Krnáčová Petra

  5. Galková Zuzana

  6. Feglová Viera

  7. Šikulová Anna

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1

  1. Šimková Soňa

  2. Liptáková Janka

  3. Lindovská Nadežda

  4. Jánošová Soňa (zvolená náhradníčka za Beňovú Julianu)

  5. Pistrák Rastislav

  PODPROGRAM 1.2

  1. Cvečková Katarína

  2. Godovič Marek

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Ševčík Ján

  5. Šoltys Vladislav (nezúčastnil sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Zvarová Silvia

  5. Jaslovský Marian

  PODPROGRAM 1.4

  1. Mikušová Monika

  2. Komanická Ivana

  3. Jakalová Zuzana

  4. Lehocký ľuboš

  5. Kovačovský Patrik

  PODPROGRAM 1.5

  1. Mikolaj Dušan

  2. Jaško Ľubomír

  3. Belková Zuzana

  4. Taranenkova Ivana

  5. Makýšová Volárová Andrea

  PODPROGRAM 5.1

  1. Cenigová Rozália

  2. Gálusová Ivana

  3. Doktorová Oľga

  4. Repaská Alena

  5. Matisková Helena

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.2

  1. Hubová Katarína

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kralovič Ján

  4. Seneši Lutherová Silvia

  5. Berberich Sokolová Juliana (nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Megyeši Peter

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Feglová Viera (zvolená náhradníčka za Kiliánovú G.)

  5. Knopová Elena

  6. Lehocký Ľuboš

  7. Marcelli Miroslav

  PODPROGRAM 4.3.1

  1. Feglová Viera

  2. Babčáková Katarína

  3. Košová Michaela

  4. Fratričová Oľga

  5. Šikulová Anna

  PODPROGRAM 5.1.2

  1. Mišovičová Terézia

  2. Doktorová Oľga

  3. Gálusová Ivana

  4. Nagyová Viera

  5. Repaská Alena

  PODPROGRAM 5.2.1

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Koblišková Zuzana (zvolená náhradníčka za Kautmana J.)

  3. Maráky Peter

  4. Novotná Mariana

  5. Šullová Zuzana

  PODPROGRAM 5.3.1

  1. Büngerová Vladimíra

  2. Ihringová Katarína

  3. Komanická Ivana

  4. Krištofíková Ivana

  5. Lovišková Danica

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.3 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - DŽEZ A INÉ ŽÁNRE

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Kajanová Yvetta

  4. Sklenár Ján

  5. Veselý Karel

  PODPROGRAM 1.3.4 MEDZINÁRODNÉ MOBILITY A PREZENTÁCIE - HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Marton Ivan

  4. Betko Miloš

  5. Ambrózová Jana

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA

  1. Lomenčík Július

  2. Belková Zuzana (zvolená náhradníčka za Repar S.)

  3. Martinová Ina

  4. Taranenkova Ivana

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 4.4.2 KULTÚRNO-OSVETOVÉ AKTIVITY

  1. Galková Zuzana

  2. Obuch Peter

  3. Morongová Barbora

  4. Krnáčová Petra

  5. Sedlický Štefan

   

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Zvara Vladimír

  3. Betko Miloš

  4. Černá Jana

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE

  1. Seneši Lutherová Silvia

  2. Kralovič Ján

  3. Gurtler Ivan (zvolený náhradník za Jakalovú Z.)

  4. Lehocký Ľuboš

  5. Hubová Katarína

  PODPROGRAM 4.3.2 NEPROFESIONÁLNE UMENIE A 4.5 MEDZINÁRODNÉ PREZENTÁCIE A MOBILITY - ĽUDOVÁ KULTÚRA A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

  1. Šikulová Anna

  2. Galková Zuzana

  3. Kočišová Renáta

  4. Morongová Barbora

  5. Mešša Martin

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Benža Matúš

  2. Beňová Juliana

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Hitzingerová Katarína

  5. Kováč Peter

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Holinová Lucia (zvolená náhradníčka za Čaprdovú M.)

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján 

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Darovec Peter

  2. Hapčo Peter

  3. Kupka Valerij

  4. Lényi Peter (zvolený náhradník za Belkovú Z.)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Beňová Juliana

  2. Hriešik Maja

  3. Koželová Soňa

  4. Ondejka Slavomír

  5. Šmatlák Martin

  6. Trnovská Katarína (zvolená náhradníčka za Majdákovú D.)

  7. Zagar Peter

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Ballay Martin

  2. Berberich Lukáš

  3. Gruska Damas

  4. Marcelli Miroslav

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Babiak Michal

  2. Hlôšková Anna

  3. Hriešik Maja

  4. Majdáková Diana

  5. Ondrejička Erik

  6. Uličiansky Ján

  7. Vadas Marek (zvolený náhradník za Makaru S.)

  PODPROGRAM 4.4 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI:

  1. Babčáková Katarína

  2. Galková Zuzana

  3. Krnáčová Petra

  4. Marišler Stanislav

  5. Školudová Zuzana

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2016

 • Výzva č. 12 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.2 - Múzeá a galérie a 6.3 - Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Boroš Rudolf

  2. Gažíková Zuzana

  3. Jaďuďová Libuša

  4. Kautman Ján

  5. Lovišková Andrea (zvolená náhradníčka za Jamrichovú Andreu)

  6. Maráky Peter

  7. Pekáriková Barbora

 • Výzva č. 11 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.1 Divadlo - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Babiak Michal (zvolený náhradník za Šimkovú Soňu)

  2. Bendik Martin (zvolený náhradník za Štorkovú Maliti Romanu)

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Lindovská Nadežda

  5. Liptáková Jana

   

  Program 1.2.1 Tanec - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Gajdošovú Eva

  2. Godovič Marek

  3. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Holinovú Luciu)

  4. Kovářová Miroslava

  5. Sninská Katarína

   

  Program 1.3.1 Hudba - Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela:

  1. Černá Jana

  2. Fuják Július

  3. Kajanová Yvetta

  4. Marton Ivan

  5. Puškášová Melánia (zvolená náhradníčka za Hečka Maroša)

   

  Program 1.4.1 Vizuálne umenie - Tvorba a realizácia diel:

  1. Mikušová Monika

  2. Paľo Ľuboslav

  3. Daubrava Michal

  4. Hubová Katarína

  5. Kovačovský Patrik

   

  Program 1.5 (štipendiá) Literatúra: 

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Petrík Vladimír

  3. Marcelli Miroslav

  4. Jaglová Tatiana

  5. Makýšová Volárová Andrea

   

  Program 1.5 (dotácie) Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Farkašová Etela

  3. Jaško Ľubomír

  4. Mikolaj Dušan

  5. Taranenková Ivana

   

  Program 1.6 Medziodborové umelecké aktivity - Tvorba, realizácia a šírenie diel:

  1. Babiak Michal

  2. Hapčo Peter

  3. Lényi Peter

  4. Kupka Valerij

  5. Mrvová Zuzana

 • Výzva č. 10 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2.3 - Vydávanie časopisov  v rámci mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babiak Michal

  2. Huska Ernest

  3. Knopová Elena

  4. Zvara Vladimír (zvolený náhradník za Liszkayovú Ivicu)

  5. Marcelli Miroslav

  6. Palenčíková Zuzana

  7. Zagar Peter

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility  v rámci Výzvy č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Derner Urblíková Natália

  2. Farkašová Etela

  3. Fekete Vladislava

  4. Pistrák Rastislav (zvolený náhradník za Kovářovú Miroslavu)

  5. Morongová Barbora

  6. Pániková Alena

  7. Seneši Lutherová Silvia

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.1 - Knižnice  v rámci Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Cenigová Rozália

  2. Galusová Ivana

  3. Lačná Emília

  4. Matisková Helena

  5. Repaská Alena

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 3 - Výskum a vzdelávacie aktivity v rámci Výzvy č. 7/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Feglová Viera

  2. Hruškovičová Danuša

  3. Kiliánová Gabriela

  4. Marcelli Miroslav

  5. Pašuthová Zdenka

  6. Šoltys Vladislav

  7. Zvara Vladimír

 • Výzva č. 6 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 4.3 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci mimoriadnej Výzvy č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Luthera Daniela a Krnáčovú Petru)

  2. Galková Zuzana

  3. Konečná Lenka

  4. Obuch Peter

  5. Voľanská Ľubica

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 5/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.1 - Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre a 4.2 - Vznik, prezentácia a šírenie tvorby:

  1. Feglová Viera

  2. Košová Michaela

  3. Lužica René

  4. Ničík Peter

  5. Ryšavá Eva

   

  Program 4.5 - Kultúrno-osvetové aktivity:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Krnáčovú Petru)

  2. Fratričová Oľga

  3. Noga Michal

  4. Sedlický Štefan

  5. Školudová Zuzana

 • Výzva č. 4b Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.2 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1.Babiak Michal

  2. Bendik Martin

  3. Kováč Peter

  4. Liptáková Jana

  5. Šimková Soňa

   

  Program 1.4.2 Vizuálne umenie: Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky:

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Gürtler Ivan

  3. Jakalová Zuzana

  4. Mikušová Monika

  5. Paľo Ľuboslav

 • Výzva č. 4a Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1.Čaprdová Magdaléna

  2. Hriešik Maja

  3. Lacková Eva

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján

   

  Program 1.3.2 Hudba - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1. Betko Miloš

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Marton Ivan

  5. Zvarová Silvia

   

  Program 1.5.4 Literatúra - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Farkašová Etela

  2. Jaglová Tatiana

  3. Lomenčík Július

  4. Mikolaj Dušan

  5. Petrík Vladimír

   

  Program 1.6.2 a 1.6.3 Medziodborové umelecké aktivty - Festivaly a prehliadky / Regionálne a lokálne umelecké aktivity:

  1. Babiak Michal

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kupka Valerij

  4. Mrvová Zuzana

  (5. Hapčo Peter - ani zvolený náhradník Peter Lényi sa z tech príčin nemohli zúčastniť zasadnutia)

   

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.3 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Babčáková Katarína

  2. Konečná Lenka

  3. Luther Daniel

  4. Obuch Peter

  5. Šikulová Anna

   

  Program 4.4  - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti:

  1. Krausová Agáta

  2. Krnáčová Petra

  3. Marišler Stanislav

  4. Sedlický Štefan

  5. Uhel Jaroslav

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility v rámci Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Duchová Zuzana

  2. Fekete Vladislava

  3. Liszkayová Ivica

  4. Morongová Barbora

  5. Pániková Alena

  6. Seneši Lutherová Silvia

  7. Šoltýsová Elena.

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Dohovič Igor

  2. Gregorová Stach Lucia 

  3. Huska Ernest

  4. Morong František

  5. Palenčíková Zuzana

  6. Rankov Pavel

  7. Vojtech Miloslav.

Menovaní členovia odborných komisií FPu

1. Babiak Michal

2. Bendik Martin

3. Benža Matúš

4. Beňová Juliana

5. Fekete Vladislava

6. Flašková Elena

7. Fojtíková Feherová Dária

8. Hitzingerová Katarína

9. Jánošová Soňa

10. Kičiňová Miriam

11. Kováč Peter

12. Lejková Lucia

13. Lindovská Nadežda

14. Liptáková Janka

15. Mišovič Karol

16. Pašuthová Zdenka

17. Pavelková Veronika

18. Pistrák rastislav

19. Spišák Michal

20. Šarik Ľubomír

21. Šimková Soňa

22. Štorková Maliti Romana

23. Wild Jana

1. Cvečková Katarína

2. Čaprdová Magdaléna

3. Gajdošová Eva

4. Godovič Marek

5. Hriešik Maja

6. Hruškovičová Danuša

7. Kovářová Miroslava

8. Krausová Agáta

9. Lacková Eva

10. Liszkayová Ivica

11. Sennaro Jankovská Andrea

12. Sninská Katarína

13. Ševčík Ján

14. Šimko Ján

15. Šoltys Vladislav

1. Ambrózová Jana

2. Bianchi Gabriel

3. Fuják Július

4. Hečko Maroš

5. Kajanová Yvetta

6. Jaslovský Marian

7. Rajter Adrian

8. Sklenár Ján

9. Veselý Karel

1. Ambrózová Jana

2. Betko Miloš

3. Boroš Tomáš

4. Bubnáš Juraj

5. Černá Jana

6. Červenka Jozef

7. Danel Ewald

8. Fuják Július

9. Hečko Maroš

10. Hochel Peter

11. Chabroň Jozef

12. Kaprinay Ladislav

13. Marton Ivan

14. Puškášová Melánia

15. Rajter Adrian

16. Zsapka Jozef

17. Zvara Vladimír

18. Zvarová Silvia

 

 

1. Alexy Elena

2. Andrášiová Katarína

3. Daubrava Miroslav

4. Geržová Barbora

5. Gürtler Ivan

6. Hubová Katarína

7. Jakalová Zuzana

8. Komanická Ivana

9. Kovačovský Patrik

10. Kralovič Ján

11. Lehocký Ľuboš

12. Majdáková Diana

13. Mikušová Monika

14. Mona Chisa Anetta

15. Paľo Ľuboslav

16. Pekárová Adriena

17. Šoltýsová Elena

1. Belková Zuzana

2. Bilačičová Miroslava

3. Farkašová Etela

4. Humajová Daniela

5. Jaglová Tatiana

6. Jaško Ľubomír

7. Lomenčík Július

8. Makýšová Volárová Andrea

9. Martinová Ina

10. Marcelli Miroslav

11. Mikolaj Dušan

12. Mikšík Matúš

13. Musil Miroslav

14. Petrík Vladimír

15. Taranenkova Ivana

16. Vojtech Miroslav

1. Ambrózová Jana

2. Babiak Michal

3. Belková Zuzana

4. Darovec Peter

5.Feriancová Petra

6. Hapčo Peter

7. Jakalová Zuzana

8. Kupka Valerij

9. Lényi Peter

10. Leškanič Majlingová Zuzana

11. Marcelli Miroslav

12. Martinová Ina

13. Mrvová Zuzana

14. Ridzoňová Ferenčuhová Mária

15. Uličný Peter

 

1. Barák Pavel

2. Brojo Maroš

3. Buday Pavol

4. Ferko Marián

5. Fischer Filip

6. Klimo Marcel

7. Kubiš Ľuboš

8. Nagy Peter

9. Smrkal Michal

10. Šickova Lucia

1. Babčáková Katarína

2. Ballay Miroslav

3. Belková Zuzana

4. Beňová Juliana

5. Godovič Marek

6. Grusková Anna

7. Habaj Michal

8. Hlôšková Anna

9. Hriešik Maja

10. Jágerová Margita

11. Kenderová Dorota

12. Kičiňová Miriam

13. Knopová Elena

14. Koželová Soňa

15. Liszkayová Ivica

16. Majdáková Diana

17. Medelský Borivoj

18. Morong František

19. Mrvová Zuzana

20. Obuch Peter

21. Ondejka Slavomír

22. Palenčíková Zuzana

23. Popelková Katarína

24. Rajter Adrian

25. Somoš Michal

26. Šmatlák Martin

27. Trnovská Katarína

28. Uličný Peter

29. Zagar Peter

 

 

1. Ballay Miroslav

2. Berberich Lukáš

3. Gruska Damas

4. Harmečko Andrej

5. Klembara Michal

6. Marcelli Miroslav

7. Medelský Brodivoj

8. Mirza Omar

9. Mrvová Zuzana

1. Babiak Michal 

2. Benčík Juraj 

3. Cvečková Katarína 

4. Gregorová Stach Lucia 

5. Gürtler Ivan 

6. Hlôšková Anna

7. Hriešik Maja

8. Huska Ernest 

9. Jablonská Beata

10. Jakalová Zuzana 

11. Juráni Miloslav

12. Knopová Elena 

13. Korec Juraj 

14. Makara Sergej

15. Ondrejička Erik 

16. Smieška Bohdan 

17. Štrpka Ivan

18. Uličiansky Ján 

19. Vadas Marek

20. Vojtech Miloslav 

21. Zagar Peter 

22. Zvara Vladimír 

 

1. Blaško Róbert

2. Čaprdová Magdaléna

3. Derner Urblíková Natália

4. Duchová Zuzana

5. Feglová Viera

6. Hanko Jaroslav

7. Hruškovičová Danuša

8. Kiliánová Gabriela

9. Kovářová Miroslava

10. Lindovská Nadežda

11. Malíček Juraj

12. Marcelli Miroslav

13. Pániková Alena

14. Pašuthová Zdenka

15. Šimková Soňa

16. Šoltys Vladislav

17. Tížik Miroslav

18. Vojtech Miroslav

19. Zvara Vladimír

1. Babčáková Katarína

2. Bošeľová Zuzana

3. Feglová Viera

4. Fratričová Oľga

5. Galková Zuzana

6. Konečná Lenka

7. Košová Michaela

8. Krausová Agáta

9. Krnáčová Petra

10. Luther Daniel

11. Marišler Stanislav

12. Ničík Peter

13. Obuch Peter

14. Ondejka Slavomír

15. Ryšavá Eva

16. Šikulová Anna

17. Uhel Jaroslav

18. Voľanská Ľubica

1. Bergerová Katarína

2. Ditmarová Lucia

3. Galková Zuzana

4. Garaj Bernard

5. Hitzingerová Katarína

6. Chomová Svetlana

7. Inštitorisová Dagmar

8. Jágerová Margita

9. Kočičová Renáta

10. Kovácsová Jana

11. Matiašková Ferencová Dagmar

12. Mešša Martin

13. Morongová Barbora

14. Moško Matej

15. Pernecká Eva

16. Pukan Miron

17. Sedlický Štefan

18. Szomolányi Anton

19. Šikulová Anna

20. Šišková Tatiana

21. Zajonc Juraj

1. Babčáková Katarína

2. Fratričová Oľga

3. Galková Zuzana

4. Jágerová Margita

5. Konečná Lenka

6. Košová Michaela

7. Krausová Agáta

8. Krnáčová Petra

9. Marišler Stanislav

10. Morongová Barbora

11. Noga Michal

12. Obuch Peter

13. Ondejka Slavomír

14. Sedlický Štefan

15. Školudová Zuzana

16. Uhel Jaroslav

 

1. Cenigová Rozália

2. Doktorová Oľga

3. Gálusová Ivana

4. Katová Ľudmila

5. Lačná Emília

6. Matisková Helena

7. Mišovicová Terézia

8. Nagyová Viera

9. Repaská Alena

1. Balužinský Jozef

2. Birkušová Sylvia

3. Boroš Rudolf

4. Jaďuďová Libuša

5. Jamrichová Andrea

6. Kautman Ján

7. Koblišková Zuzana

8. Lenhart Jozef

9. Letenayová Zdenka

10. Maráky Peter

11. Novotná Mariana

12. Pekariková Barbora

13. Šullová Zuzana

1. Birkušová Sylvia

2. Bungerová Vladimíra

3. Fialová Svetlana

4. Gažíková Zuzana

5. Gregorová Stach Lucia

6. Ihringová Katarína

7. Jamrichová Andrea

8. Koblišková Andrea

9. Komanická Ivana

10. Krištofíková Ivana

11. Labudová Zuzana

12. Lehocký Ľuboš

13. Lenhart Jozef

14. Lovišková Danica

15. Majdáková Diana

16. Mona Chisa Anetta

17. Pekariková Barbora

1. Balužinský Jozef

2. Birkušová Sylvia

3. Boroš Rudolf

4. Büngerová Vladimíra

5. Gregorová Stahc Lucia

6. Jaďuďová Libuša

7. Jamrichová Andrea

8. Koblišková Zuzana

9. Lenhart Jozef

10. Letenayová Zdenka

11. Lovišková Danica

12. Maráky Peter

13. Novotná Mariana

14. Pekariková Barbora