Odborné komisie

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2018

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.1.1 MESTO KULTÚRY 2019 - PRÍPRAVNÁ FÁZA

  1. Feglová Viera

  2. Jaurová Zora

  3. Korecký Ján

  4. Trnovská Katarína

  5. Gruska Damas

  6. Hladký Michal

  7. Šmatlák Martin

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.1.2 PODUJATIA A VZDELÁVACIE AKTIVITY - KNIŽNICE

  1.  Oravcová Dana

  2.  Mišovičová terézia (zvolená náhradníčka za Matiskovú Helenu)

  3.  Cenigová Rozália

  4. Lačná Emília

  5.  Lopušanová Monika

  PODPROGRAM 5.2.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ - MÚZEÁ

  1. Šullová Zuzana

  2. Majerník Marián

  3. Huska Ernest

  4. Kautman Ján

  5. Maráky Peter

  PODPROGRAM 5.3.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ - GALÉRIE

  1. Birkušová Sylvia

  2. Krištofíková Ivana

  3. Koblišková Zuzana

  4. Lovišková Danica

  5. Kralovič Ján

 • Mimoriadna výzva Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  1. Humajová Daniela

  2. Bednárová Katarína

  3. Flašková Elena

  4. Mistrík Miloš

  5. Vallová Miroslava

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií a 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba:

  1.  Hapčo Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

  2.  Gubková Černá Jana

  3.  Zvarová Silvia

  4.  Ambrózová Jana

  5.  Sklenár Ján

  PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre:

  1. Bianchi Gabriel

  2.  Hapčo Peter

  3. Hečko Maroš

  4. Kajanová Yvetta

  5.  Veselý Karel

  PODPROGRAM 4.4.2 Tradičná kultúra a folklorizmus a 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - trad. kult. a kult.-osv. činnosť:

  1. Morongová Barbora

  2. Lehotský Oskar

  3.  Inštitorisová Dagmar

  4. Šikulová Anna

  5. Mináčová Lucia

  PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry:

  1. Krnáčová Petra

  2. Školudová Zuzana

  3. Marišler Stanislav (zvolený náhradník za Krausovú Agátu)

  4.  Svetlíková Iveta

  5. Morongová Barbora

  6. Chomová Svetlana

  7. Sedlický Štefan

  PODPROGRAM 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia:

  1. Babčáková Katarína

  2. Uhel Jaroslav

  3. Marišler Stanislav

  4. Chomová Svetlana

  5. Obuch Peter

  6. Svetlíková Iveta

  7. Sedlický Štefan

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE:

  1. Alexy Elena

  2. Daubrava Miroslav (zvolený náhradník za Mikušovú Moniku)

  3. Hoffstadter Ján (zvolený náhradník za Kovačovského Patrika)

  4. Kralovič Ján (zvolený náhradník za Jakalovú Zuzanu)

  5. Rišková Mária

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

  1. Kuzmíková Jana

  2. Martinová Ina

  3. Ondrejička Erik

  4. Valcerová Anna

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Hlôšková Anna

  2. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Knopovú Elenu)

  3. Piaček Martin (zvolená náhradníčka za Majdákovú Dianu)

  4. Jakalová Zuzana

  5. Ondrejička Erik

  6. Vojtech Miloslav

  7. Uličiansky Ján

  PODPROGRAM 4.4.1 TRADIČNÁ KULTÚRA A FOLKLORIZMUS

  1. Obuch Peter

  2. Marišler Stanislav

  3. Sedlický Štefan

  4. Krnáčová Petra

  5. Babčáková Katarína

  PODPROGRAM 4.5.1 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

  1. Krausová Agáta

  2. Školudová Zuzana

  3. Obuch Peter

  4. Galková Zuzana

  5. Mináčová Lucia (zvolená náhradníčka za Fratričovú Oľgu)

   

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Bernátek Martin

  2. Borodovčáková Martina

  3. Fekete Vladislava (zvolená náhradníčka za Fašiangovú Ingrid)

  4. Lindovská Nadežda

  5. Štorková Maliti Romana (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Čaprdová Magdaléna

  3. Godovič Marek

  4. Krausová Agáta

  5. Sninská Katarína (zvolená náhradníčka za Lackovú Evu)

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA:

  1. Čerman Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

  2. Červenka Jozef

  3. Gubková Černá Jana

  4. Hečko Marián (zvolený náhradník za Zvaru Vladimíra)

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Belková Zuzana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Lényi Peter

  4. Martinová Ina (zvolená náhradníčka za Darovca Petra)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Belková Zuzana

  2. Grusková Anna

  3. Liszkayová Ivica

  4. Hlôšková Anna

  5. Majdáková Diana

  6. Zagar Peter

  7. Šmatlák Martin

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Gruska Damas

  2. Mirza Omar

  3. Ballay Miroslav (nezúčastnil sa zasadnutia z vážnych dôvodov)

  4. Mrvová Zuzana

  5. Borodovčáková Martina

  6. Medelský Borivoj

  7. Marcelli Miroslav

   

   

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2017

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.2.2

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Novotná Mariana

  3. Lenhart Jozef (nezúčastnil sa z osobných dôvodov)

  4. Kautman Ján

  5. Pekariková Barbora

  PODPROGRAM 5.3.2

  1. Koblišková Zuzana

  2. Mona Chisa Anetta

  3. Bungerová Vladimíra

  4. Jamrichová Andrea (zvolená náhradníčka za Loviškovú D.)

  5. Majdáková Diana

  PODPROGRAM 5.4

  1. Balužinský Jozef

  2. Boroš Rudolf

  3. Letenayová Zdenka

  4. Maráky Peter

  5. Bungerová Vladimíra

  6. Lenhart Jozef

  7. Lovišková Danica

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.5

  1. Belková Zuzana

  2. Jaglová Tatiana (zvolená náhradníčka za M. Musila)

  3. Taranenkova Ivana

  4. Makýšová Volárová Andrea

  5. Lomenčík Július (zvolený náhradník za M. Bilačičovú)

  PODPROGRAM 1.6.1

  1. Ambrózová Jana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Marcelli Miroslav

  4. Mrvová Zuzana

  5. Kupka Valerij

  PODPROGRAM 1.6.3

  1. Ferko Marián

  2. Nagy Peter

  3. Barák Pavel

  4. Buday Pavol

  5. Brojo Maroš

  PODPROGRAM 3

  1. Šoltys Vladislav

  2. Lehocký Ľuboš

  3. Pukan Miron

  4. Feglová Viera

  5. Malíček Juraj (zvolený náhradník za V. Zvaru)

  6. Marcelli Miroslav

  7. Pániková Alena

  PODPROGRAM 4

  1. Voľanská Ľubica

  2. Košová Michaela

  3. Fratričová Oľga

  4. Krnáčová Petra

  5. Galková Zuzana

  6. Feglová Viera

  7. Šikulová Anna

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1

  1. Šimková Soňa

  2. Liptáková Janka

  3. Lindovská Nadežda

  4. Jánošová Soňa (zvolená náhradníčka za Beňovú Julianu)

  5. Pistrák Rastislav

  PODPROGRAM 1.2

  1. Cvečková Katarína

  2. Godovič Marek

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Ševčík Ján

  5. Šoltys Vladislav (nezúčastnil sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Zvarová Silvia

  5. Jaslovský Marian

  PODPROGRAM 1.4

  1. Mikušová Monika

  2. Komanická Ivana

  3. Jakalová Zuzana

  4. Lehocký ľuboš

  5. Kovačovský Patrik

  PODPROGRAM 1.5

  1. Mikolaj Dušan

  2. Jaško Ľubomír

  3. Belková Zuzana

  4. Taranenkova Ivana

  5. Makýšová Volárová Andrea

  PODPROGRAM 5.1

  1. Cenigová Rozália

  2. Gálusová Ivana

  3. Doktorová Oľga

  4. Repaská Alena

  5. Matisková Helena

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.2

  1. Hubová Katarína

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kralovič Ján

  4. Seneši Lutherová Silvia

  5. Berberich Sokolová Juliana (nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Megyeši Peter

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Feglová Viera (zvolená náhradníčka za Kiliánovú G.)

  5. Knopová Elena

  6. Lehocký Ľuboš

  7. Marcelli Miroslav

  PODPROGRAM 4.3.1

  1. Feglová Viera

  2. Babčáková Katarína

  3. Košová Michaela

  4. Fratričová Oľga

  5. Šikulová Anna

  PODPROGRAM 5.1.2

  1. Mišovičová Terézia

  2. Doktorová Oľga

  3. Gálusová Ivana

  4. Nagyová Viera

  5. Repaská Alena

  PODPROGRAM 5.2.1

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Koblišková Zuzana (zvolená náhradníčka za Kautmana J.)

  3. Maráky Peter

  4. Novotná Mariana

  5. Šullová Zuzana

  PODPROGRAM 5.3.1

  1. Büngerová Vladimíra

  2. Ihringová Katarína

  3. Komanická Ivana

  4. Krištofíková Ivana

  5. Lovišková Danica

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.3 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - DŽEZ A INÉ ŽÁNRE

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Kajanová Yvetta

  4. Sklenár Ján

  5. Veselý Karel

  PODPROGRAM 1.3.4 MEDZINÁRODNÉ MOBILITY A PREZENTÁCIE - HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Marton Ivan

  4. Betko Miloš

  5. Ambrózová Jana

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA

  1. Lomenčík Július

  2. Belková Zuzana (zvolená náhradníčka za Repar S.)

  3. Martinová Ina

  4. Taranenkova Ivana

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 4.4.2 KULTÚRNO-OSVETOVÉ AKTIVITY

  1. Galková Zuzana

  2. Obuch Peter

  3. Morongová Barbora

  4. Krnáčová Petra

  5. Sedlický Štefan

   

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Zvara Vladimír

  3. Betko Miloš

  4. Černá Jana

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE

  1. Seneši Lutherová Silvia

  2. Kralovič Ján

  3. Gurtler Ivan (zvolený náhradník za Jakalovú Z.)

  4. Lehocký Ľuboš

  5. Hubová Katarína

  PODPROGRAM 4.3.2 NEPROFESIONÁLNE UMENIE A 4.5 MEDZINÁRODNÉ PREZENTÁCIE A MOBILITY - ĽUDOVÁ KULTÚRA A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

  1. Šikulová Anna

  2. Galková Zuzana

  3. Kočišová Renáta

  4. Morongová Barbora

  5. Mešša Martin

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Benža Matúš

  2. Beňová Juliana

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Hitzingerová Katarína

  5. Kováč Peter

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Holinová Lucia (zvolená náhradníčka za Čaprdovú M.)

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján 

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Darovec Peter

  2. Hapčo Peter

  3. Kupka Valerij

  4. Lényi Peter (zvolený náhradník za Belkovú Z.)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Beňová Juliana

  2. Hriešik Maja

  3. Koželová Soňa

  4. Ondejka Slavomír

  5. Šmatlák Martin

  6. Trnovská Katarína (zvolená náhradníčka za Majdákovú D.)

  7. Zagar Peter

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Ballay Martin

  2. Berberich Lukáš

  3. Gruska Damas

  4. Marcelli Miroslav

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Babiak Michal

  2. Hlôšková Anna

  3. Hriešik Maja

  4. Majdáková Diana

  5. Ondrejička Erik

  6. Uličiansky Ján

  7. Vadas Marek (zvolený náhradník za Makaru S.)

  PODPROGRAM 4.4 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI:

  1. Babčáková Katarína

  2. Galková Zuzana

  3. Krnáčová Petra

  4. Marišler Stanislav

  5. Školudová Zuzana

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2016

 • Výzva č. 12 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.2 - Múzeá a galérie a 6.3 - Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Boroš Rudolf

  2. Gažíková Zuzana

  3. Jaďuďová Libuša

  4. Kautman Ján

  5. Lovišková Andrea (zvolená náhradníčka za Jamrichovú Andreu)

  6. Maráky Peter

  7. Pekáriková Barbora

 • Výzva č. 11 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.1 Divadlo - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Babiak Michal (zvolený náhradník za Šimkovú Soňu)

  2. Bendik Martin (zvolený náhradník za Štorkovú Maliti Romanu)

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Lindovská Nadežda

  5. Liptáková Jana

   

  Program 1.2.1 Tanec - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Gajdošovú Eva

  2. Godovič Marek

  3. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Holinovú Luciu)

  4. Kovářová Miroslava

  5. Sninská Katarína

   

  Program 1.3.1 Hudba - Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela:

  1. Černá Jana

  2. Fuják Július

  3. Kajanová Yvetta

  4. Marton Ivan

  5. Puškášová Melánia (zvolená náhradníčka za Hečka Maroša)

   

  Program 1.4.1 Vizuálne umenie - Tvorba a realizácia diel:

  1. Mikušová Monika

  2. Paľo Ľuboslav

  3. Daubrava Michal

  4. Hubová Katarína

  5. Kovačovský Patrik

   

  Program 1.5 (štipendiá) Literatúra: 

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Petrík Vladimír

  3. Marcelli Miroslav

  4. Jaglová Tatiana

  5. Makýšová Volárová Andrea

   

  Program 1.5 (dotácie) Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Farkašová Etela

  3. Jaško Ľubomír

  4. Mikolaj Dušan

  5. Taranenková Ivana

   

  Program 1.6 Medziodborové umelecké aktivity - Tvorba, realizácia a šírenie diel:

  1. Babiak Michal

  2. Hapčo Peter

  3. Lényi Peter

  4. Kupka Valerij

  5. Mrvová Zuzana

 • Výzva č. 10 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2.3 - Vydávanie časopisov  v rámci mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babiak Michal

  2. Huska Ernest

  3. Knopová Elena

  4. Zvara Vladimír (zvolený náhradník za Liszkayovú Ivicu)

  5. Marcelli Miroslav

  6. Palenčíková Zuzana

  7. Zagar Peter

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility  v rámci Výzvy č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Derner Urblíková Natália

  2. Farkašová Etela

  3. Fekete Vladislava

  4. Pistrák Rastislav (zvolený náhradník za Kovářovú Miroslavu)

  5. Morongová Barbora

  6. Pániková Alena

  7. Seneši Lutherová Silvia

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.1 - Knižnice  v rámci Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Cenigová Rozália

  2. Galusová Ivana

  3. Lačná Emília

  4. Matisková Helena

  5. Repaská Alena

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 3 - Výskum a vzdelávacie aktivity v rámci Výzvy č. 7/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Feglová Viera

  2. Hruškovičová Danuša

  3. Kiliánová Gabriela

  4. Marcelli Miroslav

  5. Pašuthová Zdenka

  6. Šoltys Vladislav

  7. Zvara Vladimír

 • Výzva č. 6 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 4.3 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci mimoriadnej Výzvy č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Luthera Daniela a Krnáčovú Petru)

  2. Galková Zuzana

  3. Konečná Lenka

  4. Obuch Peter

  5. Voľanská Ľubica

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 5/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.1 - Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre a 4.2 - Vznik, prezentácia a šírenie tvorby:

  1. Feglová Viera

  2. Košová Michaela

  3. Lužica René

  4. Ničík Peter

  5. Ryšavá Eva

   

  Program 4.5 - Kultúrno-osvetové aktivity:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Krnáčovú Petru)

  2. Fratričová Oľga

  3. Noga Michal

  4. Sedlický Štefan

  5. Školudová Zuzana

 • Výzva č. 4b Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.2 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1.Babiak Michal

  2. Bendik Martin

  3. Kováč Peter

  4. Liptáková Jana

  5. Šimková Soňa

   

  Program 1.4.2 Vizuálne umenie: Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky:

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Gürtler Ivan

  3. Jakalová Zuzana

  4. Mikušová Monika

  5. Paľo Ľuboslav

 • Výzva č. 4a Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1.Čaprdová Magdaléna

  2. Hriešik Maja

  3. Lacková Eva

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján

   

  Program 1.3.2 Hudba - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1. Betko Miloš

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Marton Ivan

  5. Zvarová Silvia

   

  Program 1.5.4 Literatúra - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Farkašová Etela

  2. Jaglová Tatiana

  3. Lomenčík Július

  4. Mikolaj Dušan

  5. Petrík Vladimír

   

  Program 1.6.2 a 1.6.3 Medziodborové umelecké aktivty - Festivaly a prehliadky / Regionálne a lokálne umelecké aktivity:

  1. Babiak Michal

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kupka Valerij

  4. Mrvová Zuzana

  (5. Hapčo Peter - ani zvolený náhradník Peter Lényi sa z tech príčin nemohli zúčastniť zasadnutia)

   

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.3 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Babčáková Katarína

  2. Konečná Lenka

  3. Luther Daniel

  4. Obuch Peter

  5. Šikulová Anna

   

  Program 4.4  - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti:

  1. Krausová Agáta

  2. Krnáčová Petra

  3. Marišler Stanislav

  4. Sedlický Štefan

  5. Uhel Jaroslav

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility v rámci Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Duchová Zuzana

  2. Fekete Vladislava

  3. Liszkayová Ivica

  4. Morongová Barbora

  5. Pániková Alena

  6. Seneši Lutherová Silvia

  7. Šoltýsová Elena.

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Dohovič Igor

  2. Gregorová Stach Lucia 

  3. Huska Ernest

  4. Morong František

  5. Palenčíková Zuzana

  6. Rankov Pavel

  7. Vojtech Miloslav.

Menovaní členovia odborných komisií FPu

1. Babiak Michal

2. Bendik Martin

3. Benža Matúš

4. Beňová Juliana

5. Bernátek Martin

6. Borodovčáková Martina

7. Cieslaková Adriana

8. Fašiangová Ingrid

9. Flašková Elena

10. Fojtíková Feherová Dária

11. Hitzingerová Katarína

12. Inštitorisová Dagmar

13. Jánošová Soňa

14. Kičiňová Miriam

15.Krištof Martin

16. Laciaková Diana

17. Lejková Lucia

18. Liptáková Janka

19. Malgot Veronika

20. Mišovič Karol

21. Pašuthová Zdenka

22. Pavlac Peter

23. Spišák Michal

24. Šarik Ľubomír

25. Šimková Soňa

26. Štorková Maliti Romana

 

1. Cvečková Katarína

2. Čaprdová Magdaléna

3. Gajdošová Eva

4. Godovič Marek

5. Hruškovičová Danuša

6. Kašiarová Lucia

7. Kovářová Miroslava

8. Krausová Agáta

9. Lacková Eva

10. Liszkayová Ivica

11. Malík Ján

12. Sennaro Jankovská Andrea

13. Sninská Katarína

14. Ševčík Ján

15. Šimko Ján

16. Šoltys Vladislav

17. Uríková Barbora

1. Ambrózová Jana

2. Beráts Juraj

3. Betko Miloš

4. Boroš Tomáš

5. Bubnáš Juraj

6. Černá Jana

7. Čerman Peter

8. Červenka Jozef

9. Danel Ewald

10. Fuják Július

11. Hečko Maroš

12. Hochel Peter

13. Chabroň Jozef

14. Kaprinay Ladislav

15. Marton Ivan

16. Patkoló Ladislav

17. Pechanec Róbert

18. Pergler František

19. Puškášová Melánia

20. Rajter Adrian

21. Špilák Peter

22. Zsapka Jozef

23. Zvara Vladimír

24. Zvarová Silvia

 

 

1. Ambrózová Jana

2. Bianchi Gabriel

3. Fuják Július

4. Hapčo Peter

5. Hečko Maroš

6. Kajanová Yvetta

7. Jaslovský Marian

8. Rajter Adrian

9. Sklenár Ján

10. Veselý Karel

1. Alexy Elena

2. Andrášiová Katarína

3. Bárdová Silvia

4. Beskid Vladimír

5. Bobíková Zuzana

6. Daubrava Miroslav

7. Gürtler Ivan

8. Hoffstädter Ján

9. Hubová Katarína

10. Jakalová Zuzana

11. Kenderová Dorota

12. Kleinert Dana

13. Klepoch Majdáková Diana

14. Kučová Michaela

15. Komanická Ivana

16. Kovačovský Patrik

17. Kralovič Ján

18. Lehocký Ľuboš

19. Mikušová Monika

20. Mona Chisa Anetta

21. Motyčková Janka

22. Paľo Ľuboslav

23. Pekárová Adriena

24. Piaček Martin

25. Rišková Mária

26. Rozbora Richard

27. Šidlíková Zuzana

28. Šoltýsová Elena

29. Tajkov Peter

30. Tkáčová Lucia

31. Trnovská Katarína

1. Bančej Marián

2. Belková Zuzana

3. Bednárová Katarína

4.Debnár Marek

5. Farkašová Etela

6. Fialová Svetlana (iba 1.5.1)

7. Galik Ján

8. Humajová Daniela

9. Jaglová Tatiana

10. Jaško Ľubomír

11. Koželová Soňa

12. Kuzmíková Jana

13. Lomenčík Július

14. Makýšová Volárová Andrea

15. Martinová Ina

16. Marcelli Miroslav

17. Mikolaj Dušan

18. Mikšík Matúš

19. Ondrejička Erik

20. Panáková Beáta

21. Taranenkova Ivana

22. Tazberík Ján

23. Valcerová Anna

24. Vallová Miroslava

25. Vojtech Miroslav

1. Adamov Marek

2. Ambrózová Jana

3. Babiak Michal

4. Belková Zuzana

5.Cieslaková Adriana

6. Darovec Peter

7. Feriancová Petra

8. Hapčo Peter

9. Jakalová Zuzana

10. Kučová Michaela

11. Kupka Valerij

12. Lényi Peter

13. Leškanič Majlingová Zuzana

14. Marcelli Miroslav

15. Martinová Ina

16. Motyčková Janka

17. Mrvová Zuzana

18. Ridzoňová Ferenčuhová Mária

19. Uličný Peter

 

1. Barák Pavel

2. Brojo Maroš

3. Buday Pavol

4. Ferko Marián

5. Fischer Filip

6. Klimo Marcel

7. Kubiš Ľuboš

8. Nagy Peter

9. Smrkal Michal

10. Šickova Lucia

1. Ballay Miroslav

2. Belková Zuzana

3. Beňová Juliana

4. Brat Roman

5. Darovec Peter

6. Godovič Marek

7. Grusková Anna

8. Hlôšková Anna

9. Hochel Igor

10. Hriešik Maja

11. Jágerová Margita

12. Kenderová Dorota

13. Kičiňová Miriam

14. Klembara Michal

15. Klepoch Majdáková Diana

16. Koželová Soňa

17. Liszkayová Ivica

18. Medelský Borivoj

19. Mrvová Zuzana

20. Popelková Katarína

21. Somoš Michal

22. Šmatlák Martin

23. Trnovská Katarína

24. Turnerová Silvia

25. Uličný Peter


 

 

1. Ballay Miroslav

2. Berberich Lukáš

3. Borodovčáková Martina

4. Gruska Damas

5. Harmečko Andrej

6. Kašiarová Lucia

7. Marcelli Miroslav

8. Medelský Brodivoj

9. Mirza Omar

10. Mrvová Zuzana

11. Oravec Ladislav

12. Uríková Barbora

1. Babiak Michal 

2. Bančej Marián

3. Cvečková Katarína 

4. Hlôšková Anna

5. Hriešik Maja

6. Jablonská Beata

7. Jakalová Zuzana 

8. Juráni Miloslav

9. Klepoch Majdáková Diana

10. Koňariková Katarína

11. Korec Juraj 

12. Makara Sergej

13. Ondrejička Erik 

14. Piaček Martin

15. Šmatlák Martin

16. Štrpka Ivan

17. Tazberík Ján

18. Vadas Marek

19. Vojtech Miloslav 

 

 

1. Bednárová Katarína

2. Beráts Juraj

3. Bernátek Martin

4. Bianchi Gabriel

5. Čaprdová Magdaléna

6. Feglová Viera

7. Flašková Elena

8. Hanko Jaroslav

9. Hruškovičová Danuša

10. Humajová Daniela

11. Kašiarová Lucia

12. Kenderová Dorota

13. Kiliánová Gabriela

14. Knopová Elena

15. Koprda Pavol

16. Kovářová Miroslava

17. Lehocký Ľuboš

18. Malíček Juraj

19. Marcelli Miroslav

20. Megyeši Peter

21. Mistrík Miloš

22. Mrvová Zuzana

23. Pašuthová Zdenka

24. Pergler František

25. Pohanková Oľga

26. Pukan Miron

27. Šimková Soňa

28. Šoltys Vladislav

29. Tížik Miroslav

30. Vallová Miroslava

31. Vojtech Miloslav

32. Zvara Vladimír

1. Bošeľová Zuzana

2. Hlaváčová Mária

3. Tichá Stanislava

1. Babčáková Katarína

2. Feglová Viera

3. Fratričová Oľga

4. Gabčíková Veronika

5. Galková Zuzana

6.Gregor Oto

7. Hanák Miroslav

8. Hégli Dušan

9. Juhászová Ester

10. Konečná Lenka

11. Košová Michaela

12. Krausová Agáta

13. Krnáčová Petra

14. Lehotský Oskar

15. Luther Daniel

16. Michalko Vladimír

17. Ničík Peter

18. Noga Michal

19. Obuch Peter

20. Ondejka Slavomír

21. Šikulová Anna

22. Tichá Stanislava

23. Voľanská Ľubica

24. Zahumenská Eva

1. Bergerová Katarína

2. Ditmarová Lucia

3.Gabčíková Veronika

4. Galková Zuzana

5. Garaj Bernard

6. Hitzingerová Katarína

7. Chomová Svetlana

8. Inštitorisová Dagmar

9. Jágerová Margita

10. Kočišová Renáta

11.Kosmály Gabriel

12. Kovácsová Jana

13. Lehotský Oskar

14. Matiašková Ferencová Dagmar

15. Mešša Martin

16. Mináčová Lucia

17. Morongová Barbora

18. Moško Matej

19. Ničík Peter

20. Pernecká Eva

21. Pukan Miron

22. Sedlický Štefan

23. Szomolányi Anton

24. Šikulová Anna

25. Šimková Kristína

26. Šišková Tatiana

27. Veselský Michal

28. Zajonc Juraj

1. Babčáková Katarína

2. Fratričová Oľga

3. Gabčíková veronika

4. Galková Zuzana

5. Chomová Svetlana

6. Jágerová Margita

7. Konečná Lenka

8. Košová Michaela

9. Krausová Agáta

10. Krnáčová Petra

11. Michalko Vladimír

12. Mináčová Lucia

13. Morongová Barbora

14. Noga Michal

15. Obuch Peter

16. Ondejka Slavomír

17. Sedlický Štefan

18. Svetlíková Iveta

19. Šimková Kristína

20. Školudová Zuzana

21. Veselský Michal

22. Záhumenská Eva

 

1. Bergerová Katarína

2. Cenigová Rozália

3. Čechvalová Lenka

4. Doktorová Oľga

5. Gálusová Ivana

6. Hriňová Stanislava

7. Jakubáčová Benjamína

8. Katová Ľudmila

9. Kleinová Dagmar

10. Lačná Emília

11. Lopušanová Monika

12. Marcinová Viktória

13. Matisková Helena

14. Mišovicová Terézia

15. Nagyová Viera

16. Oravcová Dana

17. Pašková Soňa

18. Repaská Alena

1. Balužinský Jozef

2. Birkušová Sylvia

3. Boroš Rudolf

4. Engel Štefan

5. Huska Ernest

6. Chovanová Iveta

7. Jaďuďová Libuša

8. Jamrichová Andrea

9. Kautman Ján

10. Koblišková Zuzana

11. Lenhart Jozef

12. Letenayová Zdenka

13. Majerník Marián

14. Maráky Peter

15. Milanová Ľubica

16. Novotná Mariana

17. Pekariková Barbora

1. Berberich Sokolová Juliana

2. Birkušová Sylvia

3. Bungerová Vladimíra

4. Gregorová Stach Lucia

5. Ihringová Katarína

6. Jamrichová Andrea

7. Klepoch Majdáková Diana

8. Klobučníková Magdaléna

9. Koblišková Andrea

10. Komanická Ivana

11. Kralovič Ján

12. Krištofíková Ivana

13. Labudová Zuzana

14. Lehocký Ľuboš

15. Lenhart Jozef

16. Lovišková Danica

17. Mona Chisa Anetta

18. Pekariková Barbora

19. Tkáčová Lucia

1. Balužinský Jozef

2. Birkušová Sylvia

3. Boroš Rudolf

4. Büngerová Vladimíra

5. Gregorová Stahc Lucia

6. Jaďuďová Libuša

7. Jamrichová Andrea

8. Koblišková Zuzana

9. Lenhart Jozef

10. Letenayová Zdenka

11. Lovišková Danica

12. Maráky Peter

13. Novotná Mariana

14. Pekariková Barbora