Odborné komisie

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2018

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE:

  1. Alexy Elena

  2. Daubrava Miroslav (zvolený náhradník za Mikušovú Moniku)

  3. Hoffstadter Ján (zvolený náhradník za Kovačovského Patrika)

  4. Kralovič Ján (zvolený náhradník za Jakalovú Zuzanu)

  5. Rišková Mária

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

  1. Kuzmíková Jana

  2. Martinová Ina

  3. Ondrejička Erik

  4. Valcerová Anna

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Hlôšková Anna

  2. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Knopovú Elenu)

  3. Piaček Martin (zvolená náhradníčka za Majdákovú Dianu)

  4. Jakalová Zuzana

  5. Ondrejička Erik

  6. Vojtech Miloslav

  7. Uličiansky Ján

  PODPROGRAM 4.4.1 TRADIČNÁ KULTÚRA A FOLKLORIZMUS

  1. Obuch Peter

  2. Marišler Stanislav

  3. Sedlický Štefan

  4. Krnáčová Petra

  5. Babčáková Katarína

  PODPROGRAM 4.5.1 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

  1. Krausová Agáta

  2. Školudová Zuzana

  3. Obuch Peter

  4. Galková Zuzana

  5. Mináčová Lucia (zvolená náhradníčka za Fratričovú Oľgu)

   

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Bernátek Martin

  2. Borodovčáková Martina

  3. Fekete Vladislava (zvolená náhradníčka za Fašiangovú Ingrid)

  4. Lindovská Nadežda

  5. Štorková Maliti Romana (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Čaprdová Magdaléna

  3. Godovič Marek

  4. Krausová Agáta

  5. Sninská Katarína (zvolená náhradníčka za Lackovú Evu)

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA:

  1. Čerman Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

  2. Červenka Jozef

  3. Gubková Černá Jana

  4. Hečko Marián (zvolený náhradník za Zvaru Vladimíra)

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Belková Zuzana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Lényi Peter

  4. Martinová Ina (zvolená náhradníčka za Darovca Petra)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Belková Zuzana

  2. Grusková Anna

  3. Liszkayová Ivica

  4. Hlôšková Anna

  5. Majdáková Diana

  6. Zagar Peter

  7. Šmatlák Martin

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Gruska Damas

  2. Mirza Omar

  3. Ballay Miroslav (nezúčastnil sa zasadnutia z vážnych dôvodov)

  4. Mrvová Zuzana

  5. Borodovčáková Martina

  6. Medelský Borivoj

  7. Marcelli Miroslav

   

   

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2017

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.2.2

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Novotná Mariana

  3. Lenhart Jozef (nezúčastnil sa z osobných dôvodov)

  4. Kautman Ján

  5. Pekariková Barbora

  PODPROGRAM 5.3.2

  1. Koblišková Zuzana

  2. Mona Chisa Anetta

  3. Bungerová Vladimíra

  4. Jamrichová Andrea (zvolená náhradníčka za Loviškovú D.)

  5. Majdáková Diana

  PODPROGRAM 5.4

  1. Balužinský Jozef

  2. Boroš Rudolf

  3. Letenayová Zdenka

  4. Maráky Peter

  5. Bungerová Vladimíra

  6. Lenhart Jozef

  7. Lovišková Danica

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.5

  1. Belková Zuzana

  2. Jaglová Tatiana (zvolená náhradníčka za M. Musila)

  3. Taranenkova Ivana

  4. Makýšová Volárová Andrea

  5. Lomenčík Július (zvolený náhradník za M. Bilačičovú)

  PODPROGRAM 1.6.1

  1. Ambrózová Jana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Marcelli Miroslav

  4. Mrvová Zuzana

  5. Kupka Valerij

  PODPROGRAM 1.6.3

  1. Ferko Marián

  2. Nagy Peter

  3. Barák Pavel

  4. Buday Pavol

  5. Brojo Maroš

  PODPROGRAM 3

  1. Šoltys Vladislav

  2. Lehocký Ľuboš

  3. Pukan Miron

  4. Feglová Viera

  5. Malíček Juraj (zvolený náhradník za V. Zvaru)

  6. Marcelli Miroslav

  7. Pániková Alena

  PODPROGRAM 4

  1. Voľanská Ľubica

  2. Košová Michaela

  3. Fratričová Oľga

  4. Krnáčová Petra

  5. Galková Zuzana

  6. Feglová Viera

  7. Šikulová Anna

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1

  1. Šimková Soňa

  2. Liptáková Janka

  3. Lindovská Nadežda

  4. Jánošová Soňa (zvolená náhradníčka za Beňovú Julianu)

  5. Pistrák Rastislav

  PODPROGRAM 1.2

  1. Cvečková Katarína

  2. Godovič Marek

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Ševčík Ján

  5. Šoltys Vladislav (nezúčastnil sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Zvarová Silvia

  5. Jaslovský Marian

  PODPROGRAM 1.4

  1. Mikušová Monika

  2. Komanická Ivana

  3. Jakalová Zuzana

  4. Lehocký ľuboš

  5. Kovačovský Patrik

  PODPROGRAM 1.5

  1. Mikolaj Dušan

  2. Jaško Ľubomír

  3. Belková Zuzana

  4. Taranenkova Ivana

  5. Makýšová Volárová Andrea

  PODPROGRAM 5.1

  1. Cenigová Rozália

  2. Gálusová Ivana

  3. Doktorová Oľga

  4. Repaská Alena

  5. Matisková Helena

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.2

  1. Hubová Katarína

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kralovič Ján

  4. Seneši Lutherová Silvia

  5. Berberich Sokolová Juliana (nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Megyeši Peter

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Feglová Viera (zvolená náhradníčka za Kiliánovú G.)

  5. Knopová Elena

  6. Lehocký Ľuboš

  7. Marcelli Miroslav

  PODPROGRAM 4.3.1

  1. Feglová Viera

  2. Babčáková Katarína

  3. Košová Michaela

  4. Fratričová Oľga

  5. Šikulová Anna

  PODPROGRAM 5.1.2

  1. Mišovičová Terézia

  2. Doktorová Oľga

  3. Gálusová Ivana

  4. Nagyová Viera

  5. Repaská Alena

  PODPROGRAM 5.2.1

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Koblišková Zuzana (zvolená náhradníčka za Kautmana J.)

  3. Maráky Peter

  4. Novotná Mariana

  5. Šullová Zuzana

  PODPROGRAM 5.3.1

  1. Büngerová Vladimíra

  2. Ihringová Katarína

  3. Komanická Ivana

  4. Krištofíková Ivana

  5. Lovišková Danica

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.3 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - DŽEZ A INÉ ŽÁNRE

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Kajanová Yvetta

  4. Sklenár Ján

  5. Veselý Karel

  PODPROGRAM 1.3.4 MEDZINÁRODNÉ MOBILITY A PREZENTÁCIE - HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Marton Ivan

  4. Betko Miloš

  5. Ambrózová Jana

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA

  1. Lomenčík Július

  2. Belková Zuzana (zvolená náhradníčka za Repar S.)

  3. Martinová Ina

  4. Taranenkova Ivana

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 4.4.2 KULTÚRNO-OSVETOVÉ AKTIVITY

  1. Galková Zuzana

  2. Obuch Peter

  3. Morongová Barbora

  4. Krnáčová Petra

  5. Sedlický Štefan

   

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Zvara Vladimír

  3. Betko Miloš

  4. Černá Jana

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE

  1. Seneši Lutherová Silvia

  2. Kralovič Ján

  3. Gurtler Ivan (zvolený náhradník za Jakalovú Z.)

  4. Lehocký Ľuboš

  5. Hubová Katarína

  PODPROGRAM 4.3.2 NEPROFESIONÁLNE UMENIE A 4.5 MEDZINÁRODNÉ PREZENTÁCIE A MOBILITY - ĽUDOVÁ KULTÚRA A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

  1. Šikulová Anna

  2. Galková Zuzana

  3. Kočišová Renáta

  4. Morongová Barbora

  5. Mešša Martin

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Benža Matúš

  2. Beňová Juliana

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Hitzingerová Katarína

  5. Kováč Peter

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Holinová Lucia (zvolená náhradníčka za Čaprdovú M.)

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján 

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Darovec Peter

  2. Hapčo Peter

  3. Kupka Valerij

  4. Lényi Peter (zvolený náhradník za Belkovú Z.)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Beňová Juliana

  2. Hriešik Maja

  3. Koželová Soňa

  4. Ondejka Slavomír

  5. Šmatlák Martin

  6. Trnovská Katarína (zvolená náhradníčka za Majdákovú D.)

  7. Zagar Peter

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Ballay Martin

  2. Berberich Lukáš

  3. Gruska Damas

  4. Marcelli Miroslav

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Babiak Michal

  2. Hlôšková Anna

  3. Hriešik Maja

  4. Majdáková Diana

  5. Ondrejička Erik

  6. Uličiansky Ján

  7. Vadas Marek (zvolený náhradník za Makaru S.)

  PODPROGRAM 4.4 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI:

  1. Babčáková Katarína

  2. Galková Zuzana

  3. Krnáčová Petra

  4. Marišler Stanislav

  5. Školudová Zuzana

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2016

 • Výzva č. 12 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.2 - Múzeá a galérie a 6.3 - Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Boroš Rudolf

  2. Gažíková Zuzana

  3. Jaďuďová Libuša

  4. Kautman Ján

  5. Lovišková Andrea (zvolená náhradníčka za Jamrichovú Andreu)

  6. Maráky Peter

  7. Pekáriková Barbora

 • Výzva č. 11 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.1 Divadlo - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Babiak Michal (zvolený náhradník za Šimkovú Soňu)

  2. Bendik Martin (zvolený náhradník za Štorkovú Maliti Romanu)

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Lindovská Nadežda

  5. Liptáková Jana

   

  Program 1.2.1 Tanec - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Gajdošovú Eva

  2. Godovič Marek

  3. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Holinovú Luciu)

  4. Kovářová Miroslava

  5. Sninská Katarína

   

  Program 1.3.1 Hudba - Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela:

  1. Černá Jana

  2. Fuják Július

  3. Kajanová Yvetta

  4. Marton Ivan

  5. Puškášová Melánia (zvolená náhradníčka za Hečka Maroša)

   

  Program 1.4.1 Vizuálne umenie - Tvorba a realizácia diel:

  1. Mikušová Monika

  2. Paľo Ľuboslav

  3. Daubrava Michal

  4. Hubová Katarína

  5. Kovačovský Patrik

   

  Program 1.5 (štipendiá) Literatúra: 

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Petrík Vladimír

  3. Marcelli Miroslav

  4. Jaglová Tatiana

  5. Makýšová Volárová Andrea

   

  Program 1.5 (dotácie) Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Farkašová Etela

  3. Jaško Ľubomír

  4. Mikolaj Dušan

  5. Taranenková Ivana

   

  Program 1.6 Medziodborové umelecké aktivity - Tvorba, realizácia a šírenie diel:

  1. Babiak Michal

  2. Hapčo Peter

  3. Lényi Peter

  4. Kupka Valerij

  5. Mrvová Zuzana

 • Výzva č. 10 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2.3 - Vydávanie časopisov  v rámci mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babiak Michal

  2. Huska Ernest

  3. Knopová Elena

  4. Zvara Vladimír (zvolený náhradník za Liszkayovú Ivicu)

  5. Marcelli Miroslav

  6. Palenčíková Zuzana

  7. Zagar Peter

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility  v rámci Výzvy č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Derner Urblíková Natália

  2. Farkašová Etela

  3. Fekete Vladislava

  4. Pistrák Rastislav (zvolený náhradník za Kovářovú Miroslavu)

  5. Morongová Barbora

  6. Pániková Alena

  7. Seneši Lutherová Silvia

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.1 - Knižnice  v rámci Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Cenigová Rozália

  2. Galusová Ivana

  3. Lačná Emília

  4. Matisková Helena

  5. Repaská Alena

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 3 - Výskum a vzdelávacie aktivity v rámci Výzvy č. 7/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Feglová Viera

  2. Hruškovičová Danuša

  3. Kiliánová Gabriela

  4. Marcelli Miroslav

  5. Pašuthová Zdenka

  6. Šoltys Vladislav

  7. Zvara Vladimír

 • Výzva č. 6 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 4.3 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci mimoriadnej Výzvy č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Luthera Daniela a Krnáčovú Petru)

  2. Galková Zuzana

  3. Konečná Lenka

  4. Obuch Peter

  5. Voľanská Ľubica

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 5/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.1 - Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre a 4.2 - Vznik, prezentácia a šírenie tvorby:

  1. Feglová Viera

  2. Košová Michaela

  3. Lužica René

  4. Ničík Peter

  5. Ryšavá Eva

   

  Program 4.5 - Kultúrno-osvetové aktivity:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Krnáčovú Petru)

  2. Fratričová Oľga

  3. Noga Michal

  4. Sedlický Štefan

  5. Školudová Zuzana

 • Výzva č. 4b Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.2 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1.Babiak Michal

  2. Bendik Martin

  3. Kováč Peter

  4. Liptáková Jana

  5. Šimková Soňa

   

  Program 1.4.2 Vizuálne umenie: Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky:

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Gürtler Ivan

  3. Jakalová Zuzana

  4. Mikušová Monika

  5. Paľo Ľuboslav

 • Výzva č. 4a Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1.Čaprdová Magdaléna

  2. Hriešik Maja

  3. Lacková Eva

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján

   

  Program 1.3.2 Hudba - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1. Betko Miloš

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Marton Ivan

  5. Zvarová Silvia

   

  Program 1.5.4 Literatúra - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Farkašová Etela

  2. Jaglová Tatiana

  3. Lomenčík Július

  4. Mikolaj Dušan

  5. Petrík Vladimír

   

  Program 1.6.2 a 1.6.3 Medziodborové umelecké aktivty - Festivaly a prehliadky / Regionálne a lokálne umelecké aktivity:

  1. Babiak Michal

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kupka Valerij

  4. Mrvová Zuzana

  (5. Hapčo Peter - ani zvolený náhradník Peter Lényi sa z tech príčin nemohli zúčastniť zasadnutia)

   

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.3 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Babčáková Katarína

  2. Konečná Lenka

  3. Luther Daniel

  4. Obuch Peter

  5. Šikulová Anna

   

  Program 4.4  - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti:

  1. Krausová Agáta

  2. Krnáčová Petra

  3. Marišler Stanislav

  4. Sedlický Štefan

  5. Uhel Jaroslav

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility v rámci Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Duchová Zuzana

  2. Fekete Vladislava

  3. Liszkayová Ivica

  4. Morongová Barbora

  5. Pániková Alena

  6. Seneši Lutherová Silvia

  7. Šoltýsová Elena.

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Dohovič Igor

  2. Gregorová Stach Lucia 

  3. Huska Ernest

  4. Morong František

  5. Palenčíková Zuzana

  6. Rankov Pavel

  7. Vojtech Miloslav.

Menovaní členovia odborných komisií FPu

1. Babiak Michal

2. Bendik Martin

3. Benža Matúš

4. Beňová Juliana

5. Bernátek Martin

6. Borodovčáková Martina

7. Cieslaková Adriana

8. Fašiangová Ingrid

9. Fekete Vladislava

10. Flašková Elena

11. Fojtíková Feherová Dária

12. Hitzingerová Katarína

13. Inštitorisová Dagmar

14. Jánošová Soňa

15. Kičiňová Miriam

16. Kováč Peter

17.Krištof Martin

18. Laciaková Diana

19. Lejková Lucia

20. Lindovská Nadežda

21. Liptáková Janka

22. Malgot Veronika

23. Mišovič Karol

24. Pašuthová Zdenka

25. Pavlac Peter

26. Pistrák rastislav

27. Spišák Michal

28. Šarik Ľubomír

29. Šimková Soňa

30. Štorková Maliti Romana

31. Wild Jana

1. Cvečková Katarína

2. Čaprdová Magdaléna

3. Gajdošová Eva

4. Godovič Marek

5. Hriešik Maja

6. Hruškovičová Danuša

7. Kašiarová Lucia

8. Kovářová Miroslava

9. Krausová Agáta

10. Lacková Eva

11. Liszkayová Ivica

12. Malík Ján

13. Sennaro Jankovská Andrea

14. Sninská Katarína

15. Ševčík Ján

16. Šimko Ján

17. Šoltys Vladislav

18. Uríková Barbora

1. Ambrózová Jana

2. Beráts Juraj

3. Betko Miloš

4. Boroš Tomáš

5. Bubnáš Juraj

6. Černá Jana

7. Čerman Peter

8. Červenka Jozef

9. Danel Ewald

10. Fuják Július

11. Hečko Maroš

12. Hochel Peter

13. Chabroň Jozef

14. Kaprinay Ladislav

15. Marton Ivan

16. Patkoló Ladislav

17. Pechanec Róbert

18. Pergler František

19. Puškášová Melánia

20. Rajter Adrian

21. Špilák Peter

22. Zsapka Jozef

23. Zvara Vladimír

24. Zvarová Silvia

 

 

1. Ambrózová Jana

2. Bianchi Gabriel

3. Fuják Július

4. Hapčo Peter

5. Hečko Maroš

6. Kajanová Yvetta

7. Jaslovský Marian

8. Rajter Adrian

9. Sklenár Ján

10. Veselý Karel

1. Alexy Elena

2. Andrášiová Katarína

3. Daubrava Miroslav

4. Geržová Barbora

5. Gürtler Ivan

6. Hoffstädter Ján

7. Hubová Katarína

8. Jakalová Zuzana

9. Kenderová Dorota

10. Kleinert Dana

11. Klepoch Majdáková Diana

12. Kučová Michaela

13. Komanická Ivana

14. Kovačovský Patrik

15. Kralovič Ján

16. Lehocký Ľuboš

17. Mikušová Monika

18. Mona Chisa Anetta

19. Motyčková Janka

20. Paľo Ľuboslav

21. Pekárová Adriena

22. Piaček Martin

23.Rišková Mária

24. Rozbora Richard

25. Šidlíková Zuzana

26. Šoltýsová Elena

27. Tajkov Peter

28. Tkáčová Lucia

1. Bančej Marián

2. Belková Zuzana

3. Bednárová Katarína

4. Bilačičová Miroslava

5. Farkašová Etela

6. Fialová Svetlana

7. Flašková Elena

8.. Galik Ján

9. Humajová Daniela

10. Jaglová Tatiana

11. Jaško Ľubomír

12. Koželová Soňa

13. Kuzmíková Jana

14. Lomenčík Július

15. Makýšová Volárová Andrea

16. Martinová Ina

17. Marcelli Miroslav

18. Mikolaj Dušan

19. Mikšík Matúš

20. Mikula Valér

21. Mistrík Miloš

22. Musil Miroslav

23. Ondrejička Erik

24. Panáková Beáta

25. Petrík Vladimír

26. Taranenkova Ivana

27. Tazberík Ján

28. Valcerová Anna

29. Vallová Miroslava

30. Vojtech Miroslav

1. Adamov Marek

2. Ambrózová Jana

3. Babiak Michal

4. Belková Zuzana

5.Cieslaková Adriana

6. Darovec Peter

7. Feriancová Petra

8. Hapčo Peter

9. Jakalová Zuzana

10. Kučová Michaela

11. Kupka Valerij

12. Lényi Peter

13. Leškanič Majlingová Zuzana

14. Marcelli Miroslav

15. Martinová Ina

16. Motyčková Janka

17. Mrvová Zuzana

18. Ridzoňová Ferenčuhová Mária

19. Uličný Peter

 

1. Barák Pavel

2. Brojo Maroš

3. Buday Pavol

4. Ferko Marián

5. Fischer Filip

6. Klimo Marcel

7. Kubiš Ľuboš

8. Nagy Peter

9. Smrkal Michal

10. Šickova Lucia

1. Babčáková Katarína

2. Ballay Miroslav

3. Belková Zuzana

4. Beňová Juliana

5. Brat Roman

6. Darovec Peter

7. Godovič Marek

8. Grusková Anna

9. Habaj Michal

10. Hlôšková Anna

11. Hochel Igor

12. Hriešik Maja

13. Jágerová Margita

14. Kenderová Dorota

15. Kičiňová Miriam

16.Klembara Michal

17. Klepoch Majdáková Diana

18. Knopová Elena

19. Koželová Soňa

20. Liszkayová Ivica

21. Medelský Borivoj

22. Morong František

23. Mrvová Zuzana

24. Obuch Peter

25. Ondejka Slavomír

26. Palenčíková Zuzana

27. Popelková Katarína

28. Rajter Adrian

29. Somoš Michal

30. Šmatlák Martin

31. Trnovská Katarína

32. Turnerová Silvia

33. Uličný Peter

34. Zagar Peter

 

 

1. Ballay Miroslav

2. Berberich Lukáš

3. Borodovčáková Martina

4. Gruska Damas

5. Harmečko Andrej

6. Kašiarová Lucia

7. Klembara Michal

8. Marcelli Miroslav

9. Medelský Brodivoj

10. Mirza Omar

11. Mrvová Zuzana

12. Oravec Ladislav

13. Uríková Barbora

1. Babiak Michal 

2. Bančej Marián

3. Benčík Juraj 

4. Cvečková Katarína 

5. Gregorová Stach Lucia 

6. Gürtler Ivan 

7. Hlôšková Anna

8. Hriešik Maja

9. Huska Ernest 

10. Jablonská Beata

11. Jakalová Zuzana 

12. Juráni Miloslav

13. Klepoch Majdáková Diana

14. Knopová Elena

15. Koňariková Katarína

16. Korec Juraj 

17. Makara Sergej

18. Ondrejička Erik 

19. Piaček Martin

20. Smieška Bohdan 

21. Šmatlák Martin

22. Štrpka Ivan

23. Tazberík Ján

24. Uličiansky Ján 

25. Vadas Marek

26. Vojtech Miloslav 

27. Zagar Peter 

28. Zvara Vladimír 

 

1. Beráts Juraj

2. Bernátek Martin

3. Bianchi Gabriel

4. Blaško Róbert

5. Čaprdová Magdaléna

6. Derner Urblíková Natália

7. Duchová Zuzana

8. Feglová Viera

9. Hanko Jaroslav

10. Hruškovičová Danuša

11. Kašiarová Lucia

12. Kenderová Dorota

13. Kiliánová Gabriela

14. Knopová Elena

15. Koprda Pavol

16. Kovářová Miroslava

17. Lehocký Ľuboš

18. Lindovská Nadežda

19. Malíček Juraj

20. Marcelli Miroslav

21. Megyeši Peter

22. Mrvová Zuzana

23. Pániková Alena

24. Pašuthová Zdenka

25. Pergler František

26. Pohanková Oľga

27. Pukan Miron

28. Šimková Soňa

29. Šoltys Vladislav

30. Tížik Miroslav

31. Vojtech Miroslav

32. Zvara Vladimír

1. Bošeľová Zuzana

2. Hlaváčová Mária

3. Tichá Stanislava

1. Babčáková Katarína

2. Bošeľová Zuzana

3. Feglová Viera

4. Fratričová Oľga

5. Gabčíková Veronika

6. Galková Zuzana

7.Gregor Oto

8. Hanák Miroslav

9. Hégli Dušan

10. Juhászová Ester

11. Konečná Lenka

12. Košová Michaela

13. Krausová Agáta

14. Krnáčová Petra

15. Lehotský Oskar

16. Luther Daniel

17. Marišler Stanislav

18. Michalko Vladimír

19. Ničík Peter

20. Noga Michal

21. Obuch Peter

22. Ondejka Slavomír

23. Šikulová Anna

24. Tichá Stanislava

25. Uhel Jaroslav

26. Voľanská Ľubica

27. Zahumenská Eva

1. Bergerová Katarína

2. Ditmarová Lucia

3.Gabčíková Veronika

4. Galková Zuzana

5. Garaj Bernard

6. Hitzingerová Katarína

7. Chomová Svetlana

8. Inštitorisová Dagmar

9. Jágerová Margita

10. Kočišová Renáta

11.Kosmály Gabriel

12. Kovácsová Jana

13. Lehotský Oskar

14. Matiašková Ferencová Dagmar

15. Mešša Martin

16. Mináčová Lucia

17. Morongová Barbora

18. Moško Matej

19. Ničík Peter

20. Pernecká Eva

21. Pukan Miron

22. Sedlický Štefan

23. Szomolányi Anton

24. Šikulová Anna

25. Šimková Kristína

26. Šišková Tatiana

27. Veselský Michal

28. Zajonc Juraj

1. Babčáková Katarína

2. Fratričová Oľga

3. Gabčíková veronika

4. Galková Zuzana

5. Chomová Svetlana

6. Jágerová Margita

7. Konečná Lenka

8. Košová Michaela

9. Krausová Agáta

10. Krnáčová Petra

11. Marišler Stanislav

12. Michalko Vladimír

13. Mináčová Lucia

14. Morongová Barbora

15. Noga Michal

16. Obuch Peter

17. Ondejka Slavomír

18. Sedlický Štefan

19. Svetlíková Iveta

20. Šimková Kristína

21. Školudová Zuzana

22. Uhel Jaroslav

23. Veselský Michal

24. Záhumenská Eva

 

1. Bergerová Katarína

2. Cenigová Rozália

3. Čechvalová Lenka

4. Doktorová Oľga

5. Gálusová Ivana

6. Hriňová Stanislava

7. Jakubáčová Benjamína

8. Katová Ľudmila

9. Kleinová Dagmar

10. Lačná Emília

11. Lopušanová Monika

12. Marcinová Viktória

13. Matisková Helena

14. Mišovicová Terézia

15. Nagyová Viera

16. Oravcová Dana

17. Pašková Soňa

18. Repaská Alena

1. Balužinský Jozef

2. Birkušová Sylvia

3. Boroš Rudolf

4. Engel Štefan

5. Huska Ernest

6. Chovanová Iveta

7. Jaďuďová Libuša

8. Jamrichová Andrea

9. Kautman Ján

10. Koblišková Zuzana

11. Lenhart Jozef

12. Letenayová Zdenka

13. Majerník Marián

14. Maráky Peter

15. Milanová Ľubica

16. Novotná Mariana

17. Pekariková Barbora

18. Šullová Zuzana

1. Berberich Sokolová Juliana

2. Birkušová Sylvia

3. Bungerová Vladimíra

4. Gažíková Zuzana

5. Gregorová Stach Lucia

6. Ihringová Katarína

7. Jamrichová Andrea

8. Klepoch Majdáková Diana

9. Klobučníková Magdaléna

10. Koblišková Andrea

11. Komanická Ivana

12. Kralovič Ján

13. Krištofíková Ivana

14. Labudová Zuzana

15. Lehocký Ľuboš

16. Lenhart Jozef

17. Lovišková Danica

18. Mona Chisa Anetta

19. Pekariková Barbora

20. Tkáčová Lucia

1. Balužinský Jozef

2. Birkušová Sylvia

3. Boroš Rudolf

4. Büngerová Vladimíra

5. Gregorová Stahc Lucia

6. Jaďuďová Libuša

7. Jamrichová Andrea

8. Koblišková Zuzana

9. Lenhart Jozef

10. Letenayová Zdenka

11. Lovišková Danica

12. Maráky Peter

13. Novotná Mariana

14. Pekariková Barbora