Výzvy 2018

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Program / Podprogram Forma podpory
1.22.09.201719.10.20171.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.2, 1.6.2, 1.6.4, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.Dotácia
2.03.10.201730.10.20171.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.5.4, 1.5.5, 2.3.1, 2.3.2, 4.4.1, 4.5.1Dotácia
3.03.11.201730.11.20171.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 4.4.2, 4.6, 4.5.2, 4.5.3Dotácia
4.15.11.201718.12.20175.1.2, 5.2.1, 5.3.1Dotácia
5.01.12.201715.01.20186.1.1Dotácia
6.15.01.201814.02.20181.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.4Dotácia/Štipendium
7.30.01.201828.02.20181.5.3, 1.5.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2, 5.4.1, 5.4.2Dotácia/Štipendium
8. 15.02.201815.03.20181.4.1, 1.4.5, 1.5.2, 1.6.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3, 4.6Dotácia/Štipendium
9.28.02.201828.03.20185.1.1, 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2Dotácia
10.15.03.201820.05.20186.1.2Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2016


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2017

 • Výzva č. 2/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,

  - 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,

  - 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,

  - 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

  - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo,

  - 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,

  - 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,

  - 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,

  - 1.6.2 Medziodborové podujatia.

  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,

  - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu