Oznamy

Dňa 12.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č 5/2017 pre tieto Podprogramy:


- 1.4 Vizuálne umenie,
- 5.1 Knižnice.

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela