Oznamy

Dňa 12.6.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 7/2017 pre tieto Podprogramy:

- 5.2.2 Akvizícia múzeí,

- 5.3.2 Akvizícia galérií,

- 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

- 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze:http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela