Oznamy

Dňa 6.7.2017 sa uskutočnila tlačová beseda Fondu na podporu umenia, na ktorej predseda Rady Fondu na podporu umenia p. Peter Michalovič a riaditeľ Fondu na podporu umenia p. Jozef Kovalčik predstavili výsledky podpornej činnosti pre rok 2017.

V siedmich výzvach sa o podporu vo fonde v roku 2017 uchádzalo 4488 projektov, z toho 428 žiadostí o štipendium. Celkovo dosiahla žiadaná suma pre všetky programy sumu vo výške 38 985 731,- EUR.

Na základe odporúčania odborných komisií bolo podporených:

  • 232 žiadostí o štipendium v sume 999 322,- EUR
  • 2639 žiadostí o dotáciu v sume 13 611 306,- EUR
  • SPOLU: 2871 žiadostí v sume 14 610 628,- EUR

O projektoch rozhodovalo celkovo 182 členov v rámci 34 odborných komisií, ktorí zabezpečili profesionálne a odborné posúdenie žiadostí a predovšetkým pri prierezových komisiách sa kládol dôraz na zastúpenie odborníkov zo všetkých predmetných oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Podrobnejšie informácie k zhodnoteniu podpornej činnosti pre rok 2017 sú uvedené v priloženej tlačovej správe.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (TS_FPu_6_7_2017_podrobna_.pdf)Tlačová správa FPu. - 6.7.2017