Rozhodnutia riaditeľa

 

Rozhodnutia riaditeľa pre rok 2016

Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2016_2_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2016 - Výzva č. 1/2016 - Podprogram 2.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2016_2_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2016 - Výzva č. 1/2016 - Podprogram 2.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2016_2_3.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2016 - Výzva č. 1/2016 - Podprogram 2.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_5_1_d.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2016 - Výzva č. 2/2016 - P 5.1 - doplnenie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_5_2_d.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2016 - Výzva č. 2/2016 - P 5.2 - doplnenie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_2_2016_5_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2016 - Výzva č. 2/2016 - Podprogram 5.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_2_2016_5_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2016 - Výzva č. 2/2016 - Podprogram 5.2
Stiahnuť tento súbor (rozhodnutie riaditeľa_vyzva c. 3_2016.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 03/2016 - Výzva č. 3/2016 - Podprogram 4.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_4.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 03/2016 - Výzva č. 3/2016 - Podprogram 4.4
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_8_1.5.4.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2016 - Výzva č. 4/2016 - Podprogram 1.5.4
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_6_1_2_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2016 - Výzva č. 4a/2016 - Podprogram 1.2.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_1_3_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2016 - Výzva č. 4a/2016 - Podprogram 1.3.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_1_4_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2016 - Výzva č. 4a/2016 - Podprogram 1.4.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_1_6_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2016 - Výzva č. 4a/2016 - Podprogram 1.6.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_1_6_3.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2016 - Výzva č. 4a/2016 - Podprogram 1.6.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_1_2_11_4.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2016 - Výzva č. 4b/2016 - Podprogram 1.1.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_5_4_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 05/2016 - Výzva č. 5/2016 - Podprogram 4.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_5_4_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 05/2016 - Výzva č. 5/2016 - Podprogram 4.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_5_4_5.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 05/2016 - Výzva č. 5/2016 - Podprogram 4.5
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_3_.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 06/2016 - Výzva č. 6/2016 - Podprogram 4.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_7_3.4.2_doplnenie.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 07/2016 - Výzva č. 7/2016 - P3 - doplnenie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_7_stipendia_3.1.1-3.7.1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 07/2016 - Výzva č. 7/2016 - P3: štipendiá
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_7_dotácie_výskum_3.1.1-3.7.1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 07/2016 - Výzva č. 7/2016 - P3: výskum - dotácie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_7_dotacie_vzdelavacie_aktivity_3.1.2-3.7.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 07/2016 - Výzva č. 7/2016 - P3: vzdel.akt - dotácie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_8_2016_2_3.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 08/2016 - Výzva č. 10/2016 - Podprogram 2.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_9_2016_6_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 09/2016 - Výzva č. 8/2016 - Podprogram 6.1
Stiahnuť tento súbor (rozhodnutie_5.1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 10/2016 - Výzva č. 9/2016 - Podprogram 5.1
Stiahnuť tento súbor (rozhodnutie_5.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 10/2016 - Výzva č. 9/2016 - Podprogram 5.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_11_2016_1_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 11/2016 - Výzva č. 11/2016 - Podprogram 1.1
Stiahnuť tento súbor (rozhodnutie _1.2.1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 11/2016 - Výzva č. 11/2016 - Podprogram 1.2.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_11_2016_1_3.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 11/2016 - Výzva č. 11/2016 - Podprogram 1.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_11_2016_1_4_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 11/2016 - Výzva č. 11/2016 - Podprogram 1.4.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_11_2016_1_5_dotacie.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 11/2016 - Výzva č. 11/2016 - Podprogram 1.5 dotácie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_11_2016_1_5_stipendia.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 11/2016 - Výzva č. 11/2016 - Podprogram 1.5 štip.
Stiahnuť tento súbor (rozhodnutia_1.6.1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 11/2016 - Výzva č. 11/2016 - Podprogram 1.6.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_12_2016_6_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 12/2016 - Výzva č. 12/2016 - Podprogram 6.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_12_2016_6_3.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 12/2016 - Výzva č. 12/2016 - Podprogram 6.3

 


Zoznam projektov

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2017_1_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2017 - Výzva č. 1/2017 - Podprogram 1.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2017_1_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2017 - Výzva č. 1/2017 - Podprogram 1.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2017_1_6_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2017 - Výzva č. 1/2017 - Podprogram 1.6.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2017_2_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2017 - Výzva č. 1/2017 - Podprogram 2.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2017_2_2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2017 - Výzva č. 1/2017 - Podprogram 2.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2017_2_3.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2017 - Výzva č. 1/2017 - Podprogram 2.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_1_2017_4_4_1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 01/2017 - Výzva č. 1/2017 - Podprogram 4.4.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_2_2017_ 1.3.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2017 - Výzva č. 2/2017 - Podporgram 1.3.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_2_2017_1.4.3.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2017 - Výzva č. 2/2017 - Podporgram 1.4.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_2_2017_1.4.4.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2017 - Výzva č. 2/2017 - Podporgram 1.4.4
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_2_2017_4.3.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2017 - Výzva č. 2/2017 - Podporgram 4.3.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_2_2017_4.5.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 02/2017 - Výzva č. 2/2017 - Podporgram 4.5
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_3_2017_1.3.3.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 03/2017 - Výzva č. 3/2017 - Podprogram 1.3.3
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_3_2017_1.3.4.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 03/2017 - Výzva č. 3/2017 - Podprogram 1.3.4
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_3_2017_1.5.4.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 03/2017 - Výzva č. 3/2017 - Podprogram 1.5.4
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_3_2017_1.5.5.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 03/2017 - Výzva č. 3/2017 - Podprogram 1.5.5
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_3_2017_4.4.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 03/2017 - Výzva č. 3/2017 - Podprogram 4.4.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_1.4.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 1.4.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_3.1.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 3.1.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_3.2.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 3.2.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_3.3.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 3.3.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_3.4.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 3.4.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_3.5.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 3.5.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_3.6.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 3.6.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_3.7.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 3.7.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_3.8.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 3.8
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_4.3.1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 4.3.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_5.1.2.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 5.1.2
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_5.2.1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 5.2.1
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie_4_2017_5.3.1.pdf)Rozhodnutie riaditeľa FPu č. 04/2017 - Výzva č. 4/2017 - Podprogram 5.3.1