žiadateľ


Vážení žiadatelia!

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom REGISTRAČNÉHO SYSTÉMU FPu., na ktorý sa dostanete prostredníctvom TOHTO LINKU.

 

Pred prvým podaním žiadosti sa musí žiadateľ najskôr zaregistrovať v elektronickom informačnom systéme fondu.

Zaregistrovaný žiadateľ si môže v systéme podať žiadosť, t. j. vyplní elektronický formulár žiadosti relevantnými údajmi o projekte, na ktorý žiada dotáciu.

Žiadateľ zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti v tlačenej podobe do fondu najneskôr do termínu uzávierky aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí.

Žiadosť musí byť podaná elektronicky, aj písomne.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPu. si môžete pripraviť vopred (vzor nájdete v dokumentoch na stiahnutie).

Odporúčame vám zoznámiť sa s Príručkou pre žiadateľa o dotáciu z Fondu na podporu umenia.