Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dnes 17.4.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
17. 04. 2019
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 6/2019

Dňa 10.04.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec1.2.5  Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec1.5.5 Preklad umeleckej literatúry1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity3.4.1 Výskum a odborná reflexia –...
09. 04. 2019
Read more

Ministerka vymenovala troch členov Rady FPU

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková na základe nedávnej výzvy Ministerstva kultúry SR pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu na členov Rady Fondu na podporu umenia vymenovala z predložených návrhov členov Annu Miklovičovú za oblasť hudobnej tvorby, prof. Irinu Čiernikovovú za oblasť divadla so zameraním na tanečné umenie a akad. maliara Igora Piačku za oblasť výtvarného...
03. 04. 2019
Read more

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA FUNKCIU RIADITEĽA FONDU NA PODPORU UMENIA

V súlade s § 4 ods. 2 písm. k) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len...
22. 03. 2019
Read more

5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 20.3.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
19. 03. 2019
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105