Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 2/2019

Dňa 14.12.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov2.3.2 Vydávanie internetových časopisov1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
14. 12. 2018
Read more

Zmena termínov pre 6.1.1 Mesto kultúry 2020

Milí žiadatelia, vážené mestá, na základe nedávnych komunálnych volieb a s nimi súvisiacich zmien v mestských zastupiteľstvách, uznesením 190/2018 Rada Fondu na podporu umenia mení v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza, termín konca predkladania žiadostí do 14.1.2019 a rozhodnutie riaditeľa na 11.3.2019.
12. 12. 2018
Read more

Do nášho priateľského kolektívu hľadáme kolegu/kolegyňu na pozíciu administrátora žiadostí.

Fond na podporu umenia hľadá skúseného/-ú pracovníka/-čku na pozíciu administrátora žiadostí. Náplňou práce je: spracovanie žiadostí o dotácie a štipendiá, kontrola potvrdení a príloh žiadostí, príprava zmlúv a podkladov pre poskytnutie dotácií, kontrola vyúčtovaní a obsahového vyhodnotenia projektov, aktívna komunikácia so žiadateľmi a prijímateľmi, kontrola realizácie projektov.   Od záujemcu o pracovnú pozíciu požadujeme:- ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie...
10. 12. 2018
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 1/2019 a Výzva č. 2/2019

Dňa 7.12.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy vo výzvach: Výzva č.1/2019 - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,- 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,- 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,- 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna...
07. 12. 2018
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 1/2019 - Podprogram 2.1

Dňa 21.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 1/2019 pre podprogram: - 2.1  Veľké prehliadky, festivaly, súťaže Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-1-2.1.pdf
21. 11. 2018
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105