Oznamy

Oznamy

Fond na podporu umenia spúšťa v stredu 27.1.2021 novú webovú stránku.

Všetkých návštevníkov stránky chceme poprosiť, aby boli trpezliví, pretože stránka nemusí fungovať optimálne.

Budeme usilovne pracovať na tom, aby ste sa čo najskôr dostali ku všetkým informáciám, ktoré potrebujete vedieť.

FPU

 

Dňa 28.1. 2021 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Bezplatná registrácia do Evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre len do 31.1.2021!

Pre úspešnú registráciu v systéme postupujte nasledovne:

  • je potrebné vytvoriť si nové konto na https://podpora.fpu.sk. kliknutím na "Registrácia nového žiadateľa" a zaregistrovať sa
  • v ponuke vybrať možnosť fyzická osoba - jednotlivec!!!
  • po prihlásení do Registračného systému FPU si treba v hlavnej ponuke otvoriť časť "Evidencia profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre" a tam je možné podať žiadosť do jednej z evidencií buď tlačidlom "Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov" alebo "Žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre"
  • po vyplení žiadosti je potrebné podať si žiadosť kliknutím na tlačidlo "Podať"
  • ďalej treba žiadosť stiahnuť, vytlačiť, podpísať a poslať na adresu: Fond na podporu umenia, Cukrová 14,  811 08 Bratislava

 

PRE UĽAHČENIE REGISTRÁCIE A VYPLNENIA ŽIADOSTI SME PRE VÁS PRIPRAVILI  NÁVOD AKO POSTUPOVAŤ:

Videonávod k evidencii profesionálnych umelcov nájdete tu:https://www.facebook.com/watch/?v=195025488954422

Videonávod k evidencii iných profesionálov v kultúre nájdete tu:https://www.facebook.com/watch/?v=847707396047063

 

Registrácia  je do 31.1.2021 bez poplatku.

V prípade potreby nás kontaktujte v pracovných dňoch od 13:00 do 15:00 na telefónnych číslach 02/593 24 269, 02/593 24 268, 02/593 24 249 alebo na e-mailových adresách: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre nájdete tu: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Opatrenie-MK-SR-zoznam-povolani.pdf

Dňa 22.1.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

Bližšie informácie sa dočítate tu https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení žiadatelia, vážené žiadateľky,

dňa 18.1.2021 fond zverejnil Predbežný harmonogram výziev na rok 2021, ktorý nájdete v  Dokumentoch FPU - Predpisy upravujúce podpornú činnosť: Predbežný harmonogram výziev 2021.

 

 

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.2.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

 

 

Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala v zmysle zákona o Fonde na podporu umenia  nového člena Rady FPU.

Za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva sa ním od 18. januára 2021 stáva kurátor Slovenskej národnej galérie Dušan Buran.

Ministerstvo kultúry dostalo na základe výzvy na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva do 15. decembra 2020 päť návrhov. Možnosť ich predkladania mali od novembra minulého roka profesijné združenia a právnické osoby aktívne pôsobiace v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Z nich ministerka kultúry vybrala Dušana Burana ako odborníka v oblasti múzeí a galérií, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

 

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

6.2. Mesto kultúry 2021 – iné subjekty

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

 

 

Usmernenie pre žiadateľov/-ky podprogramov 5.2.3 Nové stále expozície - múzeá a 5.3.3 Nové stále expozície - galérie fáza A:

V predmetných podprogramoch je povinnou špecifickou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie "profesijný životopis architekta/-ky / architekov/-iek novej stálej expozície". V prípade, že architektonická súťaž ešte neprebehla pred podaním žiadosti o dotáciu, je možné túto prílohou nahradiť "parametrami súťaže návrhov na získanie návrhu novej stálej expozície", ktorú je potrebné vložiť spolu s ostatnými povinnými prílohami do registračného systému FPU.

 

 

Milí žiadatelia,

počas vianočných a novoročných sviatkov bude kancelária FPU od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 zatvorená.