Oznamy

Áno, novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Členovia odborných komisií sa môžu uchádzať o podporu!

Samozrejme, okrem programu, v ktorom sú hodnotiteľmi.
To znamená, že ak si napríklad daný člen žiada finančné prostriedky v oblasti hudby, pokojne môže rozhodovať o projektoch v programe určenom pre veľké festivaly.

O kreovaní odborných komisií, práci členov odborných komisií a ich finančnej odmene za hodnotenie žiadostí sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

Návrhy na členov OK môžete podávať do 20.10.2017.

Výzva je určená pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie
Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy
Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity
Program 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie

Bližšie informácie o podávaní nominácií sa dočítate na linku: http://fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_1_2018.pdf

Tešíme sa na Vaše nominácie!