Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

 

Usmernenia Covid-19

Vážení prijímatelia a žiadatelia Fondu na podporu umenia (FPU), usmernenia vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronavírusom nájdete tu

1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 28.1. 2021 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
25. 01. 2021
Čítať ďalej

Bezplatná registrácia do EPU a EIPU len do konca januára!

Bezplatná registrácia do Evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre len do 31.1.2021! Pre úspešnú registráciu v systéme postupujte nasledovne: je potrebné vytvoriť si nové konto na https://podpora.fpu.sk. kliknutím na "Registrácia nového žiadateľa" a zaregistrovať sa v ponuke vybrať možnosť fyzická osoba - jednotlivec!!! po prihlásení do Registračného systému FPU si treba v hlavnej ponuke otvoriť časť "Evidencia profesionálnych umelcov a iných profesionálov...
22. 01. 2021
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2021

Dňa 22.1.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier 2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov Bližšie informácie sa dočítate tu https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela  
22. 01. 2021
Čítať ďalej

Výzva č. 5/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v...
18. 01. 2021
Čítať ďalej

Zverejnenie predbežného harmonogramu výziev na rok 2021

Vážení žiadatelia, vážené žiadateľky, dňa 18.1.2021 fond zverejnil Predbežný harmonogram výziev na rok 2021, ktorý nájdete v  Dokumentoch FPU - Predpisy upravujúce podpornú činnosť: Predbežný harmonogram výziev 2021.    
18. 01. 2021
Čítať ďalej

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga