Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

4. rokovanie (mimoriadne) Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 22.2.2019 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 4. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
21. 02. 2019
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Podprogram 6.1.1 Mesto kultúry 2020

Dňa 18.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram: 6.1.1 Mesto kultúry 2020- prípravná fáza Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
18. 02. 2019
Čítať ďalej

3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 19.2.2019 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
18. 02. 2019
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 4/2019

Dňa 14.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých...
13. 02. 2019
Čítať ďalej

Výzva č. 7/2019

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/195-vyzvy-2019/594-vyzva-c-7-2019
11. 02. 2019
Čítať ďalej

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga