Archív výziev

Vážení žiadatelia,

dňa 20.1.2017 zverejnila kaneclária fondu výsledky hodnotenia odborných komisií pre
...

Dňa 9.1.2017 o 16.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 1. rokovanie

...

Dňa 12.1.2017 o 16.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 2. rokovanie

...

Z dôvodu nízkeho počtu prijatých návrhov na členov/ky odborných komisií Fondu na podporu umenia

...

Dňa 20.12.2016 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o

...