Archív výziev

Dňa 25.10.2017 o 16.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 15. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 31.10.2017 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 4.10.2016 o 16.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava

...

Dňa 26.10.2016 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava

...

Predlžujeme termín predkladania návrhov na členov odborných komisií FPU do 3.11.2017.

Výzva je

...