Archív výziev

Dňa 9.11.2017 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 11.11.2016 o 14.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 18.

...

Ctení žiadatelia,
čítajte, prosím, tento príspevok pozorne!
FPu. začína podpornú činnosť pre rok

...

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia

...