Archív výziev

Dňa 19.4.2017 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 6. rokovanie

...

Dňa 13.4.2016 o 14.45 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava

...

Dňa 28.4.2017 o 13.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční

...

Milí žiadatelia,

radi by sme vám dali na vedomie, že referentku pre ľudovú kultúru p. Ľudmilu

...

Dňa 28.4.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o

...