Archív výziev

Dňa 15.6.2016 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava

...

Dňa 28.6.2016 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava

...

Vážený pán rektor a pani prorektorka,

 

rozhodnutie Fondu na podporu umenia (ďalej len „FPU“)

...

V termíne od 30.6.2016 do 6.7.2016 sa uskutočnili zasadnutia odborných komisií, ktoré posudzovali žiadosti

...

Na základe hodnotenia a odporúčania odborných komisií riaditeľ FPu rozhodol o poskytnutí alebo

...