Archív výziev

Dňa 31.8.2017 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

V dňoch 18. - 19.7.2016 sa uskutočnilo zasadnutie odbornej komisie pre Podprogram 6.2 - Múzeá a

...

Ctení žiadatelia, 
odborné komisie Fondu na podporu umenia ukončili rozhodovací proces o

...

Fond na podporu umenia zverejnil zoznam publikácií podporených fondom, ktorý sa bude pravidelne

...