Zápisnice

Zápisnice

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 19-4.33 a 431 (002).pdf)Mimoriadna výzva č. 1/2019 - 4.3 - Vznik a prezentácia tvorby
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 19-432 (002).pdf)Mimoriadna výzva č. 1/2019 - 4.3.2 Aktivity nez. neprof. zoskupení v trad. kult.
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1_2019_TANEC.pdf)Výzva č. 01/2019 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_hudba_2019_Vyzva1.pdf)Výzva č. 01/2019 - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experim. hudba
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2018_144145.pdf)Výzva č. 01/2019 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2018_143.pdf)Výzva č. 01/2019 - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivi
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_final_1.6.pdf)Výzva č. 01/2019 - 1.6 Medziodborové aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2019_2-1_Final.pdf)Výzva č. 01/2019 - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2019_2-2_Final.pdf)Výzva č. 01/2019 - 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia vyzva č. 2 1.1.41.1.51.1.6FINAL.pdf)Výzva č. 02/2019 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.5.7 a 1.5.8.pdf)Výzva č. 02/2019 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_19-23.pdf)Výzva č. 02/2019 - 2.3 Vydávanie časopisov
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 19-441_LKC.pdf)Výzva č. 02/2019 - 4.4.1 Tradičná kultúra a folkorizmus
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 19-452_Anna.pdf)Výzva č. 02/2019 - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia vyzva č. 3_1.3.5_1.3.6.pdf)Výzva č. 03/2019 - 1.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.4_019.pdf)Výzva č. 03/2019 - 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumHudba_2019_Vyzva3.pdf)Výzva č. 03/2019 - 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 19-442_19-460_LKC.pdf)Výzva č. 03/2019 - 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (4.4; 4.6)
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 19-451_Anna.pdf)Výzva č. 03/2019 - 4.5 Kultúrno-osvetová činnosť
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumTanec-Divadlo_2019_Vyzva4.pdf)Výzva č. 04/2019 - 3 Výskum a vzdelávacie aktivity (3.1; 3.2)
Stiahnuť tento súbor (zapisnica 513L.pdf)Výzva č. 04/2019 - 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Stiahnuť tento súbor (19-521_zapisnica_LKC.pdf)Výzva č. 04/2019 - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2019_531.pdf)Výzva č. 04/2019 - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_6.1.1_mesto kultúry 2020.pdf)Výzva č. 04/2019 - 6.1.1 Mesto kultúry 2020 - prípravná fáza
Stiahnuť tento súbor (2019_OK_zápis zo zasadnutia_1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6.pdf)Výzva č. 05/2019 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia vyzva č. 5_1.3.1_1.3.2_1.3.6.pdf)Výzva č. 05/2019 - 1.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_kopia.pdf)Výzva č. 05/2019 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumLiteratura_2019_Vyzva5_3.5.pdf)Výzva č. 05/2019 - 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumMedziodbor_2019_Vyzva5_3.6.pdf)Výzva č. 05/2019 - 3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
Stiahnuť tento súbor (2019_OK_zápis zo zasadnutia_1.2.2.pdf)Výzva č. 06/2019 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_ literatura_doplnené.pdf)Výzva č. 06/2019 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.6.1 a 1.6.4 final.pdf)Výzva č. 06/2019 - 1.6 Medziodborové aktivity
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumVizuálne_2019_Vyzva6.pdf)Výzva č. 06/2019 - 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica zasadnutia_54_2019.pdf)Výzva č. 06/2019 - 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2018_141,145.pdf)Výzva č. 07/2019 - 1.4.1 a 1.4.5 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_153_final.pdf)Výzva č. 07/2019 - 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 19-4.1_Anna.pdf)Výzva č. 07/2019 - 4.1 Tradičná kultúra - odborná, výskumná a vzdelávacia činnos
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 19-420_19-460 po komisii.pdf)Výzva č. 07/2019 - 4.2 a 4.6 Tradičná kultúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica zasadnutia_532_2019.pdf)Výzva č. 07/2019 - 5.3.2 Akvizícia galérií
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2019_142.pdf)Výzva č. 08/2019 - 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_154_final.pdf)Výzva č. 08/2019 - 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.6.3_019.pdf)Výzva č. 08/2019 - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica_511-512_2019.pdf)Výzva č. 08/2019 - 5.1 Knižnice
Stiahnuť tento súbor (zapisnica 514.pdf)Výzva č. 08/2019 - 5.1.4 Akvizícia knižníc
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica_522_2019.pdf)Výzva č. 08/2019 - 5.2.2 Akvizícia múzeí
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadn._6.1.2_mesto kultúry 2020.pdf)Výzva č. 09/2019 - 6.1.2 Mesto kultúry 2020 - celoročné aktivity