výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.

Oficiálny dokument Mimoriadnej výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Mimoriadna_vyzva_2018_hudba.pdf)Mimoriadna výzva č. 3 - hudba
 • Výzva č. 7/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  5.2.2 Akvizícia múzeí

  5.3.2 Akvizícia galérií

  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

  1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

  3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

  3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

  3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

  3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie        

  3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

  3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre

  4.2 Vznik a prezentácia tvorby

  4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
  1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
  1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
  1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
  1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
  5.1.3 Akvizícia knižníc

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity

  3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo

  3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec

  3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba

  3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

  3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra

  3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity

  3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

  5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity

  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre

  1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

  1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

  1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

  4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

   

  1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba

  1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií

  1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie

  4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie

  4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

   

  1.1.3 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže

  1.1.4 Divadlo - Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení

  1.1.5 Divadlo - Medzinárodné mobility a prezentácie

  1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

  1.2.3 Tanec - Aktivity nezávislých tanečných zoskupení

  1.2.4 Tanec - Medzinárodné mobility a prezentácie

  1.6.2 Medziodborové podujatia

  2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

  2.2.1 Aktivity vačších kultúrnych a umeleckých centier

  2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier

  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 

  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na hudbu Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 11/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.09.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Upozornenie!
  Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 10/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.1.2 Mesto kultúry 2019 - celoročné aktivity

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.5.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 9/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra,

  - 5.1.3 Akvizícia knižníc,

  - 5.2.2 Akvizícia múzeí,

  - 5.3.2 Akvizícia galérií.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,

  - 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn,

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra - štipendium,

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra

  - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,

  - 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,

  - 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

  - 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,

  - 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,

  - 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

  - 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na časopisy Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 12.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie a štipendium,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra,

  - 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo,

  - 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

  - 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec,

  - 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

  - 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba,

  - 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

  - 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

  - 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

  - 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra,

  - 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

  - 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

  - 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,

  - 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

  - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium,

  - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá,

  - 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec - štipendium,

  - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec,

  - 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - štipendium,

  - 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela,

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - štipendium,

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež,

  - 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,

  - 1.6.4 Medzinárodné moblity a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,

  - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na preklady Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou štipendia výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského do francúzskeho jazyka v rámci podprogramov:

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  - 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

  - 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo

  - 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec

  - 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba

  - 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie

  - 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

  - 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre,

  - 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

  - 4.4.2 Neprofesionálne umenie (prehliadky, festivaly, súťaže),

  - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

  - 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

  - 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult-osv. činnosť.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,

  - 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,

  - 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,

  - 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

  - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo,

  - 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,

  - 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,

  - 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,

  - 1.6.2 Medziodborové podujatia.

  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,

  - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
  3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
  3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
  3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
  3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
  3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
  3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
  5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
  6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 17.12.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Upozornenie!
  Uznesením č. 190/2018 Rada Fondu na podporu umenia mení v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza, termín konca predkladania žiadostí do 14.1.2019 a rozhodnutie riaditeľa na 11.3.2019.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
  1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
  3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
  3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
  3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
  4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
  4.4.2 Neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 26.11.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
  1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
  4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 22.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
  - 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
  - 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
  - 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
  - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
  - 1.6.2 Medziodborové podujatia,
  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
  - 2.1    Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu

Archív výziev