Oznamy

Oznamy

Fond na podporu umenia hľadá skúseného/-ú pracovníka/-čku na pozíciu Administrátor žiadostí.

Podrobné informácie na : https://www.profesia.sk/praca/fond-na-podporu-umenia/O3461415

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil mimoriadnu výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/754-vyzva-c-20-2020

V prípade potreby a podľa časových možností poskytuje kancelária žiadateľom konzultácie k podaniu žiadosti prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky v pracovných dňoch od 13:00 do 15:00 na týchto číslach:

02/593 24 264

02/593 24 267

02/593 24 260

02/593 24 255

Vážení prijímatelia a žiadatelia Fondu na podporu umenia (FPU),

pred letom sme dúfali, že sa situácia okolo šírenia koronavírusu upokojí a všetci sa budeme môcť naplno venovať našej práci tak, ako ju máme radi. Žiaľ, realita ide proti nám a sme nútení predstaviť ďalšie opatrenia, ktoré nájdete tu. Dúfam, že aspoň trochu zmiernia komplikovanú situáciu, v akej sa nachádzate. Pokiaľ ide o výzvy na budúci rok, zverejníme ich trochu neskôr ako zvyčajne, približne v prvej polovici októbra, aby sme sa stihli venovať mimoriadnej výzve, ktorú spustíme budúci týždeň.

Všetko dobré prajem,

 
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPUVážení žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov,

podateľňa FPU zostáva zatvorená do odvolania.

Prosím využívajte aj naďalej služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.

O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Fond na podporu umenia

Dňa 10.9. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 3.9. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

 Fond na podporu umenia bude dňa 31.8.2020 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky všetkých zamestnancov fondu.

 

 

Dňa 8.7. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel , divadelných zoskupení a organizácií – druhá výzva

1.3.1 Tvorba hudobného diela

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5.1.4 Akvizícia knižníc

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia (štipendium A, štipendium B)

3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity

3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých

 


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov,

podateľňa FPU zostáva počas letných mesiacov zatvorená.

Prosím využívajte aj naďalej služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.

O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Fond na podporu umenia

Dňa 9.7. 2020 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.