Oznamy

Na základe hodnotenia a odporúčania odborných komisií riaditeľ FPu rozhodol o poskytnutí alebo neposkytnutí finančných prostriedkov pre:

     - Program 5 Medzinárodné aktivity a mobility,

     - Podprogram 1.2 Umenie - Tanec,

     - Podprogram 1.6 Umenie - Medziodborové umelecké aktivity.

 

Rozhodnutie riaditeľa FPu možno nájsť na tomto linku.