Oznamy

Ctení žiadatelia,
čítajte, prosím, tento príspevok pozorne!
FPu. začína podpornú činnosť pre rok 2017.

 

Na našom webovom sídle sme zverejnili Štruktúru podpornej činnosti na rok 2017. Prinášame mnohé novinky a vylepšenia, predpis sa zmenil aj po obsahovej stránke - stanovuje kľúčové podmienky predkladania žiadostí. http://fpu.sk/dokumenty-fpu/dokumenty

 

Praktické kroky a rady pre podanie žiadostí sú uvedené v Odporúčaniach pre žiadateľa: http://fpu.sk/ziadatel/odporucania-pre-ziadatela

 

Dnes 7.10.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu.
Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://fpu.sk/vyzvy-2017/223-vyzva-c-1-2017

 

Veľmi dôležitou informáciou je, že FPu. vyhlásil výzvu na členov/ky odborných komisií fondu.
Len vďaka VAŠIM NOMINÁCIÁM môže fond zabezpečiť transparentné, nezávislé a odborné posúdenie projektov a prerozdelenie finančných prostriedkov, preto sme sa rozhodli zjednodušiť mechanizmus podávania nominácií!
Konkrétnejšie informácie nájdete na priloženom linku: http://fpu.sk/moznosti-podpory/odborne-komisie

 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, kontaktujte, prosím, príslušných referentov e-mailom alebo telefonicky v čase od 13:00 - 15:00.
Kancelária FPu.