Oznamy

Dňa 20.12.2016 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 1/2017.

Rozhodnutia riaditeľa pre príslušné podprogramy si môžete pozrieť na tomto linku.