Oznamy

Vážení žiadatelia,

dňa 20.1.2017 zverejnila kaneclária fondu výsledky hodnotenia odborných komisií pre Výzvu č. 2/2017. Konkrétne ide o podprogramy:
 
- 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,
- 1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií,
- 1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,
- 4.3.2 Neprofesionálne umenie,
- 4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.
 
Rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadosti o finančné prostriedky nájdete na priloženom linku.