Oznamy

Hľadáme členov odbornej komisie pre posudzovanie projektov v rámci Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Návrhy je možné predkladať od 31.1.2017 do 15.2.2017, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku.