Oznamy

Vážení žiadatelia,

dňa 14.2.2017 sme zverejnili výsledky hodnotiaceho procesu odborných komisií pre Výzvu č. 4/2017. Konkrétne ide o podprogramy:

- 1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

-3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

- 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

- 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

- 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

- 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

- 3.6.2 Vzdelávacie aktivity - medziodborové aktivity,

- 3.7.2 Vzdelávacie aktivity - ľudová kultúra a kultúrno--osvetová činnosť,

- 3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility - výskum a vzdelávacie aktivity,

- 4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,

- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá,

- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Rozhodnutia riaditeľa o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu. nájdete na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela