Oznamy

Príspevok štátu do rozpočtu Fondu na podporu umenia sa od budúceho roka zvýši z tohtoročných 15 miliónov eur na 20 miliónov eur na podporu projektov v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Predstavitelia Fondu na podporu umenia rozpracujú novú koncepciu podpornej činnosti, ktorú predstavia širokej verejnosti začiatkom leta 2017.

Navýšenie rozpočtov Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu  iniciovalo Ministerstvo kultúry v súvislosti s prípravou zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý poslanci Národnej rady SR schválili dňa 10.5.2017.