Oznamy

Dňa 21.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.1.4 Akvizícia knižníc
5.2.2 Akvizícia múzeí

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela