Oznamy

Dňa 20.12.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.4  Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela