Oznamy

Usmernenie pre žiadateľov/-ky podprogramov 5.2.3 Nové stále expozície - múzeá a 5.3.3 Nové stále expozície - galérie fáza A:

V predmetných podprogramoch je povinnou špecifickou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie "profesijný životopis architekta/-ky / architekov/-iek novej stálej expozície". V prípade, že architektonická súťaž ešte neprebehla pred podaním žiadosti o dotáciu, je možné túto prílohou nahradiť "parametrami súťaže návrhov na získanie návrhu novej stálej expozície", ktorú je potrebné vložiť spolu s ostatnými povinnými prílohami do registračného systému FPU.