Oznamy

Oznamy

Dňa 5.6. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela 

  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity 

  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel

  5.2.2 Akvizícia múzeí


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,
 
v súvislosti so značnými obmedzeniami organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam aktualizované usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia k 02.06.2020
 
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPUVážení žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov,

aj napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení súvisiacich s koronavírusom zostáva podateľňa FPU zatvorená do odvolania.

Prosím využívajte aj naďalej služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.

O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Fond na podporu umenia

Dňa 22. 5. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,
 
v súvislosti so značnými obmedzeniami organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia k 20.05.2020
 
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPUÚrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 informuje o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry v októbri 2020.

Viac informácií nájdete na:

https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-otvorenej-vyzvy-v-ramci-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu/

Dňa 20. 05. 2020 o 13.00 hod. sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie 5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 15.05.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Dňa 11.05.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie (A - štandardné štipendium)

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie (B - štipendium)

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení/é žiadatelia/ky, 

keďže sa na FPU obrátili viacerí z vás s otázkou, kto je oprávnený si podať žiadosť v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1/2020 FPU, spresnili sme pre vás v rámci podprogramov 3.6.3 a 3.6.4 informáciu o oprávnených žiadateľoch. Snahou FPU bolo od začiatku vytvoriť priestor pre čo najväčší okruh žiadateľov/iek, preto veríme, že využijete túto možnosť, na ktorú Vám ostáva presne jeden týždeň.

Jozef Kovalčik, PhD.

Riaditeľ FPU