Oznamy

Oznamy

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,
 
v súvislosti so značnými obmedzeniami organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam aktualizované usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia k 02.06.2020
 
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPUVážení žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov,

aj napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení súvisiacich s koronavírusom zostáva podateľňa FPU zatvorená do odvolania.

Prosím využívajte aj naďalej služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.

O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Fond na podporu umenia

Dňa 22. 5. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,
 
v súvislosti so značnými obmedzeniami organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia k 20.05.2020
 
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPUÚrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 informuje o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry v októbri 2020.

Viac informácií nájdete na:

https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-otvorenej-vyzvy-v-ramci-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu/

Dňa 20. 05. 2020 o 13.00 hod. sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie 5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 15.05.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Dňa 11.05.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie (A - štandardné štipendium)

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie (B - štipendium)

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení/é žiadatelia/ky, 

keďže sa na FPU obrátili viacerí z vás s otázkou, kto je oprávnený si podať žiadosť v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1/2020 FPU, spresnili sme pre vás v rámci podprogramov 3.6.3 a 3.6.4 informáciu o oprávnených žiadateľoch. Snahou FPU bolo od začiatku vytvoriť priestor pre čo najväčší okruh žiadateľov/iek, preto veríme, že využijete túto možnosť, na ktorú Vám ostáva presne jeden týždeň.

Jozef Kovalčik, PhD.

Riaditeľ FPU

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,

Komplikovaná situácia si vyžiadala ďalšie nové usmernenia, prípadne spresnenia toho, o čom sme doposiaľ informovali. Nové informácie nájdete v texte vyznačené, aby ste ich vedeli ľahšie rozlíšiť, celý text nájdete tu.

S potešením informujem, že pokračujeme ďalej vo vyhlasovaní nových výziev. Dnes sme vyhlásili výzvu č. 10 (bez niektorých pôvodne plánovaných podprogramov), kde dávam do pozornosti hlavne podprogram určený pre akvizíciu knižníc, kde predbežná alokácia bola navýšená (verím, že nám Ministerstvo kultúry SR na tento účel prostriedky ešte navýši), aby sme takto pomohli vydavateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvislosti sa chcem obrátiť na všetky knižnice, aby mysleli na svoje lokálne kníhkupectvá, ktoré momentálne nemajú zákazníkov a ak to bude možné, aby nákupy realizovali primárne prostredníctvom nich. Keďže sú knižnice rozmiestnené po celkom Slovensku, bude možné takto aspoň trochu pomôcť všetkým. Verím, že motiváciou k nákupom kníh bude aj nulové spolufinancovanie takto predložených projektov.

Vyhlasujeme zároveň mimoriadnu výzvu pre všetky oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na predkladanie projektov, ktoré pokladáme za realistické v tejto situácii uskutočniť. Verím, že Vás výzva osloví po obsahovej stránke a pomôže Vám v súčasnej situácii, ale aj do budúcna. Alokácia na podprogram je tiež len predbežná a budeme sa ju usilovať navýšiť podľa reálneho dopytu. Predpokladám, že bude pre Vás motivujúce tiež to, že od Vás nebudeme požadovať žiadne povinné spolufinancovanie.

Dovoľte mi, aby som Vás uistil, že sa snažíme čo najviac prostriedkov presunúť aj do iných podprogramov, aby sme každému čo najviac pomohli. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste nám vrátili čo najskôr prostriedky z projektov, na ktoré ste získali podporu a už teraz viete, že ich nebudete realizovať.

Ďakujem všetkým za trpezlivosť, ústretovosť a priateľskú spoluprácu, vďaka ktorým sa nám táto nepriaznivá situácia určite podarí prekonať.  

Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPU