Oznamy

Oznamy

Vážení žiadatelia,

predstavujeme Vám novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2019, ktorú Rada Fondu na podporu umenia schválila dňa 13.9.2017 na svojom 14. zasadnutí.

Na strane 181 je uvedený predbežný harmonogram výziev pre všetky podprogramy podpornej činnosti.

Celé znenie dokumentov nájdete priložené na konci tohto textu alebo v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť. Kancelária fondu vykonáva momentálne aktualizáciu všetkých informácií ohľadom novej štruktúry na webovej stránke, ktorá by mala byť hotová do 7 dní.

Súčastne otvárame aj Výzvu č. 1/2019: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/463-vyzva-c-1-2019

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušných referentov, ktorí Vám s radosťou pomôžu!

Prajeme veľa úspechov pri podávaní žiadostí.

FPu.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (STRUKTURA podpornej cinnosti 2019_17092018.pdf)Štruktúra podpornej činnosti 2019

Dňa 13.9.2018 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 14. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 5.9.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 25.7.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Upozornenie!
Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha.

Dňa 03.07.2018 bolo zverejnené nové znenie Inštrukcií pre žiadateľov o zápis do evidencie profesionálych umelcov.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/98/Instrukcie_profesionalny_umelec.pdf

 

Dňa 26.6.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 14.6.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 10/2018 pre podprogram:

- 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 - celoročné aktivity

"Blahoželám Banskej Štiavnici k titulu „Mesto kultúry 2019“ a teším sa na nasledujúci rok. Novým Zámkom a Spišskej Novej Vsi ďakujem za účasť a námahu vynaloženú pri vypracovaní a prezentácii ich projektov. Veľmi si vážim férovosť, profesionalitu a veľkorysý prístup všetkých troch miest, ktorý môže byť príkladom pre každého, kto pôsobí v kultúre, ale aj mimo nej."

Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

BANSKÁ ŠTIAVNICA - NOVÉ ZÁMKY - SPIŠSKÁ NOVÁ VES?

Chcete vedieť, ktorému z týchto troch miest bude udelený titul "MESTO KULTÚRY 2019"?
Príde sa pozrieť na verejné prezentácie troch súťažných miest 13. 6. 2018 v čase od 10.30 - 12.30 do Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11.

Tešíme sa na Vás!

Dňa 31.5.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.