Oznamy

Oznamy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/701-vyzva-c-8-2020

Dňa 14.02.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 05. 02. 2020 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 24.01.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.4.2 Neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 14.1.2020 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 9.1.2020 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 20.12.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.4  Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Milí žiadatelia,

počas vianočných a novoročných sviatkov bude podateľňa a kancelária FPU od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 zatvorená. Opätovne bude otvorená 7. 1. 2020.


Želáme Vám príjemné sviatky plné radosti a pokoja v kruhu najbližších.

Milí prijímatelia,

aktualizovali sme pre Vás odporúčania pri poskytnutí finančnej podpory z FPU.
https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/odporucania-pre-prijimatela

 

Oznamujeme, že dnes 16.12.2019 bude kancelária a podateľňa Fondu na podporu umenia z technických príčin zavretá.

Za pochopenie ďakujeme!