Oznamy

Oznamy

Milí priatelia FPU,

teším sa, že Vám môžeme predstaviť odporúčania pre environmentálne opatrenia, ktoré sme pripravili spolu s Inštitútom environmentálnej politiky. Tento rok bude iba testovací, môžete si vybrať z predložených opatrení, aké z nich pri realizácii svojich projektov budete aplikovať. Od budúceho roka sa environmentálne opatrenia stanú súčasťou hodnotenia žiadostí. Umenie a kultúra boli vždy vzorom pre ostatné oblasti spoločenského života, pevne verím, že to tak bude aj vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU

Celé znenie dokumentov nájdete na týchto odkazoch:

https://fpu.sk/attachments/article/85/enviropolitika%20FPU_final.pdf?fbclid=IwAR2orHM2vVMwDsD68QbPT-w76QN6ss8eWfDL4Qgt158jQYtaryg_WnlQ3hI

https://fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

 

 

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 10/2019 a Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/648-vyzva-c-10-2019
https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/652-vyzva-c-1

 

Vážení žiadatelia,


dňa 12.09.2019 fond zverejnil Štruktúru podpornej činnosti na rok 2020 spolu s prvou Výzvou 1/2020. Zároveň zverejnil poslednú Výzvu č.10/2019 viažúcu sa k podpornej činnosti 2019.


Možnosti podpory 2020 na webovej stránke momentálne pripravujte, preto Vás prosíme o trpezlivosť. Kompletné informácie ku všetkým programom a podprogramom však nájdete v časti Dokumenty v Štruktúre podpornej činnosti 2020: https://fpu.sk/attachments/article/84/STRUKTURA%20podpornej%20cinnosti%202020_DEF.pdf
Pre výzvy kliknite na link: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019


FPU

Dňa 11.09.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 03.09.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Milí žiadatelia a žiadateľky,

v piatok 30.08.2019 bude podateľňa a kancelária Fondu na podporu umenia zatvorená.
 
Vopred ďakujeme za pochopenie.

Fond na podporu umenia (FPU) štyri roky výrazne poskytuje prostriedky na aktivity v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Zaviedol množstvo programov, výrazne rozšíril okruh žiadateľov/iek, no rovnako aplikoval nové nástroje na podporu individuálnych umelcov/kýň, či teoretikov/čiek. Počiatky svojho pôsobenia potrebuje v danej chvíli prehodnotiť, aby vedel lepšie nastaviť podpornú činnosť pre ďalšie roky. Pre tento účel má slúžiť aj Stratégia FPU 20-25, ktorá by mala zadefinovať strednodobé smerovanie a priority FPU. Súčasťou prípravy tohto dokumentu budú stretnutia s tými, ktorí v jednotlivých oblastiach umenia a kultúry pôsobia, zaujímajú sa o ne alebo sa k ním potrebujú vyjadriť. 

V rámci festivalu Kiosk bude prebiehať workshop zameraný na prehodnotenie oblasti tanca, na ktorý Vás FPU srdečne pozýva! Je tu iba jednoduchá podmienka, aby ste sa prihlásili a zaregistrovali  dotazníka (link nižšie). FPU zaregistrovaným záujemcom o účasť na workshope pošle pozvánku. FPU si z kapacitných dôvodov vyhradzuje právo nepozvať všetkých zaregistrovaných, pričom kritériom výberu bude rozmanitosť zastúpenia jednotlivých aktérov. Tešíme sa na Vašu účasť!

Link:https://podpora.fpu.sk/dotaznik/create/jOCEX033BpLnLSOUbKoynvFwrnVrcvLEwTTgJ9MmZg183bqiZjWyLAKzfPrEXjGm9sgjokNpvGmOVeJtP5HDuyEoVuwjBFwEz5Cm

 

Zverejnenie Výzvy č. 10/2019, ktorá mala byť podľa predbežného harmonogramu zverejnená dňa 10. júla 2019, sa posúva na mesiac september.

 

 

Dňa 8.7.2019 bolo zverejnené dodatočné rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 25.6.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.