Oznamy

Oznamy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/604-mimoriadna-vyzva-c-1-2019

 

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 8/2019 a Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/601-vyzva-c-8-2019
https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/602-vyzva-c-9-2019

 

Dňa 22.2.2019 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 4. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 18.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.1 Mesto kultúry 2020- prípravná fáza

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 19.2.2019 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 14.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/195-vyzvy-2019/594-vyzva-c-7-2019

Dňa 30.1.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 24.01.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.4.2 Neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Kancelária Fondu na podporu umenia oznamuje, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nedala súhlas FPU na vyžiadanie výpisu z registra trestu fyzických osôb, ktoré sú žiadateľmi dotácie, resp. štipendií. Preto sa obracia na žiadateľov, aby k svojej žiadosti pripojili výpis z registra trestu aj v roku 2019.

Za pochopenie a súčinnosť ďakujeme!