Oznamy

Oznamy

Dňa 27. júna 2019 o 10.00 sa v priestoroch zasadacej miestnosti Fondu na podporu umenia uskutoční tlačová konferencia mesta Banská Štiavnica na tému Mesto kultúry 2019. Zástupcovia mesta zhodnotia doterajšie úspechy projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity a oboznámia s najzaujímavejšími podujatiami plánovanými v druhej polovici roka 2019.

Dňa 7.6.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.2 Mesto kultúry 2020

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-9-6.1.2.pdf

Dňa 24.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 29.5.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 21.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.1.4 Akvizícia knižníc
5.2.2 Akvizícia múzeí

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 15.5.2019 Rada Fondu na podporu umenia na svojom 9. rokovani po verejnom vypocuti a rozprave zvolila Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. za riaditeľa Fondu na podporu umenia na funkčné obdobie štyri roky.

Dňa 9.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
5.3.2 Akvizícia galérií.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 15.5.2019 o 13.00 hod. sa v prednáškovej sále v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 30.4.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dnes 17.4.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.