Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Podpora pre Kultúrne a umelecké centrá

Podprogram

2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

Podpora je určená pre usporiadateľov/-ky najvýznamnejších prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským a/alebo s medzinárodným významom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, alebo tradičnej kultúry. Podpora je určená najmenej na jedno podujatie z každého druhu umenia, medziodborových aktivít a tradičnej kultúry.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a / alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu do podprogramov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 podať iba jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Rovnako podporení/-é žiadatelia/-ky podprogramov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 nemôžu získať podporuv rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), ani na tvorbu a uvedenie/šírenie a prezentačné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.6.1).
Podrobné informácie o podprograme