Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.7 Digitálne hry

Podprogram 1.7 – Digitálne hry je zameraný na podporu tvorby digitálnych hier a podujatí zameraných na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v oblasti digitálnych hier.

Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. 

Podpora nie je určená na tvorbu prezentačných, marketingových, vzdelávacích, obchodných, úžitkových aplikácií v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ktoré nemajú povahu digitálnej hry, virtuálne prehliadky a expozície, digitalizácie, spracovanie a sprístupnenie materiálov, zbierkových predmetov a pod., ani medziodborové a multimediálne diela, ktoré nemajú povahu digitálnej hry a projekty, ktoré majú povahu hazardných hier. Podpora tiež nie je určená na tvorbu, re-dizajn, či doplnenie webstránok, internetových/digitálnych platforiem, rezervačných systémov, e-shopov, vizuálnych identít, propagačných materiálov subjektu, popularizačných projektov, vytváranie reklamných kampaní určených pre akékoľvek médiá, alebo iných marketingových aktivít. Podpora taktiež nie je určená na podporu tvorby neherných multimediálnych diel (o podporu na tieto projekty možno žiadať v rámci podprogramu 1.6.1). Podpora tiež nie je určená na spolufinancovanie projektov programu EÚ Kreatívna Európa (o podporu na tieto projekty možno žiadať v rámci podprogramu 1.6.5).