Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram 3.6 – je zameraný na odbornú kritickú reflexiu umenia a kultúry, vydávanie publikácií viažucich sa k umeniu a kultúre, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.