Evidencia umelcov

Evidencia profesionálnych umelcov

Hudobné umenie
Adamko Rastislav
Babulic Juraj
Berešová Zuzana
Dekánková Jana
Dráfi Ladislav
Dráfi ml. Ladislav
Hladký Marián
Hladký Miloš
Kapala Marcel
Krčmárová Katarína
Marec Adam
Nikitin Nikolaj
Oravec Lukáš
Vizuálne umenie
Angelov Martin
Antalík Jozef
Bača Vlado
Bachratá-Linhartová Eva
Baláž Blažej
Balážová Mária
Bátory Čiljaková Vlasta
Bázlik Králová Violeta
Bendželová Anastázia
Berger Ladislav
Bernáthová Mária
Bezák Miroslav
Bezúrová Jitka
Bidelnica Daniel
Bidelnicová Mária
Blaškovičová Natália
Blaškovičová Natália
Bobota Štefan
Boršovská-Nemcová Anna
Botek Andrej
Boteková Zuzana
Brezoňák Ignác
Broniševský Henrich
Buďáč Alexander
Bukovský Peter
Caeiras Pardal Pimenta Bacao Sérgio
Csáderová Judita
Csillag Andrej
Cvacho Igor
Czafrangóová Sylvia
Čaniga Ivan
Čutek Juraj
Demuth Karol
Dobiš Jozef
Drahoš Alojz
Drugda Marian
Durbák Vladimír
Ďurian Ondrej
Dusík Jozef
Dzurek Martin
Fabriciová Ľubica
Fajčíková Eva
Farmanová-Šabíková Jana
Faško Igor
Fedorová Silvia
Fekete Lea
Filkorová Ivana
Flak Stanislav
Fulka Emil
Gajdoš Ladislav
Gajová Anna
Gáspárová-Illéšová Gabriela
Gavrieli Michael
Gladišová Darina
Godány Alexander
Graus Rudavská Zuzana
Grečnárová Oľga
Gregorová Anna
Gregušová Erika
Grejtáková Lucia
Hadvigová-Vadkerti Juliana
Hanáková Danica
Harangozó Stanislav
Harmadyová Eva
Herényi Ivan
Herényiová Soňa
Heriban Peter
Herodeková Mária
Hodasová Emília
Holaňová Anna
Hollá Emília
Holotová Bodnárová Michaela
Horáková Margaréta
Horňáčková Gabriela
Horníková Marta
Hoššová Paulína
Hrčka Roman
Hrušková Zuzana
Hubinsky Ján
Huňady Ján
Huňady Ján
Chabadová Marta
Chovancová Anna
Chrena Jozef
Chudá Martina
Janík Milan
Jarjabková Ľubica
Jelenčík Branislav
Jergušová Lýdia
Juhász Jozef
Jurašek Kamil
Kalita Gabriel
Károly Pavel
Karpita Anton
Käst Helmut
Kästová Blanka
Kiss Marta
Kochan Martin
Kolláriková Stanislav
Kompáková Zora
Kopócs Tibor
Korčák Miroslav
Kosmály Gabriel
Košťál Peter
Košťálová Chovancová Alexandra
Kovács Csonga Anikó
Kovalčíková Mária
Král Martin
Kráľ Pavol
Kráľová Kristína
Krčmár Karol
Kristín Branislav
Kutaková Adriena
Kvietiková Katarína
Langerová Tereza
Lettrich Martin
Lipták Jakub
Lugár Roman
Lukáč Milan
Luptáková Gabriela
Maderová Jana
Macho Pavol
Makar Róbert
Makar Václavková Kateřina
Medúz Milan
Mezřický Jiří
Miča Ľubomír
Miháliková Iveta
Michalko Ľubomír
Mikloška Maroš
Mikulíková Annamária
Mikus Blažej
Millerová-Jordová Dagmar
Minarovič Lukáš
Moťovský Boris
Mravec Rastislav
Muchová Cleopatra
Muška Pavol
Navrátil Martin
Němeček Róbert
Pacúch Dušan
Pauko Peter
Paulovičová Barbora
Petráková Zuzana
Petrík Vladimír
Plačková Oľga
Ploczeková Eva
Podstrelencová Milica
Polák Viliam
Poldaufová Mária
Polgáryová Katarína
Prihel Drahomír
Račko Martin
Řehák Ivan
Rehorovská Renata
Révayová-Lichardusová Daniela
Rojková Lucia
Ronai Branislav
Rončáková Božena
Rusinkovičová Anna
Sadilkova Soňa
Sadilková Tereza
Sarvašová Iveta
Sedlák Jozef
Sekela Dušan
Selingerová Veronika
Tanečné umenie
Bašista Branislav
Bielik Lucia
Ferienčíková Soňa
Lépesová Anikó
Sehnalová Zuzana
Dramatické umenie
Benčík Juraj
Kľúčik Ľubomír
Literatúra
Čierny Michal
Fartelová Marta
Kuglerová Zuzana
Lakčevič Zvonko
Papuga Ján
Audiovizuálne umenie
Fifiková Anna
Divadelné umenie
Fodor Ivan
Haruštiak Ján
Janoušková Viktória
Korenči Anton
Legíň Michal
Milko Ladislav
Mišáková Zuzana
Mrázová Katarína Maria