Evidencia umelcov

Evidencia profesionálnych umelcov

Hudobné umenie
Adamko Rastislav
Babulic Juraj
Berešová Zuzana
Dekánková Jana
Dráfi Ladislav
Dráfi ml. Ladislav
Hladký Marián
Hladký Miloš
Krčmárová Katarína
Marec Adam
Nikitin Nikolaj
Oravec Lukáš
Šarišský Vladislav
Šurin Stanislav
Vizuálne umenie
Angelov Martin
Bača Vlado
Bachratá-Linhartová Eva
Baláž Blažej
Balážová Mária
Bátory Čiljaková Vlasta
Bázlik Králová Violeta
Bendželová Anastázia
Berger Ladislav
Bernáthová Mária
Bezák Miroslav
Bezúrová Jitka
Bidelnica Daniel
Bidelnicová Mária
Bobota Štefan
Boršovská-Nemcová Anna
Botek Andrej
Boteková Zuzana
Brezoňák Ignác
Broniševský Henrich
Buďáč Alexander
Bukovský Peter
Caeiras Pardal Pimenta Bacao Sérgio
Csáderová Judita
Csillag Andrej
Cvacho Igor
Czafrangóová Sylvia
Čutek Juraj
Demuth Karol
Dobiš Jozef
Drahoš Alojz
Drugda Marian
Dzurek Martin
Fabriciová Ľubica
Fajčíková Eva
Farmanová-Šabíková Jana
Fedorová Silvia
Fekete Lea
Filkorová Ivana
Flak Stanislav
Gajdoš Ladislav
Gajová Anna
Gladišová Darina
Godány Alexander
Graus Rudavská Zuzana
Grečnárová Oľga
Gregorová Anna
Gregušová Erika
Grejtáková Lucia
Hanáková Danica
Harangozó Stanislav
Herényi Ivan
Herényiová Soňa
Heriban Peter
Herodeková Mária
Hodasová Emília
Holaňová Anna
Hollá Emília
Holotová Bodnárová Michaela
Horáková Margaréta
Horníková Marta
Hoššová Paulína
Hrčka Roman
Hrušková Zuzana
Huňady Ján
Huňady Ján
Chabadová Marta
Chovancová Anna
Chudá Martina
Janík Milan
Jarjabková Ľubica
Jelenčík Branislav
Jergušová Lýdia
Juhász Jozef
Jurašek Kamil
Kalita Gabriel
Käst Helmut
Kästová Blanka
Kiss Marta
Kochan Martin
Kolláriková Stanislav
Kompáková Zora
Kopócs Tibor
Kosmály Gabriel
Košťál Peter
Košťálová Chovancová Alexandra
Kovács Csonga Anikó
Kovalčíková Mária
Král Martin
Kráľ Pavol
Kráľová Kristína
Krčmár Karol
Kristín Branislav
Kutaková Adriena
Kvietiková Katarína
Langerová Tereza
Lettrich Martin
Lukáč Milan
Luptáková Gabriela
Maderová Jana
Macho Pavol
Makar Róbert
Makar Václavková Kateřina
Medúz Milan
Mezřický Jiří
Miháliková Iveta
Michalko Ľubomír
Mikloška Maroš
Mikulíková Annamária
Mikus Blažej
Millerová-Jordová Dagmar
Moťovský Boris
Mravec Rastislav
Muchová Cleopatra
Muška Pavol
Navrátil Martin
Němeček Róbert
Pacúch Dušan
Pauko Peter
Paulovičová Barbora
Petráková Zuzana
Petrík Vladimír
Plačková Oľga
Podstrelencová Milica
Polgáryová Katarína
Prihel Drahomír
Račko Martin
Rehorovská Renata
Révayová-Lichardusová Daniela
Rojková Lucia
Rončáková Božena
Rusinkovičová Anna
Sarvašová Iveta
Sedlák Jozef
Sekela Dušan
Selingerová Veronika
Schubert Dana
Sládek Anabela
Sládeková Terezia
Srna Jozef
Stacho Ľubomír
Stručka Pavol
Suchalová Ľubica
Svitana Imrich
Szászová (Szaszu) Mária (Miaro)
Szoke Erika
Šánský Zdeněk
Šichman Ladislav
Šichmanová Patrícia
Šilberská Mária
Šimanovský Vladimír
Šimková Jena
Šimunová Nadežda
Široký Viliam
Šmídová Klára
Štefanková Petra
Štesko Pavol
Šujanová Zuzana
Šuster Vladimír
Tomanová Iveta
Tomík František
Trepač Stanislav
Turcsányi František
Turoň Július
Vajs Vladimír
Tanečné umenie
Bašista Branislav
Bielik Lucia
Ferienčíková Soňa
Sehnalová Zuzana
Dramatické umenie
Benčík Juraj
Kľúčik Ľubomír
Literatúra
Čierny Michal
Kuglerová Zuzana
Lakčevič Zvonko
Papuga Ján
Spustová Gabriela
Audiovizuálne umenie
Fifiková Anna
Šestáková Andrea
Divadelné umenie
Fodor Ivan
Haruštiak Ján
Janoušková Viktória
Korenči Anton
Milko Ladislav
Mišáková Zuzana
Mrázová Katarína Maria
Simková Anna