dokumenty

ZÁKON č. 284 z 12. septembra 2014 o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

Vzory a tlačivá

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (FPU_-_Ukazka_-_Autor_-_Nazov_diela_.docx)1.5. (štip. a dot.) - ukážka z diela
Stiahnuť tento súbor (FPU_-_Zoznam_prac_-_Autor_.docx)1.5.1, 1.5.3 a 1.5.5 (štipendium) - zoznam prác
Stiahnuť tento súbor (FPU_-_Rocny_edicny_plan_ziadatela_a_Formy_distribucie.xlsx)1.5.2, 1.5.4 a 1.5.6 Ročný edičný plán žiadateľa a Formy distribúcie
Stiahnuť tento súbor (FPU_-_Zoznam_vydanych_publikacii.xlsx)1.5.2, 1.5.4 a 1.5.6 Zoznam vydaných publikácií
Stiahnuť tento súbor (time plan_163_vzor_2018.xlsx)1.6.3 - príloha - time plan
Stiahnuť tento súbor (4.5.2 - príloha - zoznam aktivít.docx)4.5.2 - príloha - zoznam aktivít
Stiahnuť tento súbor (Program 511_Ideový zámer a vizualizácia priestorového riešenia knižnice - návod.docx)5.1.1, 5.1.2 - Ideový zámer a vizualizácia priestorového riešenia knižnice
Stiahnuť tento súbor (512_521_531 - vzor prílohy.docx)5.1.3, 5.2.1, 5.3.1 - príloha - koncepcia a štruktúra podujatia
Stiahnuť tento súbor (Cestne vyhlasenie o registri.docx)Čestné vyhlásenie o registri
Stiahnuť tento súbor (potvrdenie o osobnom prevzatí.pdf)Potvrdenie o osobnom prevzatí
Stiahnuť tento súbor (Vzor_-_Strukturovany_rozpocet_pre_ziadosti_o_dotaciu_-_Podprogramy_2-1_2-2.xlsx)Štrukturovaný rozpočet za min. ročníky žiadosti o dotáciu v prog. 2.1 a 2.2.1
Stiahnuť tento súbor (Cestne vyhlasenie o vydavkoch_prijimatel-FPU_final.docx)Vzor čestného vyhlásenia o výdavkoch
Stiahnuť tento súbor (Dodatok k zmluve_22052018_.pdf)Vzor dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU
Stiahnuť tento súbor (Dodatok_Z_statna pomoc_k 3rocnym projektom_DEF_27092018_Po novele.pdf)Vzor dodatku ku zmluve - statna pomoc 3 roky - po novele - 27.9.2018
Stiahnuť tento súbor (Dodatok_Z_statna pomoc_k 3rocnym projektom_DEF_27092018_Pred novelou.pdf)Vzor dodatku ku zmluve - statna pomoc 3 roky - pred novelou - 27.9.2018
Stiahnuť tento súbor (Dohoda o ukonceni zmluvy_23112016_.pdf)Vzor dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí fin. prostriedkov z FPU
Stiahnuť tento súbor (navrh zrusenia zmluvy_final.docx)Vzor návrhu na zrušenie zmluvy FPU
Stiahnuť tento súbor (ziadost_o_dotaciu_vzor_FO-D_na_zverejnenie_v2020.pdf)Vzor žiadosti o dotáciu pre fyzickú osobu z FPU
Stiahnuť tento súbor (ziadost_o_dotaciu_vzor_PO-D_na_zverejnenie_v2020.pdf)Vzor žiadosti o dotáciu pre právnickú osobu z FPU
Stiahnuť tento súbor (ziadost_o_stipendium_vzor_FO-S-C.pdf)Vzor žiadosti o štipendium pre fyzickú osobu - mimoriadna výzva
Stiahnuť tento súbor (ziadost_o_stipendium_vzor_FO-S_na_zverejnenie_v2020.pdf)Vzor žiadosti o štipendium pre fyzickú osobu z FPU
Stiahnuť tento súbor (ziadost o zmenu pouzitia dotacie_final.docx)Vzor žiadosti o zmenu použitia dotácie z FPU
Stiahnuť tento súbor (ziadost o zmenu pouzitia_stipendium_final.docx)Vzor žiadosti o zmenu použitia štipendia z FPU
Stiahnuť tento súbor (ziadost_o_dotaciu_vzor_prilohy_A-D_na_zverejnenie.docx)Vzory charakteristík výstupov (špeciálna časť žiadosti o dotáciu)
Stiahnuť tento súbor (Zmluva De minimis_21112018_bežné a kapitalove výdavky.pdf)Zmluva - de minimis (bežné a kap. výdavky) - 21.11.18
Stiahnuť tento súbor (Zmluva De minimis_21112018_bežné výdavky.pdf)Zmluva - de minimis (bežné výdavky) - 21.11.18
Stiahnuť tento súbor (Zmluva De minimis_21112018_kapitalove výdavky.pdf)Zmluva - de minimis (kapitálové výdavky) - 21.11.18
Stiahnuť tento súbor (Zmluva_Statna pomoc_GBER_21112018_1rok.pdf)Zmluva - štátna pomoc (GBER) - 1 rok - 21.11.18
Stiahnuť tento súbor (Zmluva_Statna pomoc_GBER_21112018_3_rocna.pdf)Zmluva - štátna pomoc (GBER) - 3 rok - 21.11.18
Stiahnuť tento súbor (Zmluva_Statna pomoc_GBER_21112018_mesto_kultúry.pdf)Zmluva - štátna pomoc (GBER) - Mesto kultúry - 21.11.18
Stiahnuť tento súbor (FPU_stipendia_zmluva_21112018.pdf)Zmluva - štipendium - 21.11.18

Archív dokumentov