Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Odborné komisie

Odborné komisie sú zriaďované Fondom na podporu umenia na posudzovanie žiadostí.

Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada na návrh riaditeľa z osôb, ktoré mu navrhnú právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu. Členstvo v odbornej komisii trvá dva roky a je nezastupiteľné.

Odborné komisie hodnotia každú žiadosť v súlade so zásadami, spôsobom a kritériami hodnotenia žiadostí a s prioritami schválenými radou z hľadiska
a) umeleckého a tvorivého potenciálu,
b) celkového prínosu pre umenie, kultúru a kreatívny priemysel v Slovenskej republike,
c) opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov.


Menovaní členovia odborných komisií FPU


Zápisnice odborných komisií k výzvam za rok 2024