Hodnotiaci členovia

Odborné komisie sú zriaďované Fondom na podporu umenia na posudzovanie žiadostí.

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2021

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

1. Zuzana Jakalová

2. Ján Kralovič

3. Monika Mikušová

4. Ľuboslav Paľo

5. Katarína Trnovská

PODPROGRAM  2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

1. Lucia Kašiarová

2. Borivoj Medelský

3. Omar Mirza

4. Zuzana Mrvová

5. Ivana Sujová

PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov

1. Ernest Huska

2. Juraj Korec

3. Erik Ondrejička

4. Martin Piaček

PODPROGRAM 4.1  Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

1. Viera Feglová

2. Petra Krnáčová

3. Stanislava Tichá

4. Mária Hlaváčová

5. Ľubica Voľanská

PODPROGRAM 5.1 Knižnice

1. René Baďura,

2. Lenka Čechvalová

3. Ľudmila Katová

4. Dagmar Kleinová

5. Lačná Emília

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií 

 1. Ivan Marton
 2. Maroš Hečko
 3. Karel Veselý
 4. Jozef Červenka
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity –vizuálne umenie

 1. Michaela Kučová
 2. Monika Mikušová
 3. Anetta Mona Chisa
 4. Ľuboslav Paľo
 5. Adriena Pekárová

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Erik Ondrejička
 2. Marek Debnár
 3. Zuzana Belková
 4. Koželová Soňa,
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

 1. Dagmar Inštitorisová
 2. Petra Krnáčová
 3. Lucia Mináčová
 4. Štefan Sedlický
 5. Miron Pukan

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Michal Klembara
 2. Zuzana Mrvová
 3. Diana Klepoch Majdáková
 4. Zuzana Belková
 5. Miriama Kičiňová
 6. Borivoj Medelský
 7. Igor Hochel

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Lucia Kašiarová
 3. Miroslava Kovářová
 4. Jan Malík
 5. Katarína Sninská

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

 1. Katarína Babčáková
 2. Zsuzsana Cehelská
 3. Viera Feglová
 4. Barbora Morongová
 5. Peter Obuch

PODPROGRAM 1.3.4  Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Maroš Hečko
 2. Karel Veselý
 3. Peter Hapčo
 4. Marian Jaslovský
 5. Matej Chudic

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.6.2 Medziodborové podujatia

 1. Miroslav Marcelli
 2. Zuzana Mrvová
 3. Valerij Kupka
 4. Janka Motyčková
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže divadlo

 1. Ingrid Fašiangová
 2. Dária Fojtíková Féherová
 3. Dagmar Inštitorisová
 4. Diana Laciaková
 5. Monika Michnová

PODPROGRAM 1.4.4Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity dizajn

 1. Silvia Bárdová
 2. Katarína Hubová
 3. Silvia Kružliaková
 4. Zuzana Šidlíková
 5. Eva Šimovičová

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie

 1. Zuzana Galková
 2. Dagmar Inštitorisová
 3. Svetlana Chomová
 4. Anton Szomolányi
 5. Lucia Mináčová
 6. Zsuzsanna Cehelská
 7. Jozef Burič

PODPROGRAM 5.2.1 Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť múzea a 5.2.3Nové stále expozície múzea

 1. Jozef Balužinský
 2. Libuša Jaďuďová
 3. Zuzana Koblišková
 4. Ján Kautman

PODPROGRAM 5.3.1 Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť galérie a  5.3.3Nové stále expozície galérie (fáza A)

 1. Lucia Gregorová Stach
 2. Magdaléna Klobučníková
 3. Silvia Kružliaková
 4. Jozef Lenhart
 5. Danica Lovišková

PODPROGRAM 1.3.3Festivaly, súťaže, koncerty klasická a experimentálna hudba

 1. Maroš Hečko
 2. Juraj Bubnáš
 3. Ladislav Kaprinay
 4. Jozef Červenka
 5. František Pergler

PODPROGRAM 4.5.2Kultúrnoosvetové aktivity

 1. Dagmar Inštitorisová
 2. Petra Krnáčová
 3. Lucia Mináčová
 4. Anna Šikulová
 5. Magdaléna Čaprdová
 6. Štefan Sedlický
 7. Anton Szomolányi

PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza a  6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)

 1. Zuzana Mrvová
 2. Pavel Strážay
 3. Viera Feglová
 4. Zora Jaurová
 5. Ján Korecký
 6. Rastislav Marko
 7. Eva Kollárová

PODPROGRAM 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 1. Zuzana Belková,
 2. Jana Juráňová
 3. Ina Martinová
 4. Erik Ondrejička
 5. Ivana Taranenková

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti amládežPodprogram 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

 1. Zuzana Belková
 2. Daniela Humajová
 3. Jana Juráňová
 4. Ľubica Kepštová
 5. Viera Anoškinová

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 1. Rozália Cenigová ,
 2. Emília Lačná ,
 3. Viera Nagyová
 4. Katarína Bergerová
 5. Monika Lopušanová

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Marek Godovič
 3. Jan Malík
 4. Katarína Sninská
 5. Vladislav Šoltys 

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Jozef Burič,
 2. Peter Cítenyi
 3. Bernard Garaj
 4. Michaela Košová

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 1. Ján Hoffstädter
 2. Ivana Komanická
 3. Ľuboš Lehocký
 4. Monika Mikušová
 5. Ľuboslav Paľo 

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie: hudba

 1. Jana Ambrózová
 2. Karel Veselý
 3. Juraj Bubnáš
 4. Peter Čerman
 5. Viera Polakovičová 

PODPROGRAM  3.1 a 3.2 Výskum a vzdelávanie: divadlo a tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Miloš Mistrík
 3. Miron Pukan
 4. Vladislav Šoltys
 5. Svetlana Waradzinová

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Zuzana Belková
 2. Ivana Taranenková
 3. Soňa Koželová
 4. Ľubica Suballyová
 5. Timotea Vráblová

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie: vizuálne umenie

 1. MáriaBeňačková Rišková 
 2. JaroslavHanko 
 3. Dorota Kenderová
 4. Ivana Komanická
 5. Monika Mikušová 

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Lenka Dzadíková
 2. Katarína Hitzingerová
 3. Dagmar Inštitorisová
 4. Miriama Kičiňová
 5. Diana Laciaková

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Zuzana Belková
 2. Zuzana Mrvová
 3. Valerij Kupka
 4. Michaela Kučová
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Ľubomír Jaško
 2. Jana Juráňová
 3. Ivana Taranenková
 4. Miroslava Vallová
 5. Miloslav Vojtech

PODPROGRAM 3.7 Kreatívny priemysel

 1. Marek Adamov
 2. Natália Derner Urblíková
 3. Zora Jaurová
 4. Beáta Seberíniová
 5. Ivana Sujová

PODPROGRAM 3.6 Medziodborový výskum

 1. Cíbik Matej
 2. Natália Derner Urblíková
 3. Soňa Gyárfáš Lutherová
 4. Juraj Malíček
 5. Miroslav Tížik

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie: literatúra

 1. Daniela Humajová
 2. Jana Juráňová
 3.  Miroslav Marcelli
 4.  MiroslavaVallová
 5. Miloslav Vojtech

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby neprofesionálne umenie

 1. Zuzana Galková,
 2. Dagmar Inštitorisová,
 3. Michaela Košová,
 4. Miron Pukan
 5. Katarína Hitzingerová

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 1. Mária Beňačková Rišková
 2. Zuzana Bobíková
 3. Andrej Botek
 4. Silvia Kružliaková

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

 1. Jozef Balužinský
 2. Lucia Gregorová Stach
 3. Jozef Lenhart
 4. Zdenka Letenayová
 5. Barbora Wágnerová

PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

 1. Maroš Brojo
 2. Pavel Barák
 3. Marcel Klimo
 4. Pavol Buday

PODPROGRAM 1.3 Hudba

 1. Karel Veselý
 2. Peter Čerman
 3. Petra Kovačovská
 4. Marián Tesák
 5. Jan Hocek

PODPROGRAM 5.1.4 Akvizícia knižníc

 1. Rozália Cenigová
 2. Viera Nagyová
 3. Alena Repaská
 4. Monika Lopušanová
 5. Daniela Gondová

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Martina Daubravová
 2. Dagmar Inštitorisová
 3. Martina Koval
 4. Monika Michnová
 5. Svetlana Waradzinová

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela

 1. Róbert Pechanec
 2. Peter Špilák
 3. Paulína Poštolková
 4. Matej Chudic
 5. Jan Hocek

 


Menovaní členovia odborných komisií FPu

1. Civáňová Slávka

2. Daubravová Martina

3. Dzadíková Lenka

4. Fašiangová Ingrid

5. Flašková Elena

6. Fojtíková Feherová Dária

7. Hitzingerová Katarína

8. Hrčka Juraj

9. Inštitorisová Dagmar

10. Janoušková Viki

11. Juráni Miloslav

12. Kičiňová Miriam

13. Koval Martina

14. Krištof Martin

15. Laciaková Diana

16. Legíň Michal

17. Luptovský Peter

18. Malgot Veronika

19. Michnová Monika

20. Olekšák Roman

21. Spišák Emil

22. Pašuthová Zdenka

23. Waradzinová Svetlana

24. Wild Jana

1. Cvečková Katarína

2. Čaprdová Magdaléna

3. Čertezni Monika

4. Godovič Marek

5. Hruškovičová Danuša

6. Kašiarová Lucia

7. Kovářová Miroslava

8. Liszkayová Ivica

9. Malík Ján

10. Sninská Katarína

11. Ševčík Ján

12. Šoltys Vladislav

1. Ambrózová Jana

2. Čerman Peter

3. Červenka Jozef

4. Danel Ewald

5. Fuják Július

6. Gubková Černá Jana

7. Hečko Maroš

8. Hapčo Peter

9. Jaslovský Marian

10. Kaprinay Ladislav

11. Kovačovská Petra

12. Kajanová Yvetta

13. Marton Ivan

14. Pechanec Róbert

15. Pergler František

16. Polakovičová Viera

17. Špilák Peter

18. Veselý Karel

1. Ambrózová Jana

2. Bubnáš Juraj

3. Čerman Peter

4. Červenka Jozef

5. Danel Ewald

6. Fuják Július

7. Gubková Černá Jana

8. Hečko Maroš

8. Hochel Peter

9. Kaprinay Ladislav

10. Kovačovská Petra

11. Marton Ivan

12. Pechanec Róbert

13. Pergler František

14. Polakovičová Viera

15. Špilák Peter

1. Ambrózová Jana

2. Hapčo Peter

3. Hečko Maroš

4. Kajanová Yvetta

5. Jaslovský Marian

6. Veselý Karel

1. Hoffstädter Ján

2. Jakalová Zuzana

3. Kenderová Dorota

4. Klepoch Majdáková Diana

5. Komanická Ivana

6. Kovačovský Patrik

7. Kralovič Ján

8. Kučová Michaela

9. Lehocký Ľuboš

10. Mikušová Monika

11. Mona Chisa Anetta

12. Paľo Ľuboslav

13. Tkáčová Lucia

14. Trnovská Katarína

1. Bárdová Silvia

2. Bobíková Zuzana

3. Botek Andrej

4. Cibulková Helena

5. Hubová Katarína

6. Hriešik Nepšinská Mária

7. Kružliakova Silvia

8. Pekárová Adriena

9. Rozbora Richard

10. Šimovičová Eva

11. Trnovská Katarína

12. Rišková Mária

13. Šidlíková Zuzana

1. Botek Andrej

2. Doganova Radostina

3. Hoffstädter Ján

4. Jakalová Zuzana

5. Kenderová Dorota

6. Klepoch Majdáková Diana

7. Komanická Ivana

8. Kovačovský Patrik

9. Kralovič Ján

10. Kučová Michaela

11. Lehocký Ľuboš

12. Mikušová Monika

13. Mona Chisa Anetta

14. Paľo Ľuboslav

15. Pekárová Adriena

16. Šidlíková Zuzana

17. Tkáčová Lucia

18. Trnovská Katarína

1. Belková Zuzana

2. Debnár Marek

3. Gallik Ján

4. Humajová Daniela

5. Jaško Ľubomír

6. Jaglová Tatiana

7. Koželová Soňa

8. Kepštová Ľubica

9. Lomenčík Július

10. Martinová Ina

11. Marcelli Miroslav

12. Ondrejička Erik

13. Panáková Beáta

14. Suballyová Ľubica

15. Taranenková Ivana

16. Tazberík Ján

17. Vallová Miroslava

18. Vojtech Miloslav

19. Juráňová Jana

20. Vráblová Timotea

1. Adamov Marek

2. Ambrózová Jana

3. Darovec Peter

4. Jakalová Zuzana

5. Kovačovská Petra

6. Kupka Valerij

7. Leškanič Majlingová Zuzana

8. Marcelli Miroslav

9. Motyčková Janka

10. Mrvová Zuzana

11. Ridzoňová Ferenčuhová Mária

1. Barák Pavel

2. Brojo Maroš

3. Buday Pavol

4. Ferko Marián

5. Fischer Filip

6. Klimo Marcel

7. Nagy Peter

8. Šickova Lucia

9. Cinko Miloslav

10. Jánošík Peter

1. Belková Zuzana

2. Darovec Peter

3. Godovič Marek

4. Grusková Anna

5. Hlôšková Anna

6. Hochel Igor

7. Kenderová Dorota

8. Kičiňová Miriam

9. Klembara Michal

10. Klepoch Majdáková Diana

11. Koželová Soňa

12. Liszkayová Ivica

13. Medelský Borivoj

14. Mrvová Zuzana

15. Šmatlák Martin

16. Trnovská Katarína

1. Gruska Damas

2. Kašiarová Lucia

3. Marcelli Miroslav

4. Medelský Borivoj

5. Mirza Omar

6. Mrvová Zuzana

7. Oravec Ladislav

8. Radkoff Peter

9. Seberíniová Beáta

10.Sujová Ivana

1. Huska Ernest

2. Klepoch Majdáková Diana

3. Korec Juraj

4. Ondrejička Erik

5. Vojtech Miloslav

6. Piaček Martin

7. Tazberík Ján

8. Juráňová Jana

1. Čaprdová Magdaléna

2. Hruškovičová Danuša

3. Kašiarová Lucia

4. Kovářová Miroslava

5. Mrvová Zuzana

6. Mistrík Miloš

7. Pašuthová Zdenka

8. Šoltys Vladislav

9. Pukan Miron

10. Krausová Agáta

11. Ševčík Ján

12. Beňová Juliana

13. Daubravová Martina

14. Fojtíková Feherová Dária

15. Inštitorisová Dagmar

16. Wild Jana

1. Ambrózová Jana

2. Bubnáš Juraj

3. Čerman Peter

4. Fuják Július

5. Kajanová Yvetta

6. Špilák Peter

1. Büngerová Vladimíra

2. Gregorová Stach Lucia

3. Hanko Jaroslav

4. Jakalová Zuzana

5. Kenderová Dorota

6. Klepoch Majdáková Diana

7. Komanická Ivana

8. Kralovič Ján

9. Marcelli Miroslav

10. Mikušová Monika

11. Rišková Mária

12. Šidlíková Zuzana

13. Trnovská Katarína

1. Humajová Daniela

2. Marcelli Miroslav

3. Vallová Miroslava

4. Vojtech Miloslav

5. Tazberík Ján

6. Gallik Ján

7. Debnár Marek

8. Taranenkova Ivana

9. Darovec Peter

10. Juráňová Jana

1. Cibík Matej

2. Debnár Marek

3. Derner Urblíková Natália

4. Gyárfáš Lutherová Soňa

5. Hofreiter Roman

6. Lipták Michal

7. Malíček Juraj

8. Marcelli Miroslav

9. Panáková Jaroslava

10. Tížik Miroslav

11. Juráňová Jana

1. Babčáková Katarína

2. Bocánová Martina

3. Bošeľová Zuzana

4. Cehelská Zsuzsanna

5. Feglová Viera

6. Hlaváčová Mária

7. Jágerová Margita

8. Krausová Agáta

9. Krnáčová Petra

10. Noga Michal

11. Polohová Ivanová Miroslava

12. Tichá Stanislava

13. Voľanská Ľubica

14. Garaj Bernard

1. Gabčíková Veronika

2. Galková Zuzana

3. Chomová Svetlana

4. Cehelská Zsuzsanna

5. Inštitorisová Dagmar

6. Kosmály Gabriel

7. Krnáčová Petra

8. Mináčová Lucia

9. Pukan Miron

10. Sedlický Štefan

11. Svetlíková Iveta

12. Šimková Kristína

13. Burič Jozef

14. Šikulová Anna

15. Čaprdová Magdaléna

16. Moško Matej

17. Szomolányi Anton

18. Hitzingerová Katarína

19. Zákopčanová Jana

20. Lehotský Oskar

1. Bošeľová Zuzana

2. Feglová Viera

3. Garaj Bernard

4. Hlaváčová Mária

5. Krnáčová Petra

6. Krausová Agáta

7. Michálik Ján

8. Jágerová Margita

9. Noga Michal

10. Selecká Alžbeta

11. Voľanská Ľubica

12. Záhumenská Eva

13. Gazdíková Alžbeta

14. Cíteniy Peter

15. Lipták Ján

16. Burič Jozef

17. Zima Štefan

18. Martinka Pavel

1. Babčáková Katarína

2. Bošeľová Zuzana

3. Cehelská Zsuzsanna

4. Cehelský Ľudovít

5. Feglová Viera

6. Garaj Bernard

7. Hlaváčová Mária

8 Jágerová Margita

9. Konečná Lenka

10. Krnáčová Petra

11. Michálik Ján

12. Morong František

13. Morongová Barbora

14. Noga Michal

15. Polohová Ivanová Miroslava

16. Obuch Peter

17. Salajová Tatiana

18. Selecká Alžbeta

19. Voľanská Ľubica

20. Burič Jozef

21. Šikulová Anna

22. Záhumenská Eva

23. Zákopčanová Jana

24. Lehotský Oskar

25. Michalko Vladimír

1. Antolíková Emília

2. Baďura René (iba 5.1.1, 5.1.2)

3. Bergerová Katarína

4. Čechvalová Lenka

5. Cenigová Rozália

6. Doktorová Oľga

7. Gondová Daniela

8. Hriňová Stanislava

9. Katová Ľudmila

10. Kleinová Dagmar

11. Lačná Emília

12. Lopušanová Monika

13. Marcinová Viktória

14. Nagyová Viera

15. Repaská Alena

1. Balužinský Jozef

2. Engel Štefan

3. Huska Ernest

4. Jaďuďová Libuša

5. Kautman Ján

6. Koblišková Zuzana

7. Letenayová Zdenka

8. Majerník Marián

9. Maráky Peter

10. Miľanová Ľubica

11. Novotná Mariana

12. Pekariková Barbora

1. Bungerová Vladimíra

2. Gregorová Stach Lucia

3. Klepoch Majdáková Diana

4. Klobučníková Magdaléna

5. Komanická Ivana

6. Kralovič Ján

7. Kružliakova Silvia

8. Lenhart Jozef

9. Lovišková Danica

10. Mona Chisa Anetta

11. Tkáčová Lucia

1. Balužinský Jozef

2. Büngerová Vladimíra

3. Gregorová Stach Lucia

4. Jaďuďová Libuša

5. Jamrichová Andrea

6. Lenhart Jozef

7. Letenayová Zdenka

8. Maráky Peter

9. Novotná Mariana

10. Pekariková Barbora

1. Feglová Viera

2. Gruska Damas

3. Hladký Michal

4. Jaurová Zora

5. Korecký Ján

6. Mrvová Zuzana

7. Rastislav Marko (iba 6.2)

8. Šmatlák Martin

9. Trnovská Katarína

10. Strážay Pavel (iba 6.2)