Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Hodnotiaci členovia

Odborné komisie sú zriaďované Fondom na podporu umenia na posudzovanie žiadostí.

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2024

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

 1. Beňová Juliana
 2. Jaško Ľubomír
 3. Humajová Daniela
 4. Juráňová Jana
 5. Suchý Viktor

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Klembara Michal
 2. Mrvová Zuzana
 3. Belková Zuzana
 4. Inštitorisová Dagmar
 5. Gruska Damas
 6. Fašiangová Ingrid
 7. Kašiarová Lucia

PODPROGRAM 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií a 1.4.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

 1. Kellenberger Martin
 2. Mikušová Monika
 3. Paľo Ľuboslav
 4. Rumanová Ivana

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

 1. Betko Miloš
 2. Hečko Maroš
 3. Marton Ivan
 4. Kaprinay Ladislav
 5. Ladič Branko

PODPROGRAM 2.2. Aktivity  kultúrnych a umeleckých centier

 1. Miroslav Marcelli
 2. Zuzana Mrvová
 3. Veronika Němcová
 4. Ivana Sujová,
 5. Zuzana Timčíková

PODPROGRAM 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

 1. Ján Mikuš
 2. Veronika Němcová
 3. Ivana Rumanová
 4. Jana Ryšlavá
 5. Zuzana Timčíková

PODPROGRAM 2.3  Vydávanie časopisov

 1. Huska Ernest
 2. Vojtech Miloslav
 3. Kepštová Ľubica
 4. Pařízek Michal
 5. Krejčová Veronika
 6. Korec Juraj
 7. Juhásová Jana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

 1. Beňová Juliana
 2. Dzadíková Lenka
 3. Krištof Martin
 4. Spišák Emil
 5. Zwiefelhofer Miroslav

PODPROGRAM 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec a  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

 1. Godovič Marek
 2. Holinová Lucia
 3. Hučko Pašteková Michaela
 4. Krausová Agáta
 5. Malík Jan

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

 1. Damas Gruska
 2. Patrik Kovačovský
 3. Ľuboš Lehocký
 4. Peter Megyeši
 5. Ivana Rumanová

PODPROGRAM 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

 1. Cibulková Helena
 2. Dedík Šidlíková Zuzana
 3. Mazalán Peter
 4. Slezáková Jana
 5. Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Belková Zuzana
 2. Malíček Juraj
 3. Beňačková Rišková Mária
 4. Kovačovská Petra
 5. Marcelli Miroslav

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus (festivaly, prehliadky, súťaže)

 1. Babčáková Katarína
 2. Burič Jozef
 3. Cítenyi Peter
 4. Feglová Viera
 5. Krausová Agáta

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity

 1. Babčáková Katarína
 2. Burič Jozef
 3. Hromníková Lucia
 4. Chomová Svetlana
 5. Košová Michaela
 6. Moško Matej
 7. Sedlický Štefan

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Jaslovský Marián
 2. Ulejová Regina
 3. Chudic Matej
 4. Pařízek Michal
 5. Berezňák Michal

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií  a  1.3.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Čerman Peter
 2. Kučová Michaela,
 3. Baran Andrej
 4. Pařízek Michal

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzea a 5.2.3 Nové stále expozície – múzea (fáza A)

 1. Balužinský Jozef
 2. Kautman Ján
 3. Kitta Richard
 4. Vančo Martin

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie (fáza A)

 1. Mona Chisa Anetta
 2. Gruska Damas
 3. Büngerová Vladimíra
 4. Piatrová Alena
 5. Ebringerová Paulína

 

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 4/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3.1 a 3.2 Výskum a vzdelávanie – divadlo a tanec

 1. Beňová Juliana
 2. Mrvová Zuzana
 3. Brungot Svíteková Zdenka
 4. Daubravová Martina

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie – literatúra

 1. Debnár Marek
 2. Humajová Daniela
 3. Marcelli Miroslav
 4. Vallová Miroslava
 5. Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie  a 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Pukan Miron
 2. Košová Michaela
 3. Chomová Svetlana
 4. Szomolányi Anton
 5. Burič Jozef
 6. Hromníková Lucia
 7. Stahl Michal

PODPROGRAM 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza A  a  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

 1. Baďura René
 2. Bergerová Katarína
 3. Domenová Marcela
 4. Jakubáčová Benjamína
 5. Repaská Alena

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 1. Bergerová Katarína
 2. Cenigová Rozália
 3. Jakubáčová Benjamína
 4. Lačná Emília,
 5. Repaská Alena

PODPROGRAM 7  Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

 1. Ivičič Martina
 2. Marcelli Miroslav
 3. Betko Miloš
 4. Zvarová Silvia
 5. Hučko Pašteková Michaela
 6. Krištof Martin

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 5/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež a 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie hudba

 1. Kajanová Yvetta
 2. Zvarová Silvia
 3. Červenka Jozef
 4. Čerman Peter
 5. Špilák Peter

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie – vizuálne umenie

 1. Ebringerová Paulína
 2. Hanko Jaroslav
 3. Ivičič Martina
 4. Mikušová Monika
 5. Piatrová Alena

PODPROGRAM 3.6 Výskum a vzdelávanie – medziodborové aktivity

 1. Cíbik Matej
 2. Debnár Marek
 3. Gyárfáš Lutherová Soňa
 4. Hofreiter Roman
 5. Lipták Michal

PODPROGRAM 3.7 Výskum a vzdelávanie – kreatívny priemysel

 1. Adamov Marek
 2. Derner Urblíková Natália
 3. Lányiová Beáta
 4. Malíček Juraj
 5. Sujová Ivana

PODPROGRAM 1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

 1. Malíček Juraj
 2. Barák Pavel
 3. Hladký Michal
 4. Kozmon Ivan
 5. Sujová Ivana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 6/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela a 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Ambrózová Jana
 2. Kaprinay Ladislav
 3. Čerman Peter
 4. Kučová Michaela
 5. Pařízek Michal

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Debnár Marek
 2. Jaško Ľubomír
 3. Suchý Viktor
 4. Šikulová Veronika
 5. Vojtech Miloslav

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 

 1. Feglová Viera
 2. Garaj Bernard
 3. Hlôšková Hana
 4. Morongová Barbora
 5. Voľanská Ľubica

PODPROGRAM 5.4 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových predmetov

 1. Balužinský Jozef
 2. Gregorová Stach Lucia
 3. Maráky Peter
 4. Vančo Martin
 5. Wágnerová Barbora

PODPROGRAM 6 Mesto kultúry

 1. Mrvová Zuzana
 2. Feglová Viera
 3. Mikitková Jana
 4. Kilíková Karin
 5. Korecký Ján
 6. Strážay Pavel
 7. Němcová Veronika

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 7/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Daubravová Martina
 2. Hitzingerová Katarína
 3. Timčíková Zuzana
 4. Spišák Emil
 5. Špániková Barbora

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry

PODPROGRAM 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

 1. Gruska Damas
 2. Kratochvil Amann Jan
 3. Kupcová Zuzana
 4. Paľo Ľuboslav
 5. Rumanová Ivana

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 1. Hriešik Nepšinská Mária
 2. Kružliaková Silvia
 3. Mazalán Peter
 4. Slezáková Jana
 5. Šimovičová Eva

PODPROGRAM 1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

 1. Anoškinová Viera
 2. Gavulová Lucia
 3. Kellenberger Martin
 4. Klepoch Majdáková Diana
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Adamov Marek,
 2. Ambrózová Jana,
 3. Krištof Martin
 4. Malíček Juraj
 5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Selecká Alžbeta
 2. Burič Jozef
 3. Cítenyi Peter
 4. Feglová Viera

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 8/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendium

PODPROGRAM 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie

PODPROGRAM 1.2 Tanec

PODPROGRAM 1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

 1. Belková Zuzana,
 2. Jaslovský Marian
 3. Juráňová Jana
 4. Makýšová Volárová Andrea
 5. Passia Radoslav

PODPROGRAM 1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium a 1.7.2 Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

PODPROGRAM  5.1.4 Akvizícia knižníc

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 9/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.1 fáza B Komplexná infraštruktúra knižníc

PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí a 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá – fáza B

PODPROGRAM 5.3.2 Akvizícia galérií a  3.3 Nové stále expozície – galérie – fáza B

Hodnotiaci členovia pre  mimoriadnu výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

 1. Červenka Jozef
 2. Feglová Viera
 3. Gregorová Stach Lucia
 4. Kičiňová Miriama
 5. Letenayová Zdenka
 6. Puobišová Dagmar
 7. Vojtech Miloslav