Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Hodnotiaci členovia

Odborné komisie sú zriaďované Fondom na podporu umenia na posudzovanie žiadostí.

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2022

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

 1. Ina Martinová
 2. Július Lomenčík
 3. Ľubomír Jaško
 4. Daniela Humajová
 5. Jana Juráňová

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Zuzana Belková
 2. Anna Hlôšková
 3. Miriama Kičiňová
 4. Michal Klembara
 5. Ivica Liszkayová
 6. Martin Šmatlák
 7. Katarína Trnovská

PODPROGRAM 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec a  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Monika Čertezni
 3. Marek Godovič
 4. Lucia Kašiarová
 5. Ivica Liszkayová

PODPROGRAM 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií a 1.4.7  Medzinárodné
mobility a prezentácie – vizuálne umenie

 1. Štefan Balázs
 2. Ján Hoffstädter
 3. Patrik Kovačovský
 4. Monika Mikušová
 5. Lucia Tkáčová

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

1. Maroš Hečko 

2. Peter Čerman

3. Ladislav Kaprinay

4. Branko Ladič

5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 2.2. Aktivity  kultúrnych a umeleckých centier

1. Marek Adamov

2.Lucia Kašiarová

3. Zuzana Mrvová

4.Borivoj Medelský

5. Zuzana Timčíková

PODPROGRAM 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

1. Martina Ivičič

2. Michal Klembara

3. Omar Mirza

4. Zuzana Mrvová

5. Jana Ryšlavá

PODPROGRAM 2.3  Vydávanie časopisov

1.  Fabuš Pavol

2. Huska Ernest

3. Kepštová Ľubica

4. Korec Juraj

5. Krejčová Veronika

6. Passia Radoslav

7. Pozděna Radek

 

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií  a  1.3.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1. Kajanová Yvetta

2. Červenka Jozef

3. Pergler František

4. Polakovičová Viera

5. Chudic Matej

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

1. Anoškinová Viera,

2. Kollár Peter

3. Mikušová Monika

4. Paľo Ľuboslav

5. Trnovská Katarína

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity

 

1. Adamčáková Lenka

2. Gabčíková Veronika

3. Lasičková Lucia

4. Košová Michaela

5. Moško Matej

6. Sedlický Štefan

7. Štefková Alexandra

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Mrvová Zuzana
 2. Belková Zuzana
 3. Gregorová Stach Lucia
 4. Krištof Martin
 5. Kučová Michaela

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

 1. Dzadíková Lenka
 2. Fašiangová Ingrid
 3. Jombíková Barbora
 4. Spišák Emil
 5. Zwiefelhofer Miroslav

PODPROGRAM 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

 1. Inštitorisová Dagmar
 2. Lasičková Lucia
 3. Košová Michaela
 4. Moško Matej
 5. Šimková Kristína

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Veselý Karel
 2. Neffe Michal
 3. Gergely Juraj
 4. Ulejová Regina
 5. Klembara Michal

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus (festivaly, prehliadky, súťaže)

 1. Obuch Peter
 2. Feglová Viera
 3. Košová Michaela
 4. Burič Jozef
 5. Citenyi Peter

PODPROGRAM 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

 1. Dorotjaková Irena
 2. Hriešik Nepšinská Mária
 3. Hubová Katarína
 4. Kružliaková Silvia
 5. Rozbora Richard

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzea a 5.2.3 Nové stále expozície – múzea (fáza A)

 1. Ihring Marian
 2. Kautman Ján
 3. Letenayová Zdenka
 4. Maráky Peter
 5. Vančo Martin

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie (fáza A)

 1. Ihring Marian
 2. Kitta Richard
 3. Klobučníková Magdaléna
 4. Koblišková Zuzana
 5. Kralovič Ján

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 1. Doktorová Oľga
 2. Kleinová Dagmar
 3. Lopušanová Monika
 4. Nagyová Viera
 5. Repaská Alena

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie hudba

 1. Kajanová Yvetta
 2. Veselý Karel
 3. Bubnáš Juraj
 4. Čerman Peter
 5. Polakovičová Viera

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie  a 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

 1. Zuzana Galková
 2. Michaela Košová
 3. Svetlana Chomová
 4. Jozef Burič
 5. Lenka Adamčáková
 6. Lucia Lasičková,
 7. Michal Stahl

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 4/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3 Výskum a vzdelávanie – divadlo a tanec

 1. Mrvová Zuzana
 2. Krausová Agáta
 3. Pukan Miron;
 4. Šoltys Vladislav
 5. Fojtíková Fehérová Dária

PODPROGRAM 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza A  a  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

 1. Baďura René
 2. Bergerová Katarína
 3. Cenigová Rozália
 4. Čechvalová Lenka
 5. Nagyová Viera

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie – literatúra

 1. Marcelli Miroslav
 2. Vojtech Miloslav
 3. Darovec Peter
 4. Humajová Daniela
 5. Vallová Miroslava

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 5/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež a 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

 1. Belková Zuzana
 2. Humajová Daniela
 3. Vallová Miroslava
 4. Kepštová Ľubica
 5. Vráblová Timotea

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie – vizuálne umenie

 1. Beňačková Rišková Mária
 2. Gregorová Stach Lucia
 3. Hanko Jaroslav
 4. Marcelli Miroslav
 5. Mikušová Monika

PODPROGRAM 3.7 Výskum a vzdelávanie – kreatívny priemysel

 1. Adamov Marek
 2. Derner Urblíková Natália
 3. Malíček Juraj
 4. Sujová Ivana
 5. Šmatlák Martin

PODPROGRAM 3.6 Výskum a vzdelávanie – medziodborové aktivity

 1. Cíbik Matej
 2. Debnár Marek
 3. Hofreiter Roman
 4. Malíček Juraj
 5. Tížik Miroslav

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 

1.Feglová Viera

2.Garaj Bernard

3.Tichá Stanislava

4.Voľanská Ľubica

PODPROGRAM 1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

 1. Barák Pavel
 2. Beňačková Rišková Mária,
 3. Hladký Michal
 4. Jánošík Peter
 5. Sujová Ivana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 6/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

 1. Gubková Černá Jana
 2. Marton Ivan
 3. Čerman Peter
 4. Polakovičová Viera
 5. Kubandová Janka

PODPROGRAM 1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela a 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Marton Ivan
 2. Jaslovský Marian
 3. Kaprinay Ladislav
 4. Kovačovská Petra
 5. Chudíc Matej

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Ambrózová Jana
 2. Hečko Maroš
 3. Jaslovský Marian
 4. Kučová Michaela
 5. Chudíc Matej

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Vojtech Miloslav
 2. Lomenčík Július
 3. Jaško Ľubomír
 4. Koželová Soňa
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 6 Mesto kultúry

 1. Feglová Viera
 2. Gruska Damas
 3. Kilíková Karin
 4. Hladký Michal
 5. Korecký Ján
 6. Marko Rastislav
 7. Strážay Pavel

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 7/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 1. Hoffstädter Ján
 2. Ivičič Martina
 3. Jakalová Zuzana
 4. Kralovič Ján
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

 1. Zuzana Galková
 2. Šikulová Anna
 3. Svetlana Chomová
 4. Jozef Burič
 5. Zsuzsana Cehelská
 6. Lucia Lasičková
 7. Alexandra Štefková

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Hitzingerová Katarína
 2. Jombíková Barbora
 3. Kičiňová Miriama
 4. Špániková Barbora
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

 1. Hoffstädter Ján
 2. Kovačovský Patrik
 3. Kučová Michaela
 4. Mikušová Monika
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 1. Beňačková Rišková Mária
 2. Cibulková Helena
 3. Dorotjaková Irena
 4. Hriešik Nepšinská Mária,
 5. Šidlíková Zuzana

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Mrvová Zuzana
 2. Belková Zuzana
 3. Leškanič Majlingová Zuzana
 4. Vallová Miroslava
 5. Kovačovská Petra

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

 1. Gregorová Stach Lucia
 2. Letenayová Zdenka
 3. Maráky Peter
 4. Vančo Martin
 5. Wágnerová Barbora

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 8/2022 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendium

 1. Vojtech Miloslav
 2. Martinová Ina
 3. Taranenková Ivana
 4. Jaško Ľubomír
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 1.5.4  Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 1. Marcelli Miroslav
 2. Jaglová Tatiana
 3. Taranenková Ivana
 4. Vallová Miroslava
 5. Debnár Marek

PODPROGRAM 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie

 1. Dzadíková Lenka
 2. Fašiangová Ingrid
 3. Inštitorisová Dagmar
 4. Laciaková Diana

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Čaprdová Magdaléna
 2. Ďuricová Hájková Zuzana
 3. Liszkayová Ivica
 4. Morong František
 5. Sninská Katarína

PODPROGRAM 1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

 1. Belková Zuzana
 2. Makýšová Volárová Andrea
 3. Jaslovský Marian
 4. Passia Radoslav
 5. Kolmosová Zuzana

PODPROGRAM 1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium a 1.7.2 Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

 1. Brojo Maroš
 2. Jánošík Peter
 3. Nagy Peter
 4. Straka Miroslav
 5. Barák Pavel

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Burič Jozef
 2. Cítenyi Peter
 3. Feglová Viera
 4. Hlaváčová Mária
 5. Košová Michaela

PODPROGRAM  5.1.4 Akvizícia knižníc

 1. Cenigová Rozália,
 2. Gondová Daniela
 3. Nagyová Viera
 4. Repaská Alena,
 5. Kleinová Dagmar

 

PODPROGRAM 1.8.1 Tvorba javiskového diela- divadlo, 1.8.2 Tvorba javiskového diela- tanec, 1.8.3 Tvorba hudobného diela, 1.8.4 Tvorba a realizácia diel- vizuálne umenie, 1.8.5 Tvorba umeleckej literatúry,  3.8. Výskum a reflexia umenia v exile

 1. Jozef Červenka
 2. Zuzana Ďuricová Hájková
 3. Lucia Kašiarová
 4. Valerij Kupka
 5. Diana Laciaková
 6. Ľuboslav Paľo
 7. Miroslav Zwiefelhofer

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2021

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

1. Zuzana Jakalová

2. Ján Kralovič

3. Monika Mikušová

4. Ľuboslav Paľo

5. Katarína Trnovská

PODPROGRAM  2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

1. Lucia Kašiarová

2. Borivoj Medelský

3. Omar Mirza

4. Zuzana Mrvová

5. Ivana Sujová

PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov

1. Ernest Huska

2. Juraj Korec

3. Erik Ondrejička

4. Martin Piaček

PODPROGRAM 4.1  Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

1. Viera Feglová

2. Petra Krnáčová

3. Stanislava Tichá

4. Mária Hlaváčová

5. Ľubica Voľanská

PODPROGRAM 5.1 Knižnice

1. René Baďura,

2. Lenka Čechvalová

3. Ľudmila Katová

4. Dagmar Kleinová

5. Lačná Emília

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií 

 1. Ivan Marton
 2. Maroš Hečko
 3. Karel Veselý
 4. Jozef Červenka
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity –vizuálne umenie

 1. Michaela Kučová
 2. Monika Mikušová
 3. Anetta Mona Chisa
 4. Ľuboslav Paľo
 5. Adriena Pekárová

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Erik Ondrejička
 2. Marek Debnár
 3. Zuzana Belková
 4. Koželová Soňa,
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

 1. Dagmar Inštitorisová
 2. Petra Krnáčová
 3. Lucia Mináčová
 4. Štefan Sedlický
 5. Miron Pukan

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Michal Klembara
 2. Zuzana Mrvová
 3. Diana Klepoch Majdáková
 4. Zuzana Belková
 5. Miriama Kičiňová
 6. Borivoj Medelský
 7. Igor Hochel

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Lucia Kašiarová
 3. Miroslava Kovářová
 4. Jan Malík
 5. Katarína Sninská

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

 1. Katarína Babčáková
 2. Zsuzsana Cehelská
 3. Viera Feglová
 4. Barbora Morongová
 5. Peter Obuch

PODPROGRAM 1.3.4  Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Maroš Hečko
 2. Karel Veselý
 3. Peter Hapčo
 4. Marian Jaslovský
 5. Matej Chudic

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.6.2 Medziodborové podujatia

 1. Miroslav Marcelli
 2. Zuzana Mrvová
 3. Valerij Kupka
 4. Janka Motyčková
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže divadlo

 1. Ingrid Fašiangová
 2. Dária Fojtíková Féherová
 3. Dagmar Inštitorisová
 4. Diana Laciaková
 5. Monika Michnová

PODPROGRAM 1.4.4Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity dizajn

 1. Silvia Bárdová
 2. Katarína Hubová
 3. Silvia Kružliaková
 4. Zuzana Šidlíková
 5. Eva Šimovičová

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie

 1. Zuzana Galková
 2. Dagmar Inštitorisová
 3. Svetlana Chomová
 4. Anton Szomolányi
 5. Lucia Mináčová
 6. Zsuzsanna Cehelská
 7. Jozef Burič

PODPROGRAM 5.2.1 Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť múzea a 5.2.3Nové stále expozície múzea

 1. Jozef Balužinský
 2. Libuša Jaďuďová
 3. Zuzana Koblišková
 4. Ján Kautman

PODPROGRAM 5.3.1 Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť galérie a  5.3.3Nové stále expozície galérie (fáza A)

 1. Lucia Gregorová Stach
 2. Magdaléna Klobučníková
 3. Silvia Kružliaková
 4. Jozef Lenhart
 5. Danica Lovišková

PODPROGRAM 1.3.3Festivaly, súťaže, koncerty klasická a experimentálna hudba

 1. Maroš Hečko
 2. Juraj Bubnáš
 3. Ladislav Kaprinay
 4. Jozef Červenka
 5. František Pergler

PODPROGRAM 4.5.2Kultúrnoosvetové aktivity

 1. Dagmar Inštitorisová
 2. Petra Krnáčová
 3. Lucia Mináčová
 4. Anna Šikulová
 5. Magdaléna Čaprdová
 6. Štefan Sedlický
 7. Anton Szomolányi

PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza a  6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)

 1. Zuzana Mrvová
 2. Pavel Strážay
 3. Viera Feglová
 4. Zora Jaurová
 5. Ján Korecký
 6. Rastislav Marko
 7. Eva Kollárová

PODPROGRAM 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 1. Zuzana Belková,
 2. Jana Juráňová
 3. Ina Martinová
 4. Erik Ondrejička
 5. Ivana Taranenková

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti amládežPodprogram 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

 1. Zuzana Belková
 2. Daniela Humajová
 3. Jana Juráňová
 4. Ľubica Kepštová
 5. Viera Anoškinová

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 1. Rozália Cenigová ,
 2. Emília Lačná ,
 3. Viera Nagyová
 4. Katarína Bergerová
 5. Monika Lopušanová

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Marek Godovič
 3. Jan Malík
 4. Katarína Sninská
 5. Vladislav Šoltys 

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Jozef Burič,
 2. Peter Cítenyi
 3. Bernard Garaj
 4. Michaela Košová

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

 1. Ján Hoffstädter
 2. Ivana Komanická
 3. Ľuboš Lehocký
 4. Monika Mikušová
 5. Ľuboslav Paľo 

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie: hudba

 1. Jana Ambrózová
 2. Karel Veselý
 3. Juraj Bubnáš
 4. Peter Čerman
 5. Viera Polakovičová 

PODPROGRAM  3.1 a 3.2 Výskum a vzdelávanie: divadlo a tanec

 1. Magdaléna Čaprdová
 2. Miloš Mistrík
 3. Miron Pukan
 4. Vladislav Šoltys
 5. Svetlana Waradzinová

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Zuzana Belková
 2. Ivana Taranenková
 3. Soňa Koželová
 4. Ľubica Suballyová
 5. Timotea Vráblová

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie: vizuálne umenie

 1. MáriaBeňačková Rišková 
 2. JaroslavHanko 
 3. Dorota Kenderová
 4. Ivana Komanická
 5. Monika Mikušová 

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Lenka Dzadíková
 2. Katarína Hitzingerová
 3. Dagmar Inštitorisová
 4. Miriama Kičiňová
 5. Diana Laciaková

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Zuzana Belková
 2. Zuzana Mrvová
 3. Valerij Kupka
 4. Michaela Kučová
 5. Petra Kovačovská

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Ľubomír Jaško
 2. Jana Juráňová
 3. Ivana Taranenková
 4. Miroslava Vallová
 5. Miloslav Vojtech

PODPROGRAM 3.7 Kreatívny priemysel

 1. Marek Adamov
 2. Natália Derner Urblíková
 3. Zora Jaurová
 4. Beáta Seberíniová
 5. Ivana Sujová

PODPROGRAM 3.6 Medziodborový výskum

 1. Cíbik Matej
 2. Natália Derner Urblíková
 3. Soňa Gyárfáš Lutherová
 4. Juraj Malíček
 5. Miroslav Tížik

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie: literatúra

 1. Daniela Humajová
 2. Jana Juráňová
 3.  Miroslav Marcelli
 4.  MiroslavaVallová
 5. Miloslav Vojtech

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby neprofesionálne umenie

 1. Zuzana Galková,
 2. Dagmar Inštitorisová,
 3. Michaela Košová,
 4. Miron Pukan
 5. Katarína Hitzingerová

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 1. Mária Beňačková Rišková
 2. Zuzana Bobíková
 3. Andrej Botek
 4. Silvia Kružliaková

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

 1. Jozef Balužinský
 2. Lucia Gregorová Stach
 3. Jozef Lenhart
 4. Zdenka Letenayová
 5. Barbora Wágnerová

PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

 1. Maroš Brojo
 2. Pavel Barák
 3. Marcel Klimo
 4. Pavol Buday

PODPROGRAM 1.3 Hudba

 1. Karel Veselý
 2. Peter Čerman
 3. Petra Kovačovská
 4. Marián Tesák
 5. Jan Hocek

PODPROGRAM 5.1.4 Akvizícia knižníc

 1. Rozália Cenigová
 2. Viera Nagyová
 3. Alena Repaská
 4. Monika Lopušanová
 5. Daniela Gondová

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Martina Daubravová
 2. Dagmar Inštitorisová
 3. Martina Koval
 4. Monika Michnová
 5. Svetlana Waradzinová

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela

 1. Róbert Pechanec
 2. Peter Špilák
 3. Paulína Poštolková
 4. Matej Chudic
 5. Jan Hocek

 

PODPROGRAM 6.1.2 Mesto kultúry

 1. Zuzana Mrvová
 2. Martin Šmatlák
 3. Viera Feglová
 4. Michal Hladký
 5. Zora Jaurová
 6.  Ján Korecký
 7. Pavel Strážay

PODPROGRAM 5.2 Múzeá

 1. Jozef Balužinský
 2. Marián Ihring,
 3. Zuzana Koblišková,
 4. Alena Piatrová,
 5. Barbora Wágnerová

PODPROGRAM 5.3 Galérie

 1. Jana Bahurinská
 2. Vladimíra Büngerová
 3. Ján Kralovič
 4. Alena Piatrová