Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Hodnotiaci členovia

Odborné komisie sú zriaďované Fondom na podporu umenia na posudzovanie žiadostí.

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2024

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

 1. Beňová Juliana
 2. Jaško Ľubomír
 3. Humajová Daniela
 4. Juráňová Jana
 5. Suchý Viktor

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Klembara Michal
 2. Mrvová Zuzana
 3. Belková Zuzana
 4. Inštitorisová Dagmar
 5. Gruska Damas
 6. Fašiangová Ingrid
 7. Kašiarová Lucia

PODPROGRAM 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií a 1.4.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

 1. Kellenberger Martin
 2. Mikušová Monika
 3. Paľo Ľuboslav
 4. Rumanová Ivana

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

 1. Betko Miloš
 2. Hečko Maroš
 3. Marton Ivan
 4. Kaprinay Ladislav
 5. Ladič Branko

PODPROGRAM 2.2. Aktivity  kultúrnych a umeleckých centier

 1. Miroslav Marcelli
 2. Zuzana Mrvová
 3. Veronika Němcová
 4. Ivana Sujová,
 5. Zuzana Timčíková

PODPROGRAM 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

 1. Ján Mikuš
 2. Veronika Němcová
 3. Ivana Rumanová
 4. Jana Ryšlavá
 5. Zuzana Timčíková

PODPROGRAM 2.3  Vydávanie časopisov

 1. Huska Ernest
 2. Vojtech Miloslav
 3. Kepštová Ľubica
 4. Pařízek Michal
 5. Krejčová Veronika
 6. Korec Juraj
 7. Juhásová Jana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

 1. Beňová Juliana
 2. Dzadíková Lenka
 3. Krištof Martin
 4. Spišák Emil
 5. Zwiefelhofer Miroslav

PODPROGRAM 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec a  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

 1. Godovič Marek
 2. Holinová Lucia
 3. Hučko Pašteková Michaela
 4. Krausová Agáta
 5. Malík Jan

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

 1. Damas Gruska
 2. Patrik Kovačovský
 3. Ľuboš Lehocký
 4. Peter Megyeši
 5. Ivana Rumanová

PODPROGRAM 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

 1. Cibulková Helena
 2. Dedík Šidlíková Zuzana
 3. Mazalán Peter
 4. Slezáková Jana
 5. Trnovská Katarína

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Belková Zuzana
 2. Malíček Juraj
 3. Beňačková Rišková Mária
 4. Kovačovská Petra
 5. Marcelli Miroslav

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus (festivaly, prehliadky, súťaže)

 1. Babčáková Katarína
 2. Burič Jozef
 3. Cítenyi Peter
 4. Feglová Viera
 5. Krausová Agáta

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity

 1. Babčáková Katarína
 2. Burič Jozef
 3. Hromníková Lucia
 4. Chomová Svetlana
 5. Košová Michaela
 6. Moško Matej
 7. Sedlický Štefan

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Jaslovský Marián
 2. Ulejová Regina
 3. Chudic Matej
 4. Pařízek Michal
 5. Berezňák Michal

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií  a  1.3.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Čerman Peter
 2. Kučová Michaela,
 3. Baran Andrej
 4. Pařízek Michal

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzea a 5.2.3 Nové stále expozície – múzea (fáza A)

 1. Balužinský Jozef
 2. Kautman Ján
 3. Kitta Richard
 4. Vančo Martin

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie (fáza A)

 1. Mona Chisa Anetta
 2. Gruska Damas
 3. Büngerová Vladimíra
 4. Piatrová Alena
 5. Ebringerová Paulína

 

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 4/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3.1 a 3.2 Výskum a vzdelávanie – divadlo a tanec

PODPROGRAM 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza A  a  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie – literatúra

PODPROGRAM 7  Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie  a 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 5/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež a 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie hudba

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie – vizuálne umenie

PODPROGRAM 3.7 Výskum a vzdelávanie – kreatívny priemysel

PODPROGRAM 3.6 Výskum a vzdelávanie – medziodborové aktivity

PODPROGRAM 1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 6/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry

PODPROGRAM 1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela a 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 

PODPROGRAM 5.4 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových predmetov

PODPROGRAM 6 Mesto kultúry

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 7/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 8/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendium

PODPROGRAM 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie

PODPROGRAM 1.2 Tanec

PODPROGRAM 1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

PODPROGRAM 1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium a 1.7.2 Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

PODPROGRAM  5.1.4 Akvizícia knižníc

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 9/2024 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.1 fáza B Komplexná infraštruktúra knižníc

PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí a 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá – fáza B

PODPROGRAM 5.3.2 Akvizícia galérií a  3.3 Nové stále expozície – galérie – fáza B

Hodnotiaci členovia pre  mimoriadnu výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

 1. Červenka Jozef
 2. Feglová Viera
 3. Gregorová Stach Lucia
 4. Kičiňová Miriama
 5. Letenayová Zdenka
 6. Puobišová Dagmar
 7. Vojtech Miloslav