Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Hodnotiaci členovia

Odborné komisie sú zriaďované Fondom na podporu umenia na posudzovanie žiadostí.

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2023

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

 1. Vojtech Miloslav
 2. Juráňová Jana
 3. Šikulová Veronika
 4. Koželová Soňa
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Belková Zuzana
 2. Gruska Damas
 3. Inštitorisová Dagmar
 4. Kašiarová Lucia
 5. Klembara Michal
 6. Krnáčová Petra
 7. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec a  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

 1. Čaprdová Magdaléna
 2. Jombíková Barbora
 3. Liszkayová Ivica
 4. Malík Jan
 5. Sninská Katarína

PODPROGRAM 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií a 1.4.7  Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

 1. Anoškinová Viera
 2. Kovačovský Patrik
 3. Kučová Michaela
 4. Mikušová Monika
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

 1. Ambrózová Jana
 2. Bubnáš Juraj
 3. Kaprinay Ladislav,
 4. Červenka Jozef
 5. Kovačovská Petra

PODPROGRAM 2.2. Aktivity  kultúrnych a umeleckých centier

 1. Adamov Marek
 2. Medelský Borivoj
 3. Mrvová Zuzana
 4. Sujová Ivana
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

 1. Ivičič Martina
 2. Klembara Michal
 3. Mirza Omar
 4. Sujová Ivana
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 2.3  Vydávanie časopisov

 1. Vojtech Miloslav
 2. Kepštová Ľubica
 3. Frank Michal
 4. Pařízek Michal
 5. Krejčová Veronika
 6. Fabuš Pavol
 7. Juhásová Jana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

 1. Dzadíková Lenka
 2. Hrčka Juraj
 3. Krištof Martin
 4. Poliščák Šnircová Zuzana
 5. Schulczová Valéria

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Kajanová Yvetta
 2. Veselý Karel
 3. Pařízek Michal
 4. Gergely Juraj
 5. Ulejová Regina

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií  a  1.3.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Ambrózová Jana
 2. Betko Miloš
 3. Gubková Černá Jana
 4. Červenka Jozef
 5. Pařízek Michal

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

 1. Hoffstädter Ján
 2. Kollár Peter
 3. Lehocký Ľuboš
 4. Mikušová Monika

PODPROGRAM 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

 1. Cibulková Helena
 2. Kružliaková Silvia
 3. Lipková Michala
 4. Mazalán Peter
 5. Rozbora Richard

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Belková Zuzana
 2. Gregorová Stach Lucia
 3. Krištof Martin
 4. Kupka Valerij
 5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus (festivaly, prehliadky, súťaže)

 1. Feglová Viera
 2. Michálik Ján
 3. Morong František
 4. Selecká Alžbeta

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity

 1. Moško Matej
 2. Pukan Miron
 3. Košová Michaela
 4. Krnáčová Petra
 5. Chomová Svetlana

PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

 1. Mrvová Zuzana
 2. Trnovská Katarína
 3. Feglová Viera
 4. Gruska Damas
 5. Kilíková Karin
 6. Marko Rastislav
 7. Strážay Pavel

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzea a 5.2.3 Nové stále expozície – múzea (fáza A)

 1. Balužinský Jozef
 2. Ebringerová Paulína
 3. Koblišková Zuzana
 4. Maráky Peter
 5. Miľanová Ľubica

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie (fáza A)

 1. Mona Chisa Anetta
 2. Bahurinská Jana
 3. Kralovič Ján
 4. Ihring Marian
 5. Rovňák Maroš

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

 1. Cenigová Rozália
 2. Jakubáčová Benjamína
 3. Kleinová Dagmar
 4. Lačná Emília
 5. Repaská Alena

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie hudba

1 Juraj Bubnáš

2. Peter Čerman

3. Jozef Červenka

4. Yvetta Kajanová

5. Karel Veselý

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie  a 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Stahl Michal
 2. Moško Matej
 3. Sedlický Štefan
 4. Galková Zuzana
 5. Krnáčová Petra
 6. Hromníková Lucia

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3.1 a 3.2 Výskum a vzdelávanie – divadlo a tanec

 1. Juliana Beňová
 2. Miroslava Kovářová,
 3. Vladislav Šoltys
 4. Svetlana Waradzinová
 5. Jana Wild

PODPROGRAM 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza A  a  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

 1. Čechvalová Lenka
 2. Lačná Emília
 3. Kleinová Dagmar
 4. Bergerová Katarína
 5. Baďura René

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie – literatúra

 1. Vojtech Miloslav
 2. Darovec Peter
 3. Gallik Ján
 4. Vallová Miroslava
 5. Debnár Marek

PODPROGRAM 7  Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

 1. Ivičič Martina
 2. Sninská Katarína,
 3. Betko Miloš,
 4. Zvarová Silvia
 5. Hučko Pašteková Michaela

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 5/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež a 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

 1. Belková Zuzana
 2. Jaško Ľubomír
 3. Humajová Daniela
 4. Kepštová Ľubica
 5. Anoškinová Viera

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie – vizuálne umenie

 1. Gregorová Stach Lucia
 2. Kružliaková Silvia
 3. Lipková Michala
 4. Mikušová Monika
 5. Vančo Martin

PODPROGRAM 3.7 Výskum a vzdelávanie – kreatívny priemysel

 1. Adamov Marek
 2. Jaurová Zora
 3. Lipková Michala
 4. Malíček Juraj
 5. Sujová Ivana

PODPROGRAM 3.6 Výskum a vzdelávanie – medziodborové aktivity

 1. Gyárfáš Lutherová Soňa,
 2. Juráňová Jana,
 3. Lipták Michal,
 4. Malíček Juraj,
 5. Tížik Miroslav

PODPROGRAM 1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

 1. Barák Pavel
 2. Beňačková Rišková Mária
 3. Malíček Juraj
 4. Jánošík Peter
 5. Sujová Ivana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 6/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

 1. Betko Miloš
 2. Gubková Černá Jana
 3. Bubnáš Juraj
 4. Čerman Peter
 5. Kovačovská Petra

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Veselý Karel
 2. Kučová Michaela
 3. Poštolková Paulína
 4. Chudíc Matej
 5. Pařízek Michal

PODPROGRAM 1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela a 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Klembara Michal
 2. Betko Miloš
 3. Gubková Černá Jana
 4. Hečko Maroš
 5. Chudíc Matej

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

 1. Beňová Juliana
 2. Ridzoňová Ferenčuhová Mária
 3. Humajová Daniela
 4. Šikulová Veronika
 5. Koželová Soňa

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 

 1. Hlaváčová Mária
 2. Morongová Barbora
 3. Feglová Viera
 4. Voľanská Ľubica

PODPROGRAM 5.4 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových predmetov

 1. Balužinský Jozef
 2. Büngerová Vladimíra
 3. Lenhart Jozef
 4. Letenayová Zdenka
 5. Wágnerová Barbora

PODPROGRAM 6 Mesto kultúry

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 7/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

 1. Hoffstädter Ján
 2. Kovačovský Patrik
 3. Mikušová Monika
 4. Mona Chisa Anetta
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

 1. Bobíková Zuzana
 2. Ebringerová Paulína
 3. Mazalán Peter
 4. Slezáková Jana
 5. Uhrinová Martina

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

 1. Miron Pukan
 2. Zuzana Galková
 3. Štefan Sedlický
 4. Dagmar Inštitorisová
 5. Svetlana Chomová
 6. Jozef Burič
 7. Pavel Smejkal

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

 1. Fašiangová Ingrid
 2. Inštitorisová Dagmar
 3. Kičiňová Miriama
 4. Krištof Martin
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Gregorová Stach Lucia
 2. Krištof Martin
 3. Kupka Valerij
 4. Leškanič Majlingová Zuzana
 5. Ambrózová Jana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendium

 1. Balcarová Kucbelová Katarína
 2. Vojtech Miloslav
 3. Vallová Miroslava
 4. Debnár Marek
 5. Klapáková Mária

PODPROGRAM 1.5.4  Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

 1. Belková Zuzana
 2. Jaško Ľubomír
 3. Humajová Daniela
 4. Vallová Miroslava
 5. Debnár Marek

PODPROGRAM 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie

 1. Fašiangová Ingrid
 2. Hitzingerová Katarína
 3. Koval Martina
 4. Krištof Martin
 5. Mikuš Ján

PODPROGRAM 1.2 Tanec

 1. Ďuricová Hájková Zuzana
 2. Hučko Pašteková Michaela
 3. Malík Jan
 4. Morong František
 5. Sninská Katarína

PODPROGRAM 1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

 1. Belková Zuzana
 2. Juráňová Jana
 3. Passia Radoslav
 4. Krejčová Veronika
 5. Kolmosová Zuzana

PODPROGRAM 1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium a 1.7.2 Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

 1. Nagy Peter
 2. Brojo Maroš
 3. Jánošík Peter
 4. Straka Miroslav
 5. Vančo Jozef

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 1. Burič Jozef
 2. Košová Michaela
 3. Feglová Viera
 4. Selecká Alžbeta
 5. Cítenyi Peter

PODPROGRAM  5.1.4 Akvizícia knižníc

 1. Cenigová Rozália
 2. Nagyová Viera
 3. Doktorová Oľga
 4. Lačná Emília
 5. Jakubáčová Benjamína

 

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 9/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.1 fáza B Komplexná infraštruktúra knižníc

PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí a 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá – fáza B

PODPROGRAM 5.3.2 Akvizícia galérií a  3.3 Nové stále expozície – galérie – fáza B