Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Hodnotiaci členovia

Odborné komisie sú zriaďované Fondom na podporu umenia na posudzovanie žiadostí.

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPU na rok 2023

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže a 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

 1. Vojtech Miloslav
 2. Juráňová Jana
 3. Šikulová Veronika
 4. Koželová Soňa
 5. Humajová Daniela

PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

 1. Belková Zuzana
 2. Gruska Damas
 3. Inštitorisová Dagmar
 4. Kašiarová Lucia
 5. Klembara Michal
 6. Krnáčová Petra
 7. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec a  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

 1. Čaprdová Magdaléna
 2. Jombíková Barbora
 3. Liszkayová Ivica
 4. Malík Jan
 5. Sninská Katarína

PODPROGRAM 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií a 1.4.7  Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

 1. Anoškinová Viera
 2. Kovačovský Patrik
 3. Kučová Michaela
 4. Mikušová Monika
 5. Paľo Ľuboslav

PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

 1. Ambrózová Jana
 2. Bubnáš Juraj
 3. Kaprinay Ladislav,
 4. Červenka Jozef
 5. Kovačovská Petra

PODPROGRAM 2.2. Aktivity  kultúrnych a umeleckých centier

 1. Adamov Marek
 2. Medelský Borivoj
 3. Mrvová Zuzana
 4. Sujová Ivana
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

 1. Ivičič Martina
 2. Klembara Michal
 3. Mirza Omar
 4. Sujová Ivana
 5. Timčíková Zuzana

PODPROGRAM 2.3  Vydávanie časopisov

 1. Vojtech Miloslav
 2. Kepštová Ľubica
 3. Frank Michal
 4. Pařízek Michal
 5. Krejčová Veronika
 6. Fabuš Pavol
 7. Juhásová Jana

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 2/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

 1. Dzadíková Lenka
 2. Hrčka Juraj
 3. Krištof Martin
 4. Poliščák Šnircová Zuzana
 5. Schulczová Valéria

PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry

 1. Kajanová Yvetta
 2. Veselý Karel
 3. Pařízek Michal
 4. Gergely Juraj
 5. Ulejová Regina

PODPROGRAM 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií  a  1.3.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

 1. Ambrózová Jana
 2. Betko Miloš
 3. Gubková Černá Jana
 4. Červenka Jozef
 5. Pařízek Michal

PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

 1. Hoffstädter Ján
 2. Kollár Peter
 3. Lehocký Ľuboš
 4. Mikušová Monika

PODPROGRAM 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

 1. Cibulková Helena
 2. Kružliaková Silvia
 3. Lipková Michala
 4. Mazalán Peter
 5. Rozbora Richard

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

 1. Belková Zuzana
 2. Gregorová Stach Lucia
 3. Krištof Martin
 4. Kupka Valerij
 5. Mrvová Zuzana

PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus (festivaly, prehliadky, súťaže)

 1. Feglová Viera
 2. Michálik Ján
 3. Morong František
 4. Selecká Alžbeta

PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetové aktivity

 1. Moško Matej
 2. Pukan Miron
 3. Košová Michaela
 4. Krnáčová Petra
 5. Chomová Svetlana

PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

 1. Mrvová Zuzana
 2. Trnovská Katarína
 3. Feglová Viera
 4. Gruska Damas
 5. Kilíková Karin
 6. Marko Rastislav
 7. Strážay Pavel

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 3/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzea a 5.2.3 Nové stále expozície – múzea (fáza A)

PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie (fáza A)

PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

PODPROGRAM 3.3 Výskum a vzdelávanie hudba

PODPROGRAM 4.4.2 Neprofesionálne umenie  a 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 3 Výskum a vzdelávanie – divadlo a tanec

PODPROGRAM 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc – fáza A  a  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

PODPROGRAM 3.5 Výskum a vzdelávanie – literatúra

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 5/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež a 1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

PODPROGRAM 3.4 Výskum a vzdelávanie – vizuálne umenie

PODPROGRAM 3.7 Výskum a vzdelávanie – kreatívny priemysel

PODPROGRAM 3.6 Výskum a vzdelávanie – medziodborové aktivity

PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť 

PODPROGRAM 1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 6/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

PODPROGRAM 1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela a 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

PODPROGRAM 1.3.1 Tvorba hudobného diela – hudobné žánre populárnej kultúry

PODPROGRAM 1.5 Literatúra

PODPROGRAM 6 Mesto kultúry

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 7/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

PODPROGRAM 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

PODPROGRAM 1.1 Divadlo

PODPROGRAM 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry – štipendium

PODPROGRAM 1.5.4  Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

PODPROGRAM 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá a 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie

PODPROGRAM 1.2 Tanec

PODPROGRAM 1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

PODPROGRAM 1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium a 1.7.2 Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

PODPROGRAM  5.1.4 Akvizícia knižníc

 

Hodnotiaci členovia pre  výzvu č. 9/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

PODPROGRAM 5.1.1 fáza B Komplexná infraštruktúra knižníc

PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí a 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá – fáza B

PODPROGRAM 5.3.2 Akvizícia galérií a  3.3 Nové stále expozície – galérie – fáza B