Výzvy

Predbežný harmonogram výziev na rok 2021

Číslo výzvy Termín predkladania žiadostí Dotácia/Štipendium Stav
Výzva 9/2021 16.08.2021 – 13.09.2021 Zatvorená

Predbežný harmonogram výziev na rok 2022

Číslo výzvy Termín predkladania žiadostí Dotácia/Štipendium Stav
Výzva 1/2022 27.09.2021 – 18.10.2021 Otvorená
Výzva 2/2022 11.10.2021 – 08.11.2021
Otvorená