Výzvy

Predbežný harmonogram výziev na rok 2021

Číslo výzvy Termín predkladania žiadostí Dotácia/Štipendium Stav
Výzva 1A/2021 02.11.2020 – 23.11.2020 Zatvorená
Výzva 1B/2021 02.11.2020 – 07.12.2020 Zatvorená
Výzva 2/2021 02.12.2020 – 11.01.2021 Zatvorená
Výzva 3/2021 14.12.2020 – 25.01.2021 Zatvorená
Výzva 4/2021 11.01.2021 – 22.03.2021 Zatvorená
Výzva 5/2021 18.01.2021 – 22.02.2021 Zatvorená
Výzva 6/2021 01.02.2021 – 01.03.2021
Výzva na stiahnutie vo formáte PDF
Zatvorená
Výzva 7/2021 22.02.2021 – 22.03.2021
Výzva na stiahnutie vo formáte PDF
Zatvorená
Výzva 8/2021 15.03.2021 – 19.04.2021 Zatvorená
Výzva 9/2021 16.08.2021 – 13.09.2021 Zatvorená