Kontakty

Fond na podporu umenia

Cukrová 14

Bratislava 811 08

info@fpu.sk

IČO: 42418933

Podateľňa
02/593 24 259

(3. poschodie – za sklenenými dverami doľava )

Podateľňa FPU zostáva zatvorená do odvolania. Prosím využívajte aj naďalej služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom. O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Referenti

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a preventívne opatrenia zamedzujúce šírenie koronavírusu Vás chceme informovať, že zamestnanci fondu pracujú prevažne z domu s obmedzeným prístupom k telefónnym linkám v kancelárii. Preto na komunikáciu s fondom využívajte elektronickú poštu. V nevyhnutných prípadoch je telefonická konzultácia možná po dohode prostredníctvom mailu.

Referentov kontaktujte telefonicky v nevyhnutných prípadoch v čase:

PO – ŠT: 13:00 – 15:00 | PI: 13:00 – 14:00
Osobné konzultácie sú možné len v odôvodnených prípadoch a po dohode s referentom.
Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Referenti pre evidenciu profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre

Kristína Blesáková, kristina.blesakova@fpu.sk, 02/593 24 249, písmeno A-H

Stanislava Molčanová, stanislava.molcanova@fpu.sk, 02/593 24 250, písmeno P-Z

Katarína Monošíková, katarina.monosikova@fpu.sk, 02/593 24 269, písmeno I-O

Referenti pre mimoriadnu výzvu č. 2/2020

1.1.1  – Kristína Blesáková, kristina.blesakova@fpu.sk, 02/593 24 249

1.2.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.5 – Katarína Monošíková, katarina.monosikova@fpu.sk, 02/593 24 269

1.3.1 – Anna Šmidriaková, anna.smidriakova@fpu.sk, 02/593 24 268

1.4.1 – Stanislava Molčanová, stanislava.molcanova@fpu.sk, 02/593 24 250

3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1  – Miriama Benková, miriama.benkova@fpu.sk, 02/59 324 265

Referenti

Marína Kuruczová

referentka

marina.kuruczova@fpu.sk

02/593 24 253

Gabriel Hushegyi

koordinátor strategických činností fondu

gabriel.hushegyi@fpu.sk

Lucia Király Csajka

koordinátorka administratívnych procesov

lucia.kiralycsajka@fpu.sk

0948/716 969

Miriama Benková

koordinátorka vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov

miriama.benkova@fpu.sk

02/593 24 265

Adriana Dvorská

koordinátorka vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov

adriana.dvorska@fpu.sk

0948/191 030

Zuzana Orság

HR manažérka a administrátorka ekonomických činností

zuzana.orsag@fpu.sk

Eva Turanská

PR a office manažérka

eva.turanska@fpu.sk

02/593 24 254, 0948/721 214

Karin Mosná

ekonomická referentka

karin.mosna@fpu.sk

02/593 24 254

Zuzana Peťková

asistentka

zuzana.petkova@fpu.sk

02/593 24 259

Ivan Sapu

informatik; technická pomoc a podpora

pomoc@fpu.sk

02/593 24 252

Karolína Halenárová

asistentka

karolina.halenarova@fpu.sk

02/593 24 259