Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Kontakty

Fond na podporu umenia

Cukrová 14

Bratislava 811 08

info@fpu.sk

IČO: 42418933

Podateľňa
02/593 24 259

(3. poschodie – za sklenenými dverami doľava )

Podateľňa FPU zostáva zatvorená do odvolania. Prosím využívajte aj naďalej služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom. O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Referenti

Na komunikáciu s fondom využívajte predovšetkým elektronickú poštu.

Referentov kontaktujte telefonicky v nevyhnutných prípadoch v čase:

PO – ŠT: 13:00 – 15:00 | PI: 13:00 – 14:00
Osobné konzultácie sú možné len v odôvodnených prípadoch a po dohode s referentom.
Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Referenti pre evidenciu profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre

Kristína Vančo Blesáková, kristina.blesakova@fpu.sk, 02/593 24 249, písmeno A-L

Stanislava Molčanová, stanislava.molcanova@fpu.sk, 02/593 24 250, písmeno M-Z

Referenti

Marína Kuruczová

referentka

marina.kuruczova@fpu.sk

02/593 24 253

Gabriel Hushegyi

manažér oddelenia strategických a výskumných činností

gabriel.hushegyi@fpu.sk

Lucia Csajka

manažérka oddelenia administrácie predkladania a realizácie projektov

lucia.csajka@fpu.sk

0948/716 969

Miriama Benková

manažérka oddelenia administrácie kontroly, vyhodnotenia a vyúčtovania projektov

miriama.benkova@fpu.sk

Zuzana Orság

manažérka oddelenia ekonomických činností

zuzana.orsag@fpu.sk

Eva Turanská

manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa

eva.turanska@fpu.sk

02/593 24 254, 0948/721 214

Karin Mosná

referentka oddelenia kancelárie riaditeľa

karin.mosna@fpu.sk

02/593 24 254

Edita Takácsová

referentka registratúry

edita.takacsova@fpu.sk

02/593 24 259

Ivan Sapu

vedúci úseku metodickej koordinácie registračného systému

pomoc@fpu.sk

02/593 24 252

Anna Harčárová

referentka registratúry

anna.harcarova@fpu.sk

02/593 24 259